Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 17:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Josafati, mulena wa Juda (1-6)

  • Musebezi wa kuluta sicaba (7-9)

  • Mpi yemaa­ta ya Josafati (10-19)

17  Mi Josafati mwanaa hae+ amuyola fa bulena, mi atiisa bulena bwahae mwa Isilaele.  Abeya limpi mwa mileneñi yesilelelizwe kaufela ya Juda mi abeya litopa za masole mwa naha ya Juda ni mwa mileneñi ya Efraimi yanaahapile Asa ndatahe.+  Jehova azwelapili kuba ni Josafati kakuli naazamaile mwa linzila zanaazamaile ku zona Davida kuku wahae+ mwa linako za kwamulaho, mi naasika bata milimu ya Baale.  Kakuli naabatile Mulimu wa ndatahe+ ni kumamela* mulao wahae mi naasika ya ka mikwa ya Isilaele.+  Jehova azwelapili kutiisa mubuso mwa lizoho lahae;+ mi Majuda kaufela bazwelapili kufa Josafati limpo, aatelwa ki bufumu mi aba ni kanya yetuna.+  Azamaya mwa linzila za Jehova ka bundume, mi mane azwisa libaka zelumbile+ ni likota za kulapela*+ mwa Juda.  Ka silimo sabulaalu sa puso yahae, abiza manduna bahae, bo Beni-haile, Obadia, Zakaria, Netanele, ni Mikaya, kuli balute sicaba mwa mileneñi ya Juda.  Nekunani Malivi bane bali ni bona: bo Shemaya, Netania, Zebadia, Azaele, Shemiramoti, Jehonatani, Adonija, Tobija, ni Tobi-adonija, hamoho ni baprisita bo Elishama ni Jorami.+  Bakala kuluta sicaba mwa Juda, banze balwezi buka ya Mulao wa Jehova,+ mi bazamaya mwa mileneñi kaufela ya Juda inze baluta batu. 10  Mi Jehova atahisa kuli mibuso kaufela ya mwa linaha zenepotolohile Juda ibe ni sabo, mi neisika lwanisa Josafati. 11  Mi Mafilisita bazwiseza Josafati ñamba ya limpo ni ya masheleñi. Mi Maarabe bamutiseza lingu zabaana ze 7,700 ni lipuli zabaana ze 7,700 za mwa mitapi yabona. 12  Josafati azwelapili kuba ni maata amatuna,+ mi azwelapili kuyaha libaka zesilelelizwe+ ni mileneñi ya mabulukelo+ mwa Juda. 13  Aeza misebezi yemiñata mwa mileneñi ya Juda, mi naanani masole, ili lindwalume zemaata, mwa Jerusalema. 14  Bao nebaonga-ongilwe ka litopa, ka kuya ka mabasi a bahandataa bona: mwa lusika lwa Juda kwazwa bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000; mueteleli wabona neli Adana, mi naanani lindwalume ze 300,000.+ 15  Nduna yanaa mutatama neli Jehohanani, mi naanani lindwalume ze 280,000. 16  Mi nduna yomuñwi yanaa mutatama neli Amasia mwanaa Zikiri, yanaaitatezi kueza sebelezo ya Jehova, mi naanani lindwalume zemaata ze 200,000. 17  Mi ku ba lusika lwa Benjamine+ neli Eliada, ndwalume yamaata, mi naanani baana ba 200,000 babalwezi buta ni litebe.+ 18  Yanaa mutatama neli Jehozabadi, mi naanani baana ba 180,000 bane bakona kulwana mwa ndwa. 19  Bao nebasebeleza mulena hamohocwalo ni batu banaabeile mulena mwa mileneñi yesilelelizwe mwa naha kaufela ya Juda.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuzamaya ka.”