Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 12:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Shishaki ulwanisa Jerusalema (1-12)

  • Mafelelezo a puso ya Roboami (13-16)

12  Bulena bwa Roboami hase butiisizwe ni hasaabile ni maata,+ atuhela kumamela Mulao wa Jehova,+ mi Maisilaele kaufela bane bali ni yena ni bona baeza cwalo.  Ka silimo sabuketalizoho sa puso ya Mulena Roboami, Mulena Shishaki+ wa Egepita ataha kuto lwanisa Jerusalema, kakuli nebasika sepahala ku Jehova.  Naanani likoloi ze 1,200, bapahami ba lipizi ba 60,000, ni masole babañata-ñata bane batile ni yena kuzwa kwa Egepita—ili Malibia, Masukia, ni Maetopia.+  Ahapa mileneñi yesilelelizwe ya Juda mi ayo fita ni kwa Jerusalema.  Mupolofita Shemaya+ ataha ku Roboami ni kwa manduna ba Juda bane bakopani mwa Jerusalema kabakala Shishaki, mi ali ku bona: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Munituhezi, mi ni na nimituhelezi+ mwa mazoho a Shishaki.’”  Kabakaleo, manduna ba Isilaele ni mulena baikokobeza+ mi bali: “Jehova ki yalukile.”  Jehova habona kuli baikokobelize, linzwi la Jehova lataha ku Shemaya, lali: “Baikokobelize. Hanina kubayundisa,+ mi honafa nika balamulela. Hanina kusululela buhali bwaka fahalimwaa Jerusalema ka Shishaki.  Nihakulicwalo, bakaba batanga bahae, kuli bazibe shutano ye mwahalaa kusebeleza na, ni kusebeleza malena* ba linaha lisili.”  Mulena Shishaki wa Egepita ato lwanisa Jerusalema. Aanga bufumu bwa mwa ndu ya Jehova+ ni bufumu bwa mwa ndu ya mulena. Aanga lika kaufela, kukopanyeleza ni litebe za gauda zanaaezize Salumoni.+ 10  Mulena Roboami kihaa eza litebe za kopa kuyolisa litebe zeo, mi alibeya mwa pabalelo ya bazamaisi ba balibeleli,* bane balibelela munyako wa ndu ya mulena. 11  Nako kaufela yanaayanga mulena kwa ndu ya Jehova, balibeleli nebatahanga inze balishimbile, mi hasamulaho neba likutisezanga mwa muzuzu wa balibeleli. 12  Kabakala kuli mulena naaikokobelize, buhali bwa Jehova bwamutuhela,+ mi naasika bayundiseleza.+ Mi hape nekufumanwi lika zeñwi zende mwa Juda.+ 13  Mulena Roboami atiisa bulena bwahae mwa Jerusalema mi azwelapili kubusa; Roboami naanani lilimo ze 41 haba mulena, mi abusa lilimo ze 17 inzaa li mwa Jerusalema, ona muleneñi wanaaketile Jehova mwa masika kaufela a Isilaele kuli abeye libizo lahae ku ona. Libizo la mahe mulena neli Naama wa Muamoni.+ 14  Kono aeza zemaswe, kakuli naasika ikatulela mwa pilu yahae kubata Jehova.+ 15  Haili litaba za Roboami, za makalelo ni za mafelelezo, kikuli halisika ñolwa ka masika mwa manzwi a mupolofita Shemaya+ ni a Ido+ muboni wa lipono? Mi nekunani lindwa mwahalaa Roboami ni Jeroboami+ ka nako kaufela. 16  Mi Roboami ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae mi abulukiwa mwa Muleneñi wa Davida;+ mi Abija+ mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mibuso.”
Linzwi ka linzwi, “bamati.”