Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 4:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Mafilisita bahapa Aleka (1-11)

  • Eli ni bana bahae babashimani bashwa (12-22)

4  Mi Samuele azwelapili kubulela kwa Maisilaele kaufela. Maisilaele kiha baya kuyo lwanisa Mafilisita; batomela mafulo abona kwatuko ni Ebenezere, mi Mafilisita bona batomela mafulo abona mwa Afeki.  Mafilisita bayema mwa libaka zabona kuitukiseza kulwanisa Maisilaele, kono ndwa neisika zamaela hande Maisilaele, mi batulwa ki Mafilisita, bane babulaile baana bababato eza 4,000 mwa ndwa yeo.  Sicaba hasikutezi kwa mafulo, baana-bahulu ba Isilaele bali: “Ki kabakalañi Jehova halutuhelezi kacenu kuli lutulwe* ki Mafilisita?+ Haluyo ngeni aleka ya tumelelano ya Jehova, luzwe ni yona mwa Shilo,+ kuli ibe ni luna mi ilupilise mwa mazoho a lila zaluna.”  Ka mukwa ocwalo, sicaba saluma baana kwa Shilo, mi bayo nanula aleka ya tumelelano ya Jehova wa limpi, yainzi mwa lubona fahalimwaa* likerubimi.+ Bana ba Eli bababeli, bo Hofini ni Finehasi,+ ni bona nebali kone kuinzi aleka ya tumelelano ya Mulimu wa niti.  Aleka ya tumelelano ya Jehova isatiswa feela mwa mafulo, Maisilaele kaufela bahuwa ka muhuwo omutuna kuli mane lifasi lazikinyeha.  Mafilisita habautwa muhuwo wo, bali: “Kiñi hakuutwahala muhuwo omutuna cwalo mwa mafulo a Maheberu?” Kwa nalulelule, balemuha kuli Aleka ya Jehova itisizwe mwa mafulo.  Mafilisita basaba, mi bali: “Mulimu utile mwa mafulo!”+ Kiha bali: “Luziyelehile, kakuli kwalikuba kuezahale taba yecwana!  Luziyelehile! Ki mañi yaka lulamulela kwa lizoho la Mulimu yamaata yo? Ki yena Mulimu yanaanatile Maegepita ka kubatahiseza mafu mwa lihalaupa.+  Mube ni bundume mi mueze sina baana, mina Mafilisita, kuli musike mwasebeleza Maheberu sina moba misebelelize.+ Mueze sina baana mi mulwane!” 10  Mafilisita kiha balwana ni Maisilaele mi Maisilaele batulwa,+ mi mañi ni mañi asabela kwa tende yahae. Kwabulaiwa batu babañata hahulu; nekushwile masole ba Maisilaele ba 30,000 babazamaya ka mahutu. 11  Mi Aleka ya Mulimu yahapiwa, mi bana ba Eli bababeli, bo Hofini ni Finehasi, babulaiwa.+ 12  Muuna yomuñwi wa lusika lwa Benjamine abaleha kwa ndwa mi ato punya mwa Shilo ka lizazi leo, apazuzi liapalo zahae ni kuisukululela liluli kwa toho.+ 13  Muuna yo hapunya, Eli naainzi fa sipula sahae kwatuko ni nzila inzaa libelela, bakeñisa kuli pilu yahae neiikalezwi kabakala Aleka ya Mulimu wa niti.+ Muuna yo akena mwa muleneñi kuyo biha zeezahezi, mi batu kaufela mwa muleneñi bakala kulila. 14  Eli hautwa batu babalila, abuza, ali: “Lilata leo ki lañi?” Muuna yo aakufela ku Eli mi ayo mubihela zeezahezi. 15  (Cwale Eli naanani lilimo ze 98, mi meeto ahae naalubukile feela, kono naasaboni.)+ 16  Cwale muuna yo ali ku Eli: “Ki na yazwa kwa ndwa! Niizo baleha kwa ndwa kacenu.” Mi Eli abuza, ali: “Kuezaheziñi mwanaka?” 17  Muuna yo atalusa zeezahezi, ali: “Maisilaele babalehile fapilaa Mafilisita, mi kushwile batu babañata mwa sicaba;+ mi hape bana bahao bababeli, bo Hofini ni Finehasi, babulailwe,+ mi Aleka ya Mulimu wa niti ihapilwe.”+ 18  Muuna yo asabulela feela zeezahezi kwa Aleka ya Mulimu wa niti, Eli awa mwa sipula sahae ka mukokoto, bukaufi ni munyako; mulala wahae walobeha mi ashwa, kakuli naasupezi mi naanani mubili omutuna. Naabile muatuli mwa Isilaele ka lilimo ze 40. 19  Mukwenyanaa hae, yena musalaa Finehasi, naaitwezi mi naatuha apepa. Hautwa kuli Aleka ya Mulimu wa niti ihapilwe ni kuli mukwenyanaa hae Eli ni muunaa hae bashwile, ainama mi atahelwa ki butuku bwa lupepo ka sipundumukela mi apepa. 20  Hanaatuha ashwa, basali bane bayemi kwatuko ni yena, bali: “Usike wasaba, kakuli upepile mwana wamushimani.” Yena naasika alaba mi naasika isa kwateñi pilu. 21  Kono abeya mbututu yo libizo la Ikabodi,*+ ali: “Kanya izwile mwa Isilaele, iisizwe mwa buhapiwa,”+ ili kutalusa kuhapiwa kwa Aleka ya Mulimu wa niti ni zeneezahezi ku mukwenyanaa hae ni muunaa hae.+ 22  Ali: “Kanya izwile mwa Isilaele, iisizwe mwa buhapiwa, kakuli Aleka ya Mulimu wa niti ihapilwe.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Ki kabakalañi Jehova haalutuzi?”
Kamba mwendi, “mwahalaa.”
Lelitalusa “Kanya Ikai?”