Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 11:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Puso ya Roboami (1-12)

  • Malivi babasepahala baya kwa Juda (13-17)

  • Lubasi lwa Roboami (18-23)

11  Roboami hafitile mwa Jerusalema, kapili-pili akopanya ba ndu ya Juda ni lusika lwa Benjamine,+ ili lindwalume ze 180,000 zelutilwe hande,* kuli bayo lwanisa Isilaele ilikuli bakutiseze mubuso ku Roboami.+  Cwale linzwi la Jehova lataha ku Shemaya+ muuna wa Mulimu wa niti, lali:  “Bulelela Roboami mwanaa Salumoni mulena wa Juda ni Maisilaele kaufela baba mwa naha ya Juda ni ya Benjamine, uli:  ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Musike mwakambama kuyo lwanisa banabahabo mina. Yomuñwi ni yomuñwi wamina akutele kwa ndu yahae, kakuli ki na yatahisize kuli kuezahale cwalo.”’”+ Kiha bamamela linzwi la Jehova mi bakuta, mi nebasika ya kuyo lwanisa Jeroboami.  Roboami naapila mwa Jerusalema mi ayaha mileneñi yesilelelizwe mwa Juda.  Ayaha* Betelehema,+ Etami, Tekoa,+  Beti-zuri, Soko,+ Adulami,+  Gati,+ Maresha, Zifi,+  Adoraimi,+ Lakishi, Azeka,+ 10  Zora, Aijaloni,+ ni Hebroni,+ ili mileneñi yesilelelizwe yeneli mwa naha ya Juda ni ya Benjamine. 11  Kutuha fo, atiisa libaka zesilelelizwe mi abeya mwateñi bazamaisi ba masole mi abafa lico ni oli ni waine, 12  mi mwa mileneñi kaufela abeya mwateñi litebe zetuna ni malumo; atiisa hahulu-hulu mileneñi yeo. Mi naha ya Juda ni ya Benjamine zazwelapili kuba zahae. 13  Mi baprisita ni Malivi bane bali mwa Isilaele kaufela bamuyemela, bazwa mwa libaka zabona kaufela. 14  Malivi basiya mafulisezo abona ni lianda zabona+ mi bataha mwa Juda ni mwa Jerusalema, kakuli Jeroboami ni bana bahae neba bazwisize fa musebezi wa kusebeleza Jehova sina baprisita.+ 15  Jeroboami kihona aiketela baprisita bahae ba libaka zelumbile+ ni ba madimona abonahala sina lipuli*+ ni ba manamani anaaezize.+ 16  Mi batu babazwa mwa masika kaufela a Isilaele bane babata Jehova Mulimu wa Isilaele ka lipilu zabona kaufela babalatelela kwa Jerusalema kuyo ezeza Jehova Mulimu wa bo kuku wabona matabelo.+ 17  Batiisa bulena bwa Juda ni kuyemela Roboami mwanaa Salumoni ka lilimo zetaalu, kakuli nebazamaile mwa nzila ya Davida ni ya Salumoni ka lilimo zetaalu. 18  Mi Roboami anyala Mahalata. Mahalata neli mwanaa Jerimoti mwanaa Davida, mi mahe neli Abihaili mwanaa Eliabi mwanaa Jese.+ 19  Hamulaho wa nako, amupepela bana babashimani: Jeushu, Shemaria, ni Zahama. 20  Kutuha fo, anyala Maaka muikulyaa Abisalomi.+ Hase kufitile nako, Maaka amupepela Abija,+ Atai, Ziza, ni Shelomiti. 21  Roboami naalata hahulu Maaka muikulyaa Abisalomi kufita basali bahae babañwi kaufela ni liendi zahae,+ kakuli naanani basali ba 18 ni liendi ze 60, mi apepa bana babashimani ba 28 ni babasizana ba 60. 22  Mi Roboami aketa Abija mwanaa Maaka kuli abe yena toho ni mueteleli mwahalaa banabahabo, kakuli naalelile kumubeya fa bulena. 23  Kono aeza ka kutwisiso mi abeya* bana bahae babañwi mwa libaka kaufela za Juda ni Benjamine, mwa mileneñi kaufela yesilelelizwe,+ mi abafa lico zeñata ni kubaangela basali babañata.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “zeketilwe.”
Kamba “Atiisa.”
Linzwi ka linzwi, “ni ba lipuli.”
Kamba “ahasanyeza.”