Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Makolonika

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Salumoni ukupa butali (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-17)

 • 2

  • Kuitukiseza kuyaha tempele (1-18)

 • 3

  • Salumoni ukala kuyaha tempele (1-7)

  • Sibaka Sesikenile Hahulu (8-14)

  • Misumo yemibeli ya kopa (15-17)

 • 4

  • Aletare, Liwate, ni mikeke ya mezi (1-6)

  • Matomelo a lilambi, litafule, ni malapa (7-11a)

  • Lisebeliso za kwa tempele zafezwa kueziwa (11b-22)

 • 5

  • Kuitukiseza kakulo ya tempele (1-14)

   • Aleka itiswa kwa tempele (2-10)

 • 6

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (1-11)

  • Tapelo ya Salumoni ya kakulo (12-42)

 • 7

  • Tempele itala kanya ya Jehova (1-3)

  • Mukiti wa kakulo (4-10)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni (11-22)

 • 8

  • Misebezi yemiñwi ya kuyaha yanaaezize Salumoni (1-11)

  • Kuonga-onga bulapeli kwa tempele (12-16)

  • Lisepe za Salumoni (17, 18)

 • 9

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-28)

  • Lifu la Salumoni (29-31)

 • 10

  • Maisilaele bakwenuhela Roboami (1-19)

 • 11

  • Puso ya Roboami (1-12)

  • Malivi babasepahala baya kwa Juda (13-17)

  • Lubasi lwa Roboami (18-23)

 • 12

  • Shishaki ulwanisa Jerusalema (1-12)

  • Mafelelezo a puso ya Roboami (13-16)

 • 13

  • Abija, mulena wa Juda (1-22)

   • Abija utula Jeroboami (3-20)

 • 14

  • Lifu la Abija (1)

  • Asa, mulena wa Juda (2-8)

  • Asa utula Maetopia ba 1,000,000 (9-15)

 • 15

  • Licinceho zanaatahisize Asa (1-19)

 • 16

  • Tumelelano ya Asa ni Siria (1-6)

  • Hanani unyaza Asa (7-10)

  • Lifu la Asa (11-14)

 • 17

  • Josafati, mulena wa Juda (1-6)

  • Musebezi wa kuluta sicaba (7-9)

  • Mpi yemaa­ta ya Josafati (10-19)

 • 18

  • Tumelelano ya Josafati ni Akabe (1-11)

  • Mikaya upolofita za kutulwa kwa sicaba (12-27)

  • Akabe wabulaiwa kwa Ramoti-giliadi (28-34)

 • 19

  • Jehu unyaza Josafati (1-3)

  • Licinceho zanaatahisize Josafati (4-11)

 • 20

  • Macaba ali bukaufi ni Juda abata kulwanisa Juda (1-4)

  • Josafati ulapela ku Mulimu kukupa tuso (5-13)

  • Kalabo yezwa ku Jehova (14-19)

  • Juda upiliswa ka makazo (20-30)

  • Mafelelezo a puso ya Josafati (31-37)

 • 21

  • Jorami, mulena wa Juda (1-11)

  • Liñolo lelizwa ku Elia (12-15)

  • Mafelelezo amaswe a Jorami (16-20)

 • 22

  • Akazia, mulena wa Juda (1-9)

  • Atalia uikwameka bulena (10-12)

 • 23

  • Jehoyada uunga muhato; Joasi uezwa mulena (1-11)

  • Atalia wabulaiwa (12-15)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (16-21)

 • 24

  • Puso ya Joasi (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-14)

  • Bukwenuheli bwa Joasi (15-22)

  • Joasi wabulaiwa (23-27)

 • 25

  • Amazia mulena wa Juda (1-4)

  • Kulwanisa Edomo (5-13)

  • Amazia ulapela milimu ya maswaniso (14-16)

  • Kulwanisa Mulena Joasi wa Isilaele (17-24)

  • Lifu la Amazia (25-28)

 • 26

  • Oziasi, mulena wa Juda (1-5)

  • Zanaapetile Oziasi mwa lindwa (6-15)

  •  Oziasi wa muikuhumusi unatwa ka mbingwa (16-21)

  • Lifu la Oziasi (22, 23)

 • 27

  • Jotami, mulena wa Juda (1-9)

 • 28

  • Akazi, mulena wa Juda (1-4)

  • Kutulwa ki Siria ni Isilaele (5-8)

  • Odedi ufa temuso ku Isilaele (9-15)

  • Juda wakokobezwa (16-19)

  • Akazi ulapela milimu ya maswaniso; lifu lahae (20-27)

 • 29

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Ezekiasi (3-11)

  • Tempele yakeniswa (12-19)

  • Misebezi ya kwa tempele yakaliswa hape (20-36)

 • 30

  • Ezekiasi ueza mukiti wa Paseka (1-27)

 • 31

  • Ezekiasi ufelisa bukwenuheli (1)

  • Baprisita ni Malivi bafiwa tuso yeswanela (2-21)

 • 32

  • Senakeribi ubata kulwanisa Jerusalema (1-8)

  • Senakeribi unyefula Jehova (9-19)

  • Lingeloi libulaya masole ba mpi ya Asiria (20-23)

  • Kukula kwa Ezekiasi ni buikuhumuso bwahae (24-26)

  • Zanaapetile Ezekiasi ni lifu lahae (27-33)

 • 33

  • Manase, mulena wa Juda (1-9)

  • Manase ubakela bumaswe bwahae (10-17)

  • Lifu la Manase (18-20)

  • Amone, mulena wa Juda (21-25)

 • 34

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Josiasi (3-13)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (14-21)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (22-28)

  • Josiasi ubalela sicaba ze mwa buka (29-33)

 • 35

  • Josiasi ulukisa mukiti omutuna wa Paseka (1-19)

  • Josiasi ubulaiwa ki Faro Neko (20-27)

 • 36

  • Joakazi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joyakimi, mulena wa Juda (4-8)

  • Joyakini, mulena wa Juda (9, 10)

  • Zedekia, mulena wa Juda (11-14)

  • Sinyeho ya Jerusalema (15-21)

  • Sirusi ulaela kuli tempele iyahiwe sinca (22, 23)