Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

2 Joani 1:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1-3)

  • Muzwelepili kuzamaya mwa niti (4-6)

  • Muitibelele kwa bapumi (7-11)

    • Musike mwalumelisa (10, 11)

  • Ulela kupota, ni litumeliso (12, 13)

 Na, muuna-muhulu, niñolela musali yaketilwe ni bana bahae, ili benilata luli, mi haki na ninosi yabalata, kono ni batu kaufela babazibile niti,  bakeñisa niti yeinzi ku luna ni yekaba ni luna kuya kuile.  Lukaba ni sishemo sesituna, ni makeke, ni kozo yezwa ku Mulimu yena Ndate ni ku Jesu Kreste, Mwanaa Ndate, hamohocwalo ni niti ni lilato.  Nitabile hahulu bakeñisa kuli nifumani bana bamina babañwi inze bazamaya mwa niti,+ kulikana ni mone lulaelezwi ki Ndate.  Cwale nakukupa, wena musali, kuli lulatane. (Haki mulao omunca oni kuñolela, kono nikuñolela mulao olubile ni ona kuzwa kwa makalelo.)+  Mi se ki sona selitalusa lilato, kuli luzwelepili kuzamaya ka milao yahae.+ Wo ki ona mulao, sina momuutwezi kuzwa kwa makalelo, kuli muzwelepili kuzamaya mwa lilato.  Kakuli bapumi babañata bakeni mwa lifasi,+ ili batu babasa paki Jesu Kreste kuli naatile ka mubili wa nama.+ Yaeza cwalo ki mupumi mi ki yalwanisa Kreste.+  Muitibelele, kuli musike mwasinyehelwa ki lika zeluikatalize kueza, kono kuli mukone kufumana mupuzo otezi.+  Mutu kaufela yakeluha mi asazwelipili mwa tuto ya Kreste haana Mulimu.+ Yazwelapili mwa tuto ye, ki yena yanani Ndate ni Mwana.+ 10  Haiba mutu ufi kamba ufi ataha ku mina mi hatisi tuto yeo, musike mwamuamuhela mwa mandu amina+ kamba kumulumelisa. 11  Kakuli yamulumelisa uabana ni yena mwa misebezi yahae yemaswe. 12  Nihaike kuli ninani litaba zeñata za kumiñolela, hanitabeli kueza cwalo ka pampili ni inki, kono nisepa kutaha ku mina ni kuto ambola ni mina pata ka pata, kuli tabo yamina ibe yetuna. 13  Bana ba muhulwanaa hao wamusali, yaketilwe, bakulumelisa.

Litaluso ze kwatasi