Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 29:1-11

LITABA ZE MWAHALI

  • Mafilisita bakakanya busepahali bwa Davida (1-11)

29  Mafilisita+ bakopanya limpi zabona kaufela mwa Afeki, mi Maisilaele nebatibelezi kwatuko ni liweluwelu la mwa Jizireele.+  Mi malena ba Mafilisita nebanze bazamaya ni litopa zabona za baana babaeza mianda ni za baana babaeza likiti, mi Davida ni baana bahae neba bazamaya mwamulaho, bali hamoho ni Akishi.+  Kono manduna ba Mafilisita bali: “Maheberu ba, babatañi kwanu?” Akishi aalaba manduna ba Mafilisita, ali: “Yo ki Davida, mutangaa Mulena Saule wa Isilaele, mi saainzi ni na nako yelikana silimo kamba kufitelela.+ Hanisika fumana mulatu niomukana ku yena kuzwa lizazi labalehela ku na kuto fita ni la kacenu.”  Kono manduna ba Mafilisita banyemela Akishi, mi bali ku yena: “Bulelela muuna yo kuli akute.+ Akutele kwa sibaka sene umufile. Usike wamulumeleza kuya ni luna kwa ndwa, kuli asike alufetuhela haluli kwa ndwa.+ Kakuli ukatabisa cwañi mulenaa hae kwandaa kuli abulaye masole baluna?  Kana yo haki yena Davida yene baopezi ka zahae banze babina, bali: ‘Saule ubulaile babaeza likiti, Mi Davida ubulaile babaeza likiti zemashumi-shumi’?”+  Cwale Akishi+ abiza Davida mi ali ku yena: “Ka Jehova yapila, naziba kuli u mutu yasepahala, mi nenika tabela kuli uye kwa ndwa ni mpi yaka,+ kakuli hanisika fumana mulatu niomukana ku wena kuzwa lizazi leutaha ku na kuto fita ni kacenu.+ Kono malena haba kusepi.+  Cwale ukute ka kozo, mi usike waeza nto yekahalifisa malena ba Mafilisita.”  Kono Davida ali ku Akishi: “Nikuteleñi? Niezizeñi? Ki mulatu mañi oufumani ku mutangaa hao kuzwa lizazi lenitaha ku wena kuto fita kacenu? Kiñi hanihaniswa kuya ni wena kuyo lwanisa lila za mulena muñaaka?”  Akishi aalaba Davida, ali: “Ku na, ubile mutu yomunde sina lingeloi la Mulimu.+ Kono manduna ba Mafilisita baize: ‘Usike wamulumeleza kuya ni luna kwa ndwa.’ 10  Cwale kamuso uzuhe isali kakusasana hamoho ni batanga ba mulenaa hao bane batile ni wena; uzuhe mi ufunduke isali kakusasana, kusapatalala feela.” 11  Ka mukwa ocwalo, Davida ni baana bahae bazuha isali kakusasana mi bakutela kwa naha ya Mafilisita, mi Mafilisita bona baya kwa Jizireele.+

Litaluso ze kwatasi