Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Timotea 3:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Zetokwahala kwa baokameli (1-7)

  • Zetokwahala kwa likombwa za puteho (8-13)

  • Kunutu yekenile ya kusepahala ku Mulimu (14-16)

3  Taba ye ki ya niti: Mutu haeza ka taata kuli abe muokameli,+ ulakaza musebezi omunde.  Hakulicwalo, muokameli uswanela kuba yasanyazahali, ibe muuna wa musali alimuñwi, yaeza lika ka kusafiteleza, yanahana hande,+ yaeza lika ka mukwa oswanela, yalata kuamuhela baenyi,+ yakona kuluta batu,+  isiñi cakolwa,+ isiñi wa mifilifili,* kono ibe yanani kutwisiso,+ isiñi wa likomano,+ isiñi yalata masheleñi,+  ibe mutu yazamaisa ba ndu yahae hande, yanani bana babaipeya kwatasi ni babaisa pilu kwa lika+  (kakuli haiba mutu asazibi mwakuzamaiseza ba ndu yahae, ukababalela cwañi puteho ya Mulimu?),  isiñi mutu yasazo lumela,+ kakuli akasuhana aitundumuna ka buikuhumuso mi awele mwa katulo yeswana ni yefilwe ku Diabulosi.  Hape uswanela kuba yapakwa hande* ki baba kwande,+ kuli asike anyaziwa ki batu ni kuswasiwa mwa lilaba la Diabulosi.  Likombwa za puteho ni bona baswanela kuba babaisa pilu kwa lika, isiñi bababulela buhata,* isiñi babaitupwaela waine, isiñi babanani mukwañuli wa kuipumanela lika ka kusasepahala,+  babaswala kunutu yekenile ya tumelo ka lizwalo lelikenile.+ 10  Hape, bao balikiwe pili kuli kubonwe haiba baswanela;* kihona bakasebeza sina likombwa, haubona habanyazahali.+ 11  Basali ni bona baswanela kuba babaisa pilu kwa lika, isiñi masawana,+ ibe babaeza lika ka kusafiteleza, babasepahala mwa lika kaufela.+ 12  Sikombwa sa puteho ibe muuna wa musali alimuñwi, yazamaisa bana bahae hande ni kuzamaisa hande ba ndu yahae. 13  Kakuli batu babasebeza ka mukwa omunde baipumanela libizo lelinde ni tukuluho yetuna ya kubulela ka za tumelo yabona ku Kreste Jesu. 14  Nikuñolela litaba ze, nihaike nisepa kutaha ku wena cwanoñu fa, 15  kono nikuñolezi zona kuli haiba niliyeha, uzibe mwakuezeza mwahalaa ba ndu ya Mulimu,+ yona puteho ya Mulimu yapila, ili yona musumo ni mutomo wa niti. 16  Kaniti, kunutu yekenile ya kusepahala ku Mulimu ki yetuna luli: ‘Naabonahezi mwa nama,+ naabeilwe kuba yalukile ka moya,+ naabonahezi kwa mangeloi,+ naakutalizwe mwahalaa macaba,+ batu ba lifasi nebalumezi ku yena,+ naangezwi kwa lihalimu ka kanya.’

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanata batu.”
Kamba “kuba ni libubo lelinde.”
Kamba “ba malimi amabeli.”
Kamba “balikiwe kuli kubonwe haiba bakwanisa zetokwahala.”