Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 10:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele bakwenuhela Roboami (1-19)

10  Roboami aya kwa Sikemi,+ kakuli Maisilaele kaufela nebaile kwa Sikemi kuyo muyolisa fa bulena.+  Jeroboami+ mwanaa Nebati asautwa feela taba yeo (naasali mwa Egepita kakuli naabalehile kabakala kusaba Mulena Salumoni),+ Jeroboami akuta kuzwa kwa Egepita.  Cwale balumela liñusa la kumubiza, mi Jeroboami ni Maisilaele kaufela bataha ku Roboami mi bali:  “Ndataho naalulwalisize coko yetaata.+ Kono haiba wena ufukuza kwa sebelezo yetaata yanaa lusebelisa ka yona ndataho, mi uluimulula kwa coko yebukiti* yanaa lulwalisize, luka kusebeleza.”  Kihaa baalaba kuli: “Muyo kuta hamulaho wa mazazi amalaalu.” Mi sicaba safunduka.+  Cwale Mulena Roboami abuza baana-bahulu bane basebelelize Salumoni ndatahe, hanaasa pila, ali: “Muka nifa kelezo mañi ya mwakualabela sicaba se?”  Bamualaba kuli: “Haiba ueza hande batu ba, mi ubatabisa ni kubafa kalabo yende, bakaba batanga bahao kamita.”  Kono ahana kelezo yanaafilwe ki baana-bahulu, mi ayo buza mitangana bane bahulile hamoho ni yena ili bane bamusebeleza ka nako yeo.+  Ababuza, ali: “Muka nifa kelezo mañi ya moluka alabela sicaba se, sesiize ku na: ‘Uluimulule kwa coko yanaa lulwalisize ndataho’?” 10  Mitangana bane bahulile hamoho ni yena bali ku yena: “Ubulelele batu ba cwana, baba kukupile kuli: ‘Ndataho naalulwalisize coko yebukiti, kono wena uluimulule ku yona’; ubabulelele kuli: ‘Munwana waka omunyinyani ukaba omutuna kufita linoka za ndate. 11  Ndate naamilwalisize coko yebukiti, kono na nikaekeza kwa bukiti bwa coko yamina. Ndate naamishapa ka lipafa, kono na nika mishapa ka lipafa za miutwa.’” 12  Jeroboami ni sicaba kaufela bataha ku Roboami ka lizazi labulaalu, sina mwanaa babulelezi mulena kuli: “Mukutele ku na ka lizazi labulaalu.”+ 13  Kono mulena abaalaba ka buhali. Mulena Roboami ahana cwalo kelezo ya baana-bahulu. 14  Abulela ni bona ka kuya ka kelezo ya mitangana, ali: “Nika milwalisa coko yebukiti, mi nikaekeza kwa bukiti bwayona. Ndate naamishapa ka lipafa, kono na nika mishapa ka lipafa za miutwa.” 15  Ka mukwa ocwalo, mulena ahana kuutwa sicaba, kakuli Mulimu ki yena yanaatahisize kuli kuezahale cwalo,+ ilikuli ataleleze linzwi lanaabulezi Jehova ka Akija+ wa kwa Shilo ku Jeroboami mwanaa Nebati. 16  Bakeñisa kuli mulena naahanile kubautwa, Maisilaele kaufela bali ku mulena: “Ki kabelo mañi yelunani yona ku Davida? Halusana saanda ku mwanaa Jese. Wena Isilaele, yomuñwi ni yomuñwi wahao aikele kwa milimu yahae! Cwale wena Davida, uiponele za ndu yahao.”+ Hase babulezi cwalo, Maisilaele bakutela kwa mandu* abona.+ 17  Kono Roboami azwelapili kubusa Maisilaele bane bapila mwa mileneñi ya Juda.+ 18  Cwale Mulena Roboami aluma Hadorami,+ yanaazamaisa batu bane bakenyizwe misebezi ya kuhapelezwa, kono Maisilaele kaufela bamupobaula macwe, mi ashwa. Mulena Roboami yena apahama mwa koloi yahae mi asabela kwa Jerusalema.+ 19  Mi Maisilaele bafetuhela ba ndu ya Davida kufitela ni kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yenyandisa.”
Linzwi ka linzwi, “litende.”