Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 20:1-37

LITABA ZE MWAHALI

  • Macaba ali bukaufi ni Juda abata kulwanisa Juda (1-4)

  • Josafati ulapela ku Mulimu kukupa tuso (5-13)

  • Kalabo yezwa ku Jehova (14-19)

  • Juda upiliswa ka makazo (20-30)

  • Mafelelezo a puso ya Josafati (31-37)

20  Hamulaho wa zeo, Mamoabi+ ni Maamoni,+ hamohocwalo ni Maamonimi* babañwi, bataha kuto lwanisa Josafati.  Josafati kihaa bihelwa kuli: “Kunani sicaba sesituna sesitilo kulwanisa, sesizwa kwa sibaka sa liwate,* ili kwa Edomo,+ mi si mwa Hazazoni-tamare, fo kikuli, mwa Eni-gedi.”+  Josafati hautwa cwalo, akenelwa ki sabo, mi aikatulela* kubata Jehova.+ Ka mukwa ocwalo, azibisa kuli Majuda kaufela baitime lico.  Majuda kiha bakopana hamoho kuli babuze Jehova;+ nebazwelela mwa mileneñi kaufela ya Juda kuto kupa Jehova kuli ababonise nzila.  Josafati kihaa yema mwahalaa puteho ya batu ba Juda ni Jerusalema mwa ndu ya Jehova fapilaa lapa lelinca,  mi ali: “Wena Jehova Mulimu wa bo kuku waluna, kana haki wena Mulimu ya mwa mahalimu;+ kana haki wena yanani maata fahalimwaa mibuso kaufela ya macaba?+ Mwa lizoho lahao kunani maata, mi hakuna yakona kukulwanisa.+  Wena Mulimu waluna, kana neusika lundula batu bane bayahile mwa naha ye, fapilaa sicaba sahao sa Isilaele, mi kihona uifa bana* ba Abrahama mulikanaa hao kuli ibe saanda sabona sa kamita?+  Baina mwateñi, mi bakuyahela mwateñi sibaka sesikenile sa libizo lahao,+ mi bali:  ‘Haiba lutahelwa ki ziyezi, ibe ka mukwale, ka katulo yetaata, ka butuku bobuyambukela bobubulaya, kamba ka lukupwe, lukayema fapilaa ndu ye ni fapilaa hao (kakuli libizo lahao li mwa ndu ye)+ mi lukalapela ku wena kuli ulutuse mwa ziyezi yeluli ku yona, mi wena ukautwa ni kululamulela.’+ 10  Cwale baana ba Amoni, ba Moabi, ni babazwa kwa naha ya malundu ya Seiri ki ba,+ bane usika tuhelela kutasezwa ki Maisilaele hane bazwile mwa naha ya Egepita. Neba bakekuluhile mi nebasika bayundisa.+ 11  Cwale balueza maswe ka kuto lulundula mwa naha yahao yene ulufile kuli ibe saanda saluna.+ 12  Wena Mulimu waluna, kana hauna kubaatula?+ Kakuli haluna maata fapilaa sicaba sesituna se, sesitilo lulwanisa; mi haluzibi seluswanela kueza,+ kono meeto aluna atalimezi ku wena.”+ 13  Zeo hanelili cwalo, batu kaufela ba Juda nebayemi fapilaa Jehova, hamoho ni bana babona babanyinyani, ni basali babona, ni bana* babona. 14  Cwale moya wa Jehova wataha ku Jahaziele mwanaa Zakaria mwanaa Benaya mwanaa Jeiele mwanaa Matania wa Mulivi wa bana ba Asafi, inzaa li mwahalaa puteho. 15  Mi ali: “Amuteeleze, mina Majuda kaufela ni mina babayahile mwa Jerusalema ni wena Mulena Josafati! Jehova samibulelela ki se, uli: ‘Musike mwasabiswa kamba kumbemukiswa ki sicaba sesituna se, kakuli ndwa haki yamina kono ki ya Mulimu.+ 16  Kamuso mushetumukele ku bona kuyo bakatanyeza. Bakataha ka nzila ya ñambamo ya Zize, mi muka bafumana kwa mafelelezo a musindi* kulibana ni lihalaupa la Jeruele. 17  Hamuna kutokwa kulwana mwa ndwa ye. Muitukiseze, muyeme mwa libaka zamina,+ mi mubone mwaka mipiliseza Jehova.*+ Wena Juda ni Jerusalema, musike mwasaba kamba kumbemuka.+ Kamuso muye muyo bakatanyeza, mi Jehova ukaba ni mina.’”+ 18  Honafo Josafati akubama awiselize pata fafasi, mi Juda kaufela ni babayahile mwa Jerusalema bakubama fapilaa Jehova, mi balapela Jehova. 19  Mi Malivi bane basimuluha ku Kohati+ ni bane basimuluha ku Kora bayema, balumbeka Jehova Mulimu wa Isilaele ka linzwi lelituna hahulu.+ 20  Habusa bapakela kuzuha mi baya mwa lihalaupa la Tekoa.