Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 21:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Jorami, mulena wa Juda (1-11)

  • Liñolo lelizwa ku Elia (12-15)

  • Mafelelezo amaswe a Jorami (16-20)

21  Josafati kihaa shwa, abulukiwa sina bo kuku wahae mi abulukiwa kone babulukezwi bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida; mi Jorami mwanaa hae amuyola fa bulena.+  Banyani bahae, bona bana ba Josafati, neli Azaria, Jehiele, Zakaria, Azaria, Mikaele, ni Shefatia; bao kaufela neli bana ba Mulena Josafati wa Isilaele.  Mi ndataa bona naabafile limpo zeñata za silivera ni gauda, ni lika za butokwa, hamohocwalo ni mileneñi yesilelelizwe ya mwa Juda;+ kono mubuso aufa Jorami,+ kakuli neli yena mweli.  Jorami hasaasweli hande mubuso wa ndatahe, atiisa bulena bwahae ka kubulaya banyani bahae kaufela+ ka mukwale, hamohocwalo ni manduna babañwi ba Isilaele.  Jorami naanani lilimo ze 32 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 8 inzaa li mwa Jerusalema.+  Azamaya mwa nzila ya malena ba Isilaele,+ sina mone baezelize ba ndu ya Akabe, kakuli naanyezi mwanaa Akabe wamusizana;+ mi azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova.  Kono Jehova naasalati kuyundisa ba ndu ya Davida kabakala tumelelano yanaaezize ni Davida,+ kakuli naamusepisize kuli uka mufa lambi kamita, yena ni bana bahae.+  Ka nako ya puso yahae, Maedomo bafetuhela Juda+ mi baiketela mulena.+  Kabakaleo Jorami ni bazamaisi ba mpi yahae basila ni likoloi zahae kaufela, mi azuha busihu, atula Maedomo bane bamupotolohile, yena ni bazamaisi ba mpi ya likoloi. 10  Kono Maedomo bafetuhela cwalo Juda kufitela ni kacenu le. Mi sicaba sa Libina+ ni sona samufetuhela ka nako yeo, kabakala kuli naafulalezi Jehova Mulimu wa bo kuku wahae.+ 11  Hape ayaha libaka zelumbile+ fa malundu a mwa Juda ili kutahisa kuli batu babayahile mwa Jerusalema basike basepahala ku Mulimu,* mi akelusa Juda. 12  Hakuse kufitile nako, aamuhela liñolo lene lizwa ku mupolofita Elia,+ lelili: “Jehova Mulimu wa Davida kuku wahao sabulela ki se, uli: ‘Hausika zamaya mwa linzila za Josafati ndataho+ kamba mwa linzila za Mulena Asa+ wa Juda. 13  Kono uzamaya mwa nzila ya malena ba Isilaele+ mi utahisa kuli Juda ni batu babayahile mwa Jerusalema basike basepahala ku Mulimu*+ sina mone baezelize ba ndu ya Akabe,+ mi mane ubulaile banyani bahao tota,+ bona ba ndu ya ndataho, bane bali babande kukufita. 14  Kabakaleo, Jehova ukafa sicaba sahao, ni bana bahao, ni basali bahao koto yetuna, ni kusinya maluwo ahao kaufela. 15  Mi ukakula matuku amañata ni butuku bwa mala ka zazi ni zazi, kufitela mala ahao alabukiswa ki butuku bo.’” 16  Jehova kihaa susumeza+ Mafilisita*+ ni Maarabe+ bane bapila bukaufi ni Maetopia kuli balwanise Jorami. 17  Mi bato kena mwa naha ya Juda ka ndwa, mi baanga maluwo kaufela anaafumanwi mwa ndu ya mulena,+ hamohocwalo ni bana bahae ni basali bahae; mi Joakazi*+ mwanaa hae yomunyinyani ki yena feela yanaasiyezi. 18  Mi mwamulaho wa zeo kaufela, Jehova atahisa kuli akule butuku bwa mwa mala bobusa foli.+ 19  Hamulaho wa fo, hase kufitile lilimo zepeli zetezi, mala ahae alabukiswa ki butuku bwahae, mi ashwa inzaa kula hahulu butuku bo; mi sicaba sahae nesisika muciseza mulilo sina mone siezelize bo kuku wahae.+ 20  Naanani lilimo ze 32 hakala kubusa, mi abusa lilimo ze 8 inzaa li mwa Jerusalema. Hakuna yanaaikutwile bumaswe hashwa. Kiha bamubuluka mwa Muleneñi wa Davida,+ kono isiñi mwa mabita a malena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baeze buhule bwa kwa moya.”
Kamba “baeze buhule bwa kwa moya.”
Linzwi ka linzwi, “susumeza moya wa Mafilisita.”
Hape ubizwa Akazia.