Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

2 Makolonika 13:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Abija, mulena wa Juda (1-22)

    • Abija utula Jeroboami (3-20)

13  Ka silimo sabu 18 sa puso ya Mulena Jeroboami, Abija aba mulena wa Juda.+  Abusa lilimo zetaalu mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Mikaya+ mwanaa Uriele wa kwa Gibeya.+ Mi kwaba ni ndwa mwahalaa Abija ni Jeroboami.+  Abija kihaa ya kwa ndwa anani mpi ya lindwalume zemaata zelutilwe hande* ze 400,000.+ Mi Jeroboami ayema mwa sibaka sahae kuitukiseza ndwa kuyo mulwanisa anani lindwalume zemaata zelutilwe hande* ze 800,000.  Cwale Abija ayema fa Lilundu la Zemaraimi, leli mwa naha ya malundu ya Efraimi, mi ali: “Hamu niutwe, wena Jeroboami ni mina Maisilaele kaufela.  Kana hamuzibi kuli Jehova Mulimu wa Isilaele naafile Davida ni bana bahae mubuso, kuli abuse Isilaele kuya kuile,+ ka tumelelano ya lizwai?*+  Kono Jeroboami+ mwanaa Nebati, mutangaa Salumoni mwanaa Davida, ayema mi afetuhela mulenaa hae.+  Mi batu babasina tuso, babasina za kueza bakopanela ku yena. Mi bafetuhela Roboami mwanaa Salumoni, Roboami hanaasa li mwanana ni hanaasa fokola, mi naasika kona kuitwanela.  “Mi cwale muhupuzi kuli mwakona kulwanisa mubuso wa Jehova o mwa maata a bana ba Davida kabakala kuli mu sikwata sesituna mi munani manamani a gauda amiezelize Jeroboami kuli abe milimu yamina.+  Kikuli hamusika leleka baprisita ba Jehova,+ bona baikulu ba Aruni, hamohocwalo ni Malivi, mi kana hamusika iketela baprisita bamina sina mobaezeza batu ba linaha lisili?+ Mutu kaufela yataha ni* pohwana ni lingu zabaana ze 7 naakona kuba muprisita wa zesi milimu. 10  Haili luna, Jehova ki yena Mulimu waluna,+ mi halusika mufulalela; baprisita baluna, bona baikulu ba Aruni, basebeleza Jehova, mi batusiwa ki Malivi mwa musebezi wabona. 11  Batushanisezanga Jehova linubu za kucisa kakusasana ni manzibwana zazi ni zazi+ hamoho ni insense yenunka hande,+ mi linkwa zelundatami*+ li fa tafule ya gauda yekenile, mi batukisanga matomelo a lilambi a gauda+ ni lilambi zaona manzibwana ni manzibwana,+ kakuli lupeta buikalabelo bwaluna ku Jehova Mulimu waluna; kono mina mumufulalezi. 12  Cwale hamubone! Mulimu wa niti uinzi ni luna, waluetelela, hamoho ni baprisita bahae babasweli litolombita za kuliza ka zona mukosi wa ndwa ya kumilwanisa. Mina baana ba Isilaele, musike mwalwanisa Jehova Mulimu wa bo kuku wamina, kakuli hamuna kutula.”+ 13  Kono Jeroboami aluma masole bahae babañwi kuyo lalela Juda kwamulaho, mi ka mukwa wo, yena ni masole babañwi balwaniseza Juda kwapili mi babañwi balalela Juda mwamulaho. 14  Baana ba Juda habaitemuna, babona kuli nebanani kulwana ndwa kwapili ni kwamulaho. Kiha bakala kuhuweleza ku Jehova, baprisita banze baliza litolombita ka mulumo omutuna.+ 15  Baana ba Juda bahuweleza mukosi wa ndwa, mi baana ba Juda hane bahuwa cwalo, Mulimu wa niti atula Jeroboami ni Maisilaele kaufela fapilaa Abija ni Juda. 16  Maisilaele babaleha fapilaa Juda, mi Mulimu abafa mwa mazoho abona. 17  Abija ni batu bahae babulaya Maisilaele babañata hahulu, Maisilaele bazwelapili kubulaiwa, mi kwabulaiwa baana babalutilwe* ba 500,000. 18  Ka nako yeo, baana ba Isilaele bakokobezwa cwalo, kono baana ba Juda batula kakuli nebasepile* Jehova Mulimu wa bo kuku wabona.+ 19  Abija azwelapili kulelekisa Jeroboami mi ahapa mileneñi yahae, ili Betele+ ni litolopo za mwa matuko ayona, Jeshana ni litolopo za mwa matuko ayona, ni Efraini+ ni litolopo za mwa matuko ayona. 20  Mi Jeroboami naasika ba ni maata hape mwa linako za Abija; Jehova kihaa munata mi ashwa.+ 21  Kono Abija atiisa puso yahae. Hamulaho anyala basali ba 14,+ mi apepa bana babashimani ba 22 ni babasizana ba 16. 22  Mi litaba zeñwi za Abija, zona likezo zahae ni manzwi ahae, liñozwi mwa litaba za mupolofita Ido.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “zeketilwe.”
Linzwi ka linzwi, “zeketilwe.”
Fo kikuli, tumelelano ya kamita, yesacinci.
Linzwi ka linzwi, “yataha kuto taza lizoho lahae ka.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.
Linzwi ka linzwi, “babaketilwe.”
Linzwi ka linzwi, “nebatiyezi ku.”