Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika 1:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Salumoni ukupa butali (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-17)

1  Bulena bwa Salumoni mwanaa Davida bwazwelapili kutiya, mi Jehova Mulimu wahae naali ni yena mi amupahamisa hahulu.+  Salumoni abiza Isilaele kaufela, bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni ba litopa za masole ba 100, baatuli, ni manduna kaufela ba Isilaele kaufela, bona litoho za mandu a bahandataa bona.  Cwale Salumoni ni puteho kaufela baya kwa sibaka sesilumbile kwa Gibioni,+ kakuli ki kona kone iinzi tende ya makopanelo ya Mulimu wa niti, yona tende yanaaezize Mushe mutangaa Jehova mwa lihalaupa.  Kono Davida naaizo nga Aleka ya Mulimu wa niti kwa Kiriati-jearimi+ kuitisa mwa sibaka sanaa ilukiselize Davida; naaitomezi tende mwa Jerusalema.+  Mi aletare+ ya kopa yanaaezize Bezalele+ mwanaa Uri mwanaa Huri neibeilwe fapilaa tabernakele ya Jehova; mi Salumoni ni puteho nebayo lapelelanga fapilaa yona.*  Cwale Salumoni afa linubu fapilaa Jehova kwateñi, afa linubu za kucisa ze 1,000 fa aletare ya kopa+ ya tende ya makopanelo.  Bona busihu bo, Mulimu aiponahaza ku Salumoni mi ali ku yena: “Kupa seubata kuli nikufe.”+  Salumoni ali ku Mulimu: “Ubonisize lilato lelituna lelisa feli ku Davida, yena ndate,+ mi uniyolisize fa situlo sahae sa bulena.+  Cwale wena Jehova Mulimu, haike sepiso yahao yene ufile Davida, yena ndate, italelezwe,+ kakuli uniezize mulena wa sicaba sesilikana ni liluli la lifasi kwa buñata.+ 10  Cwale unife butali ni zibo+ kuli nikone kuetelela sicaba se,* kakuli ki mañi yakona kuatula sicaba sahao sesituna cwana?”+ 11  Cwale Mulimu abulelela Salumoni, ali: “Bakeñisa kuli yeo ki yona takazo ya pilu yahao mi hausika ikupela maluwo, bufumu, ni likute kamba kuikupela lifu la baba kutoile, mi hausika ikupela kupila nako yetelele,* kono uikupezi butali ni zibo ya kuatulela sicaba saka, seni kuezize mulena wasona,+ 12  ukafiwa butali ni zibo; kono nika kufa ni maluwo ni bufumu ni likute, zene basina malena bane babusize pili ku wena ni babaka busa mwamulaho wahao.”+ 13  Salumoni kihaa zwa kwa sibaka sesilumbile mwa Gibioni,+ fapilaa tende ya makopanelo, kuya kwa Jerusalema; mi abusa Isilaele. 14  Salumoni azwelapili kuikubukanyeza likoloi ni lipizi;* naanani likoloi ze 1,400 ni lipizi ze* 12,000,+ mi alibeya mwa mileneñi ya likoloi+ ni mwa Jerusalema bukaufi ni mulena.+ 15  Mulena aeza kuli silivera ni gauda libe zeñata hahulu mwa Jerusalema sina macwe,+ ni kuli likota za sidare libe zeñata hahulu sina likota za sikomora za mwa Shefela.*+ 16  Lipizi za Salumoni nelilekilwe kwa Egepita,+ mi sitopa sa balekisi ba mulena nesilekanga mitapi ya lipizi* ka teko iliñwi.+ 17  Koloi ni koloi ya kwa Egepita neileka lishekele za silivera ze 600, mi pizi neileka lishekele za silivera ze 150; mi bona neba lilekisanga kwa malena kaufela ba Mahiti ni malena ba Siria.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nebayo buzanga Mulimu kwateñi.”
Linzwi ka linzwi, “kuli nikone kuzwanga fapilaa sicaba se, ni kukena.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi amañata.”
Kamba “bapahami ba lipizi.”
Kamba “bapahami ba lipizi ba.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba mwendi, “nesilekanga lipizi kwa Egepita ni kwa Kue; balekisi ba mulena neba lilekanga kwa Kue,” mwendi ili kutalusa kwa Silisia.