Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Samuele 8:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Maisilaele baikupela kuli babe ni mulena (1-9)

  • Samuele ulemusa sicaba (10-18)

  • Jehova ulumela kupo ya sicaba ya kuli sibe ni mulena (19-22)

8  Samuele hasaasupezi, aketa bana bahae babashimani kuli babe baatuli mwa Isilaele.  Libizo la mwanaa hae wa mweli neli Joele, mi libizo la mwanaa hae wabubeli neli Abija;+ neli baatuli mwa Beere-sheba.  Kono bana bahae nebasika latelela mutala wahae; nebatabela kuipumanela lika ka kusasepahala,+ nebaamuhela likweta,+ mi nebasa atuli ka kuluka.+  Hamulaho wa nako, baana-bahulu kaufela ba Isilaele bakopana hamoho mi bataha ku Samuele mwa Rama.  Bali ku yena: “Bona! Ki kale usupala, kono bana bahao habalateleli mutala wahao. Cwale haku luketele mulena yakaba muatuli mwahalaa luna, sina mwaezeza macaba amañwi kaufela.”+  Kono Samuele naasika tabela* hane baize: “Luketele mulena yakaba muatuli mwahalaa luna.” Samuele kihaa lapela ku Jehova,  mi Jehova ali ku Samuele: “Uutwe lika kaufela zesi kubulelela sicaba; kakuli haki wena yebahanile, kono bahanile na, kuli nisike naba mulenaa bona.+  Baeza sina mobaezelize, kuzwa lizazi leni bazwisa mwa Egepita kufitela cwale; bazwelapili kunifulalela+ ni kusebeleza milimu isili,+ mi sebaeza cwalo ni ku wena.  Cwale uutwe litaba zebabulela. Kono ubalemuse ka taata; ubabulelele zakatokwa ku bona mulena yo yaka babusa.” 10  Ka mukwa ocwalo, Samuele ataluseza sicaba seo sene simukupa kuli asife mulena manzwi kaufela anaa mubulelezi Jehova. 11  Ali: “Ki ze zakatokwa ku mina mulena yaka mibusa:+ Ukaanga bana bamina babashimani,+ uka bafa musebezi wa kuba mwahalaa babazamaisa likoloi+ zahae mi bakaba bapahami ba lipizi+ zahae, mi babañwi bakamatanga likoloi zahae kwapili. 12  Mi ukaiketela bazamaisi ba litopa za batu ba 1,000+ ni bazamaisi ba litopa za batu ba 50,+ mi babañwi bakakekela masimu ahae,+ bakakutula masimu ahae,+ ni kumuezeza lilwaniso za ndwa ni lisebeliso za kwa likoloi zahae.+ 13  Ukaanga bana bamina babasizana kuli balukisange mafula a kutola anunka hande,* babañwi babe baapehi, mi babañwi babe babesi ba linkwa.+ 14  Ukaanga masimu amina amande hahulu, masimu a likota za veine,+ ni masimu a olive, mi uka afa batanga bahae. 15  Ukaanga sabulishumi kwa lico zekutuzwi mwa masimu amina a lico za bubeke ni mwa masimu amina a veine, mi uka sifa manduna bahae ni batanga bahae. 16  Mi ukaanga batanga bamina babaana ni babasali, ni likomu zamina zende, ni limbongolo zamina, mi uka lisebelisa.+ 17  Ukaanga sabulishumi kwa mitapi yamina,+ mi mukaba batanga bahae. 18  Kwapili mukalila kabakala mulena yemuiketezi,+ kono Jehova haana kumialaba ka nako yeo.” 19  Kono sicaba sahana kuutwa manzwi a Samuele, sali: “Batili, luikatulezi kuba ni mulena yaka lubusa. 20  Mi lukaswana ni macaba amañwi kaufela, mi mulenaa luna ukaba muatuli waluna, uka luetelela ni kulwana lindwa zaluna.” 21  Samuele hautwile manzwi kaufela esibulezi sicaba, ayo abulelela Jehova. 22  Mi Jehova ali ku Samuele: “Uutwe manzwi abona, mi ukete mulena yaka babusa.”+ Samuele kihaa bulelela baana ba Isilaele, ali: “Mutu ni mutu akutele kwa muleneñi wahabo.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “taba yeo neli yemaswe mwa meeto ahae.”
Kamba “babe bapangi ba lisende.”