Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Timotea 1:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1, 2)

  • Temuso ka za kuambuka baluti ba buhata (3-11)

  • Sishemo sa Mulimu siboniswa Paulusi (12-16)

  • Mulena wa kamita (17)

  • ‘Kulwana ndwa yende’ (18-20)

1  Na Paulusi, muapositola wa Kreste Jesu ka taelo ya Mulimu Mupilisi waluna ni ya Kreste Jesu, yena sepo yaluna,+  niñolela Timotea,*+ mwanaka luli+ mwa tumelo, nili: Haike sishemo, ni muhau, ni kozo yezwa ku Mulimu Ndate ni Kreste Jesu Mulenaa luna libe ni wena.  Sina hane nikususuelize kusiyala mwa Efese hane nituha niya kwa Masedonia, nikususueza kueza cwalo ni fona fa, kuli ulaele babañwi kuli basike baluta tuto isili,  ni kuli basike bateeleza kwa makande a buhata+ ni kwa litaba za masika. Lika zecwalo halitusi sesiñwi,+ kono litahisanga feela kuli batu banuhe kufita kuluta litaba zezwa ku Mulimu zetiisa tumelo.  Kaniti, mulelo wa taelo ye kikuli lube ni lilato+ lelizwa mwa pilu yekenile, lelizwa mwa lizwalo lelinde, ni lelizwa kwa tumelo+ yesina buipi.  Babañwi ka kubiuka mwa litaba ze, bakeluselizwe kwa lingambolo zesina tuso.+  Babata kuba baluti+ ba mulao, kono habautwisisi zebabulela kamba zebañañelela ka taata.  Cwale lwaziba kuli Mulao ulukile haiba mutu aitusisa ona hande,*  inze alemuha kuli mulao hausika tomelwa mutu yalukile, kono utomezwi babasina mulao+ ni baipanguli, utomezwi babamaswe ni baezalibi, babasa sepahali,* ni banyefuli, bababulaya bo ndataa bona ni bababulaya bo maa bona, bababulaya batu, 10  ba muzamao wa buhule,* baana babalobala ni baana ka bona, babauzwa batu, mahata, bababulela buhata mwa mizeko,* ni lika kaufela zelwanisana ni tuto yende*+ 11  kulikana ni taba yende yekanya ya Mulimu yatabile, yene nifilwe.+ 12  Naitumela ku Kreste Jesu Mulenaa luna, yanaa nifile maata, kakuli naaniboni kuba yasepahala hanaa nifile bukombwa,+ 13  nihaike sapili nenili munyefuli ni munyandisi ni wa kashwau.+ Kono nashemubiwa, kakuli nenieza cwalo ka kusaziba ni ka kutokwa tumelo. 14  Kono naatelwa hahulu ki sishemo sa Mulenaa luna hamoho ni tumelo ni lilato ze ku Kreste Jesu. 15  Ye ki pulelo yesepahala ni yeswanela kuamuhelwa ka kutala: Kreste Jesu naatile mwa lifasi kuto pilisa baezalibi.+ Ku bao ki na wapili.+ 16  Nihakulicwalo, nenishemubilwe, kuli ka na yali wapili, Kreste Jesu abonise pilu-telele yahae kaufela, kuli nibe mutala ku babaka ba ni tumelo ku yena kuli bafumane bupilo bobusa feli.+ 17  Cwale ku Mulena wa kamita,+ yasashwi,+ yasabonwi,+ yena Mulimu anosi,+ kufiwe likute ni kanya kamita ni kuya kuile. Ameni. 18  Nikufa litaelo ze, Timotea mwanaka, kulikana ni bupolofita bone bufilwe ka za hao, kuli ka bona uzwelepili kulwana ndwa yende,+ 19  inze ubuluka tumelo ni lizwalo lelinde,+ lebalatezi babañwi kwatuko, ili nto yesinyize tumelo yabona sina sisepe sesisinyehile. 20  Imenea+ ni Alexandere ki babañwi ba ku bona, mi nibafile ku Satani+ kuli ka kalimelo balutwe kusanyefula.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Yakuteka Mulimu.”
Linzwi ka linzwi, “ka mulao.”
Kamba “babasina lilato lelisa feli.”
Kamba “babakonka ka buhata.”
Kamba “yetusa.”