Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Timotea 6:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Batanga bakuteke malenaa bona (1, 2)

  • Baluti ba buhata ni lilato la masheleñi (3-10)

  • Litaelo ku mutu wa Mulimu (11-16)

  • Mufume mwa misebezi yeminde (17-19)

  • Ubuluke seufilwe kubabalela (20, 21)

6  Baba kwa coko ya butanga bazwelepili kutalima malenaa bona kuli balukela kukutekiwa hahulu,+ kuli libizo la Mulimu ni tuto yahae lisike zabulelwa maswe.+  Hape batanga babaluwilwe ki malena babali balumeli, basike babashwaula kabakala kuli malenaa bona ki mizwale. Kono mane baswanela kubasebeleza ka kuitatela, kakuli babatusiwa ki musebezi wabona omunde ki balumeli ni balatiwa babona. Uzwelepili kuluta litaba ze, ni kufa likelezo ze.  Haiba mutu aluta tuto isili, asayi ka litaelo zende,*+ zezwa ku Mulenaa luna Jesu Kreste, ni ka tuto yelumelelana ni busepahali bwaluna ku Mulimu,+  yacwalo uitundumuna ka buikuhumuso mi hakuna sautwisisa.+ Utabela hahulu likañi ni kukananisana fa manzwi.+ Lika zeo litahisa muna, mikwangalakanyi, busawana,* kuhupulela babañwi bumaswe,  lifapahano zesafeli mwa litaba zenyinyani za batu babasilafezi mwa munahano+ ni babasina niti, ka kunahana kuli kusepahala ku Mulimu kwafumisa.+  Ki niti, kusepahala ku Mulimu kwafumisa+ ni kukolwa ka zelunani zona.  Kakuli hakuna selutisize mwa lifasi, mi halukoni kulwala sesiñwi kuzwa ku lona.+  Hakulicwalo, halunani lico ni liapalo,* lukakolwa ka lika zeo.+  Kono babatukufalezwi kufuma bawela mwa miliko ni mwa malaba+ ni litakazo zeñata zesina tuso ni zeholofaza, zetahisa kuli batu basinyehe ni kuyunda.+ 10  Kakuli lilato la masheleñi ki mubisi wa zemaswe za mufuta kaufela, mi ka kundongwama lilato leo babañwi bakeluhile mwa tumelo mi baitabakile ka lika zeñata zeutwisa butuku.+ 11  Kono wena, mutu wa Mulimu, usabe kwa lika zeo. Kono undongwame kuluka, busepahali ku Mulimu, tumelo, lilato, buitiiso, ni bunolo mwa lika.+ 12  Ulwane ndwa yende ya tumelo; uswale ka taata bupilo bobusa feli bone ubizelizwe ni bone ubulezi hande zabona fapilaa lipaki zeñata. 13  Fapilaa Mulimu, yabukeleza bupilo bwa zepila kaufela, ni fapilaa Kreste Jesu, ili yo ka kuba paki naaipulelezi hande fapilaa Ponse Pilato,+ nakulaela 14  nili, umamele mulao ka mukwa osina litiba ni sesinyazahala kufitela nako yakabonahala Mulenaa luna Jesu Kreste,+ 15  ili yona ya ka bonahala Yamaata anosi ni yatabile, ka nako yetomilwe. Ki yena Mulena wa bababusa sina malena ni Mubusi wa bababusa sina babusi,+ 16  yena anosi yasashwi,+ yayahile mwa liseli lelisa sutelelwi,+ yo kusina mutu yakile amubona kamba yakona kumubona.+ Ku yena kube likute ni maata asafeli. Ameni. 17  Ulaele babafumile mwa nako ya cwale* kuli basike baikutwisisa, ni kuli basike basepa bufumu bobusa swalehi,+ kono basepe Mulimu, yalufanga ka buñata lika kaufela zelutabela.+ 18  Ubabulelele kuli basebeze zende, bafume mwa misebezi yeminde, babe ni bufani, batabele kuikabela ni babañwi,+ 19  baipulukele mutomo omunde wa za kwapili,+ ilikuli bakone kuswala ka taata bupilo sakata.+ 20  Timotea, ubuluke seufilwe kuli ubabalele,+ uambuke lipulelo zesina tuso zesilafaza lika zekenile ni mihupulo yelwanisana ni zebabulela ka mafosisa kuli ki “zibo.”+ 21  Ka kuiponahaza kuba ni zibo ya mufuta wo, babañwi bakeluhile mwa tumelo. Haike sishemo sa Mulimu sibe ni mina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zetusa.”
Kamba “lipulelo zemaswe.”
Kamba “mukunda.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.