Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Timotea 2:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kulapelela batu ba mufuta kaufela (1-7)

    • Mulimu alimuñwi, muyemeli alimuñwi (5)

    • Tiululo yelikanelela ya batu kaufela (6)

  • Litaelo kwa baana ni basali (8-15)

    • Kuapala hande ka likute (9, 10)

2  Nto yapili yeni mikupa kikuli likupo, litapelo, likupo za kukupela babañwi, ni litapelo za buitumelo, liezezwe batu ba mufuta kaufela,  liezezwe malena ni ba litulo zepahami* kaufela,+ ilikuli luzwelepili kupila bupilo bwa kozo inze lukuzize, ka kusepahala ku Mulimu ni ka kuisa pilu kwa lika.+  Zeo ki lika zende zeamuheleha fapilaa Mupilisi waluna, yena Mulimu,+  ili yo tato yahae kikuli batu ba mufuta kaufela bapiliswe+ mi babe ni zibo yenepahezi ya kuziba niti.  Kakuli kunani Mulimu alimuñwi,+ ni muyemeli alimuñwi+ mwahalaa Mulimu ni batu,+ ili mutu, yena Kreste Jesu,+  yanaaifanile sina tiululo yelikanelela ya batu kaufela*+—se ki sona sesika pakiwa ka nako yasona yeswanela.  Bupaki bo,+ ki bona bone niketezwi kuba mukutazi ni muapositola,+ muluti wa macaba+ mwa taba ya tumelo ni niti; nibulela niti, hanipumi.  Cwale nilakaza kuli mwa libaka kaufela baana bazwelepili kulapela, inze bayemisa mazoho ka kusepahala,+ kusina buhali+ ni likañi.+  Ka mukwa oswana, basali baikabise ka liapalo zeswanela,* ka kuapala hande ka likute ni ka kutwisiso,* isiñi ka kuota milili ka nzila yeipitezi ni kuikabisa ka gauda kamba lipelela kamba liapalo zetula hahulu,+ 10  kono ibe ka nzila yeswanela basali babaipulela kuli baineezi ku Mulimu,+ fo kikuli, ka misebezi yeminde. 11  Musali aitute inze akuzize ka kuipeya kwatasi luli.+ 12  Hanilumelezi musali kuluta, kamba kuba ni maata fahalimwaa muuna, kono uswanela kusiyala inze akuzize.+ 13  Kakuli Adama naabupilwe pili, kihona kubupiwa Eva.+ 14  Hape Adama naasika pumiwa, kono musali ki yena yanaapumilwe hahulu+ mi aloba mulao. 15  Nihakulicwalo, musali* ukapiliswa ka kupepa bana,+ ibile feela azwelapili mwa tumelo ni lilato ni bukeni hamohocwalo ni kutwisiso.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babafilwe maata a kuzamaisa.”
Kamba “batu ba mifuta kaufela.”
Kamba “zekutekeha.”
Kamba “katulo yende.”
Linzwi ka linzwi, “basali.”
Kamba “katulo yende.”