Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 2:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuitukiseza kuyaha tempele (1-18)

2  Cwale Salumoni alaela kuli kuyahiwe ndu ya libizo la Jehova ni ndu*+ ya mubuso wahae.+  Salumoni aketa baana ba 70,000 kuli babe babeleki ba misebezi yemiñwi kaufela,* ni baana ba 80,000 kuli babe babeti ba macwe bane bali mwa malundu,+ ni ba 3,600 kuli babe baokameli babona.+  Kutuha fo, Salumoni alumela Hiramu+ mulena wa Tire liñusa, ali: “Unituse sina mone utuselize Davida, yena ndate, yene ulumezi likota za sidare za kuyahisa ndu* ya kupila ku yona.+  Cwale niyahela libizo la Jehova Mulimu waka ndu, kuli nimufe yona, kuli niciseze insense yenunka hande+ fapilaa hae, ni kuli nibeye mwateñi linkwa zelundatami* za kamita+ ni kuezeza kwateñi linubu za kucisa, kakusasana ni manzibwana,+ fa Lisabata,+ ka linako za kutasa kwa kweli,+ ni ka linako za mikiti+ ya Jehova Mulimu waluna. Yeo ki taelo ya kamita yaswanela kumamela Isilaele.  Ndu yeniyaha ikaba yetuna, kakuli Mulimu waluna ki yomutuna kufita milimu yemiñwi kaufela.  Mi ki mañi yakona kumuyahela ndu? Kakuli mahalimu ni lihalimu la mahalimu halikoni kumulikana,+ cwale na ki na mañi kuli nimuyahele ndu, haisi feela kumuyahela yona sina sibaka sa kutushanisezanga ku sona matabelo fapilaa hae?  Cwale nilumele sikwala yaziba kueza misebezi ya gauda, silivera, kopa,+ sipi, boya bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa mubala wa bufubelu bobutibile, ni bwanda bwa mubala wa ndilu ili yaziba kucakula maswaniso. Ukasebeleza mwa Juda ni mwa Jerusalema hamoho ni baana baka ba likwala za misebezi ya mazoho, banaaketile Davida, yena ndate.+  Mi unilumele likota za sidare, za junipa,+ ni za sandala+ za kwa Lebanoni, kakuli naziba kuli batanga bahao baziba hahulu kulema likota za kwa Lebanoni.+ Batanga baka ni batanga bahao bakasebeza hamoho+  kuli banilukiseze likota zeñata, kakuli ndu yenika yaha ikaba yetuna hahulu. 10  Mi bona! Nikafa batanga bahao lico,+ bona babalema likota, ili buloto bobueza litikanyo za kori* ze 20,000, mabele aeza litikanyo za kori ze 20,000, waine yeeza litikanyo za bati* ze 20,000, ni oli yeeza litikanyo za bati ze 20,000.” 11  Hiramu mulena wa Tire hautwa cwalo, alumela Salumoni liñusa leliñozwi, ali: “Bakeñisa kuli Jehova ulata batu bahae, ukuezize mulena wabona.” 12  Mi Hiramu ali: “Kulumbekwe Jehova Mulimu wa Isilaele, yaezize mahalimu ni lifasi, kakuli ufile Mulena Davida mwana yabutali,+ yanani butali ni kutwisiso,+ yakayahela Jehova ndu ni kuyaha ndu ya mubuso wahae. 13  Cwale nikulumela sikwala sa misebezi ya mazoho, yanani kutwisiso, yena Hiramu-abi,+ 14  mwanaa musali wa lusika lwa Dani kono ndatahe neli wa kwa Tire; uziba hahulu kueza misebezi ya gauda, silivera, kopa, sipi, macwe, likota, boya bwa pulipela, bwanda bwa mubala wa ndilu, masila amande, ni bwanda bwa mubala wa bufubelu bobutibile.+ Wakona kucakula maswaniso a mifuta kaufela ni kueza likabisa za mifuta kaufela zabulelelwa kueza.+ Ukasebelisana ni baana bahao ba likwala za misebezi ya mazoho ni baana ba likwala za misebezi ya mazoho ba muñaaka Davida, yena ndataho. 15  Cwale muñaaka alumele buloto, mabele, oli, ni waine zasepisize batanga bahae.+ 16  Mi lukalema likota kwa Lebanoni,+ zeñata kulikana ni mouka libatela kaufela, mi luka litama hamoho ni kuliisa kwa Jopa inze licimbauka fa liwate;+ mi wena ukayo liinga kwateñi ni kuliisa kwa Jerusalema.”+ 17  Cwale Salumoni abala baana kaufela ba bazwahule bane bapila mwa naha ya Isilaele,+ hamulaho wa sipalo sanaaezize Davida ndatahe,+ mi nekufumanwi kuli nebaeza 153,600. 18  Kihaa keta ba 70,000 ku bona kuli babe babeleki ba misebezi yemiñwi kaufela,*+ ni ba 80,000 kuli babe babeti ba macwe mwa malundu, ni ba 3,600 kuli babe baokameli babaka sebelisa batu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “balwali ba mishimbo.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.
Kori ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Bati ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “balwali ba mishimbo.”