Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Timotea 2:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kulapelela batu ba mufuta kaufela (1-7)

    • Mulimu alimuñwi, muyemeli alimuñwi (5)

    • Tiululo yelikanelela ya batu kaufela (6)

  • Litaelo kwa baana ni basali (8-15)

    • Kuapala hande ka likute (9, 10)

2  Nto yapili yeni mikupa kikuli likupo, litapelo, likupo za kukupela babañwi, ni litapelo za buitumelo, liezezwe batu ba mufuta kaufela,  liezezwe malena ni ba litulo zepahami* kaufela,+ ilikuli luzwelepili kupila bupilo bwa kozo inze lukuzize, ka kusepahala ku Mulimu ni ka kuisa pilu kwa lika.+  Zeo ki lika zende zeamuheleha fapilaa Mupilisi waluna, yena Mulimu,+  ili yo tato yahae kikuli batu ba mufuta kaufela bapiliswe+ mi babe ni zibo yenepahezi ya kuziba niti.  Kakuli kunani Mulimu alimuñwi,+ ni muyemeli alimuñwi+ mwahalaa Mulimu ni batu,+ ili mutu, yena Kreste Jesu,+  yanaaifanile sina tiululo yelikanelela ya batu kaufela*+—se ki sona sesika pakiwa ka nako yasona yeswanela.  Bupaki bo,+ ki bona bone niketezwi kuba mukutazi ni muapositola,+ muluti wa macaba+ mwa taba ya tumelo ni niti; nibulela niti, hanipumi.  Cwale nilakaza kuli mwa libaka kaufela baana bazwelepili kulapela, inze bayemisa mazoho ka kusepahala,+ kusina buhali+ ni likañi.+  Ka mukwa oswana, basali baikabise ka liapalo zeswanela,* ka kuapala hande ka likute ni ka kutwisiso,* isiñi ka kuota milili ka nzila yeipitezi ni kuikabisa ka gauda kamba lipelela kamba liapalo zetula hahulu,+ 10  kono ibe ka nzila yeswanela basali babaipulela kuli baineezi ku Mulimu,+ fo kikuli, ka misebezi yeminde. 11  Musali aitute inze akuzize ka kuipeya kwatasi luli.+ 12  Hanilumelezi musali kuluta, kamba kuba ni maata fahalimwaa muuna, kono uswanela kusiyala inze akuzize.+ 13  Kakuli Adama naabupilwe pili, kihona kubupiwa Eva.+ 14  Hape Adama naasika pumiwa, kono musali ki yena yanaapumilwe hahulu+ mi aloba mulao. 15  Nihakulicwalo, musali* ukapiliswa ka kupepa bana,+ ibile feela azwelapili mwa tumelo ni lilato ni bukeni hamohocwalo ni kutwisiso.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babafilwe maata a kuzamaisa.”
Kamba “batu ba mifuta kaufela.”
Kamba “zekutekeha.”
Kamba “katulo yende.”
Linzwi ka linzwi, “basali.”
Kamba “katulo yende.”