Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 MAKOLONIKA

Litaba ze Mwahali—2 Makolonika

 • 1

  • Salumoni ukupa butali (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-17)

 • 2

  • Kuitukiseza kuyaha tempele (1-18)

 • 3

  • Salumoni ukala kuyaha tempele (1-7)

  • Sibaka Sesikenile Hahulu (8-14)

  • Misumo yemibeli ya kopa (15-17)

 • 4

  • Aletare, Liwate, ni mikeke ya mezi (1-6)

  • Matomelo a lilambi, litafule, ni malapa (7-11a)

  • Lisebeliso za kwa tempele zafezwa kueziwa (11b-22)

 • 5

  • Kuitukiseza kakulo ya tempele (1-14)

   • Aleka itiswa kwa tempele (2-10)

 • 6

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (1-11)

  • Tapelo ya Salumoni ya kakulo (12-42)

 • 7

  • Tempele itala kanya ya Jehova (1-3)

  • Mukiti wa kakulo (4-10)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni (11-22)

 • 8

  • Misebezi yemiñwi ya kuyaha yanaaezize Salumoni (1-11)

  • Kuonga-onga bulapeli kwa tempele (12-16)

  • Lisepe za Salumoni (17, 18)

 • 9

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-12)

  • Sifumu sa Salumoni (13-28)

  • Lifu la Salumoni (29-31)

 • 10

  • Maisilaele bakwenuhela Roboami (1-19)

 • 11

  • Puso ya Roboami (1-12)

  • Malivi babasepahala baya kwa Juda (13-17)

  • Lubasi lwa Roboami (18-23)

 • 12

  • Shishaki ulwanisa Jerusalema (1-12)

  • Mafelelezo a puso ya Roboami (13-16)

 • 13

  • Abija, mulena wa Juda (1-22)

   • Abija utula Jeroboami (3-20)

 • 14

  • Lifu la Abija (1)

  • Asa, mulena wa Juda (2-8)

  • Asa utula Maetopia ba 1,000,000 (9-15)

 • 15

  • Licinceho zanaatahisize Asa (1-19)

 • 16

  • Tumelelano ya Asa ni Siria (1-6)

  • Hanani unyaza Asa (7-10)

  • Lifu la Asa (11-14)

 • 17

  • Josafati, mulena wa Juda (1-6)

  • Musebezi wa kuluta sicaba (7-9)

  • Mpi yemaa­ta ya Josafati (10-19)

 • 18

  • Tumelelano ya Josafati ni Akabe (1-11)

  • Mikaya upolofita za kutulwa kwa sicaba (12-27)

  • Akabe wabulaiwa kwa Ramoti-giliadi (28-34)

 • 19

  • Jehu unyaza Josafati (1-3)

  • Licinceho zanaatahisize Josafati (4-11)

 • 20

  • Macaba ali bukaufi ni Juda abata kulwanisa Juda (1-4)

  • Josafati ulapela ku Mulimu kukupa tuso (5-13)

  • Kalabo yezwa ku Jehova (14-19)

  • Juda upiliswa ka makazo (20-30)

  • Mafelelezo a puso ya Josafati (31-37)

 • 21

  • Jorami, mulena wa Juda (1-11)

  • Liñolo lelizwa ku Elia (12-15)

  • Mafelelezo amaswe a Jorami (16-20)

 • 22

  • Akazia, mulena wa Juda (1-9)

  • Atalia uikwameka bulena (10-12)

 • 23

  • Jehoyada uunga muhato; Joasi uezwa mulena (1-11)

  • Atalia wabulaiwa (12-15)

  • Licinceho zanaatahisize Jehoyada (16-21)

 • 24

  • Puso ya Joasi (1-3)

  • Joasi ulukisa tempele foisinyehile (4-14)

  • Bukwenuheli bwa Joasi (15-22)

  • Joasi wabulaiwa (23-27)

 • 25

  • Amazia mulena wa Juda (1-4)

  • Kulwanisa Edomo (5-13)

  • Amazia ulapela milimu ya maswaniso (14-16)

  • Kulwanisa Mulena Joasi wa Isilaele (17-24)

  • Lifu la Amazia (25-28)

 • 26

  • Oziasi, mulena wa Juda (1-5)

  • Zanaapetile Oziasi mwa lindwa (6-15)

  •  Oziasi wa muikuhumusi unatwa ka mbingwa (16-21)

  • Lifu la Oziasi (22, 23)

 • 27

  • Jotami, mulena wa Juda (1-9)

 • 28

  • Akazi, mulena wa Juda (1-4)

  • Kutulwa ki Siria ni Isilaele (5-8)

  • Odedi ufa temuso ku Isilaele (9-15)

  • Juda wakokobezwa (16-19)

  • Akazi ulapela milimu ya maswaniso; lifu lahae (20-27)

 • 29

  • Ezekiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Ezekiasi (3-11)

  • Tempele yakeniswa (12-19)

  • Misebezi ya kwa tempele yakaliswa hape (20-36)

 • 30

  • Ezekiasi ueza mukiti wa Paseka (1-27)

 • 31

  • Ezekiasi ufelisa bukwenuheli (1)

  • Baprisita ni Malivi bafiwa tuso yeswanela (2-21)

 • 32

  • Senakeribi ubata kulwanisa Jerusalema (1-8)

  • Senakeribi unyefula Jehova (9-19)

  • Lingeloi libulaya masole ba mpi ya Asiria (20-23)

  • Kukula kwa Ezekiasi ni buikuhumuso bwahae (24-26)

  • Zanaapetile Ezekiasi ni lifu lahae (27-33)

 • 33

  • Manase, mulena wa Juda (1-9)

  • Manase ubakela bumaswe bwahae (10-17)

  • Lifu la Manase (18-20)

  • Amone, mulena wa Juda (21-25)

 • 34

  • Josiasi, mulena wa Juda (1, 2)

  • Licinceho zanaatahisize Josiasi (3-13)

  • Buka ya Mulao yafumanwa (14-21)

  • Bupolofita bwa Hulida ka za ziyezi (22-28)

  • Josiasi ubalela sicaba ze mwa buka (29-33)

 • 35

  • Josiasi ulukisa mukiti omutuna wa Paseka (1-19)

  • Josiasi ubulaiwa ki Faro Neko (20-27)

 • 36

  • Joakazi, mulena wa Juda (1-3)

  • Joyakimi, mulena wa Juda (4-8)

  • Joyakini, mulena wa Juda (9, 10)

  • Zedekia, mulena wa Juda (11-14)

  • Sinyeho ya Jerusalema (15-21)

  • Sirusi ulaela kuli tempele iyahiwe sinca (22, 23)