+ Hane banze bazamaya cwalo, Josafati ayema, mi ali: “Amu niutwe, mina Majuda ni mina babayahile mwa Jerusalema! Mube ni tumelo ku Jehova Mulimu wamina, kuli mukone kuyema ka kutiya.* Mube ni tumelo kwa bapolofita bahae,+ mi zamina likakonda.” 21  Hasaabuzize sicaba, aketa baana kuli baopelele+ Jehova ni kumulumbeka banze baapezi liapalo zekenile, mi nebazamaya baana ba ndwa kwapili, inze bali: “Muitumele ku Jehova, kakuli lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.”+ 22  Habakala kuopela milumbeko ka tabo, Jehova atahisa kuli baana babañwi babandamene baana ba Amoni ni ba Moabi ni ba kwa naha ya malundu ya Seiri bane bataha kuto lwanisa Juda, mi bakala kubulayana.+ 23  Mi Maamoni ni Mamoabi bafetuhela batu babayahile mwa naha ya malundu ya Seiri+ kuli bababulaye ni kubayundisa; mi hase babulaile batu babayahile mwa Seiri, bakala kubulayana.+ 24  Kono Majuda habayo fita kwa tawala ya mulibeleli ya mwa lihalaupa,+ batalimela kwa sicaba, mi babona litupu zabona inze lilapami fafasi;+ nekusina bane bapilile. 25  Cwale Josafati ni sicaba sahae bataha kuto ikungela tutu ku bona, mi bafumana lika zeñata, litino zeñata, ni libyana za butokwa zeñata ku bona, zene batubuzi litupu zeo kufitela bapalelwa kulilwala kaufelaa zona.+ Batanda mazazi amalaalu inze batutaka tutu yeo, kakuli neli yeñata. 26  Ka lizazi labune, bakopana hamoho kwa Musindi* wa Beraka, kakuli ki kona kone balumbekezi* Jehova. Ki lona libaka hane babizize sibaka seo kuli Musindi wa Beraka,*+ kufitela ni kacenu. 27  Mi cwale baana kaufela ba Juda ni Jerusalema, bane baetelezwi ki Josafati, bakutela kwa Jerusalema inze batabile hahulu, kakuli Jehova naatahisize kuli batabe kabakala kutula lila zabona.+ 28  Kiha bafita mwa Jerusalema inze baliza zelizwa za mihala, liharepa,+ ni litolombita+ mi baya kwa ndu ya Jehova.+ 29  Mi Mulimu atahisa kuli mibuso kaufela ya mwa linaha ibe ni sabo hane bautwile kuli Jehova ulwanisize lila za Isilaele.+ 30  Ka mukwa ocwalo, mubuso wa Josafati waba mwa kozo, mi Mulimu wahae azwelapili kumufa pumulo mwa maneku kaufela.+ 31  Mi Josafati azwelapili kubusa Juda. Naanani lilimo ze 35 haba mulena, mi abusa lilimo ze 25 inzaa li mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Azuba mwanaa Shilihi.+ 32  Azwelapili kuzamaya mwa nzila ya Asa,+ yena ndatahe. Naasika keluha ku yona, mi aeza zelukile mwa meeto a Jehova.+ 33  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa,+ mi batu nebasika itukiseza kale mwa lipilu zabona kubata Mulimu wa bo kuku wabona.+ 34  Haili litaba zeñwi za Josafati, za makalelo ni za mafelelezo, liñozwi mwa manzwi a Jehu+ mwanaa Hanani,+ anaabeilwe mwa Buka ya Malena ba Isilaele. 35  Hamulaho wa zeo, Mulena Josafati wa Juda aeza tumelelano ni Mulena Akazia wa Isilaele, yanaaezize zemaswe.+ 36  Mi aswalisana ni yena mwa musebezi wa kueza lisepe zeneka ya kwa Tareshishi,+ mi bapangela lisepe zeo mwa Ezioni-geberi.+ 37  Kono Eliezere mwanaa Dodavahu wa kwa Maresha apolofita manzwi a kulwanisa Josafati, ali: “Kabakala kuli uezize tumelelano ni Akazia, Jehova ukasinya misebezi yahao.”+ Kabakaleo lisepe zeo zasinyeha,+ mi nelisika ya kwa Tareshishi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Mameunimi.”
Kubonahala kuli leo ki Liwate Lelishwile.
Linzwi ka linzwi, “aisa pata yahae kwa.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “mubone mwaka milamulelela Jehova.”
Kamba “kuli mukone kuitiisa.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “kone bafuyolezi.”
Lelitalusa “Mbuyoti.”