Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 26:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida hape uketa kusabulaya Saule (1-25)

    • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (11)

26  Hamulaho wa nako, baana ba mwa Zifi+ bataha ku Saule mwa Gibea,+ mi bali: “Kikuli Davida haasika ipata fa lilundu la Hakila, lelitalimani ni Jeshimoni?”*+  Saule kihaa nanuha mi ashetumukela mwa lihalaupa la Zifi, ali ni baana ba 3,000 bane baketilwe mwa Isilaele, kuyo bata Davida mwa lihalaupa la Zifi.+  Saule atoma mafulo ahae fa lilundu la Hakila, lelitalimani ni Jeshimoni, kwatuko ni nzila. Ka nako yeo, Davida naapila mwa lihalaupa, mi autwa kuli Saule umulatelezi mwa lihalaupa.  Ka mukwa ocwalo, Davida aluma matwela kuli bayo bona haiba Saule utile luli.  Hasamulaho, Davida aya mwa sibaka mwanaatibelezi Saule, mi Davida abona sibaka mwanaalobezi Saule ni Abinere+ mwanaa Nere, yena nduna wa mpi yahae; Saule naalobezi mwa mafulo, inzaa potolohilwe ki masole.  Cwale Davida abulelela Akimeleki wa Muhiti+ ni Abishai+ mwanaa Zeruya,+ muhabo Joabi, ali: “Ki mañi yakashetumukela mwa mafulo a Saule ni na?” Abishai amualaba, ali: “Nikaya ni wena.”  Davida ni Abishai kiha baya kwa mpi ya masole busihu, mi bayo fumana Saule inzaa lobezi mwa mafulo, mi lilumo lahae nelitomilwe mwa mubu kwatuko ni toho yahae; Abinere ni masole nebalobezi, bamubeile mwahali.  Cwale Abishai ali ku Davida: “Kacenu Mulimu ufile sila sahao mwa lizoho lahao.+ Mi cwale, nituhele nimubulaele fafasi ka kumutaba lilumo hañwi feela, mi hanina kutokwa kumutaba habeli.”  Kono Davida ali ku Abishai: “Usike wamueza maswe, kakuli ki mañi yakaotolola lizoho lahae kulwanisa mutoziwa wa Jehova+ asabi ni mulatu?”+ 10  Davida aekeza, ali: “Ka Jehova yapila, ki Jehova yaka mubulaya,+ kamba ukashwa fakashwela kaufela,+ kamba ukaya kwa ndwa ni kuyo bulaelwa kwateñi.+ 11  Haki nto yeswanela mwa meeto a Jehova kuli niotolole lizoho laka kulwanisa mutoziwa wa Jehova!+ Mi cwale, hakuunge lilumo leli kwatuko ni toho yahae ni nkwana ya mezi, mi luye.” 12  Davida kihaa nga lilumo ni nkwana ya mezi zeneli kwatuko ni toho ya Saule, mi baikela. Hakuna yanaa baboni+ kamba kubalemuha kamba yanaapasumukile fa buloko, kakuli kaufelaa bona nebalobezi, kakuli Jehova naatahisize kuli balobale buloko bobutuna. 13  Hasamulaho, Davida aya mwabuse mi ayo yema fa ngo ya lilundu, kwahulenyana ni fo, mi nekunani sibaka sesituna mwahalaa bona ni mafulo. 14  Davida ahuweleza kwa masole ni ku Abinere+ mwanaa Nere, ali: “Kana waniutwa, Abinere?” Abinere kihaa mualaba, ali: “Ki wena mañi wena yahuweleza mulena?” 15  Davida ali ku Abinere: “Kikuli hau muuna? Mi ki mañi yaswana sina wena mwa Isilaele? Cwale kiñi hausika libelela mulena muñaa hao? Kakuli nekutile lisole yanaabata kubulaya mulena muñaa hao.+ 16  Hausika eza hande. Ka Jehova yapila, ulukela kushwa, kakuli hausika libelela muñaa hao, yena mutoziwa wa Jehova.+ Cwale talima fomuinzi! Lilumo la mulena ni nkwana ya mezi+ zeneli kwatuko ni toho yahae likai?” 17  Cwale Saule aziba kuli neli linzwi la Davida mi ali: “Kana ki linzwi lahao leniutwa, Davida mwanaka?”+ Davida aalaba, ali: “Ki linzwi laka, mulena muñaaka.” 18  Aekeza, ali: “Kiñi muñaaka handongwami mutangaa hae?+ Kanti niezizeñi, mi mulatu waka ki ufi?+ 19  Haike mulena muñaaka ateeleze kwa manzwi a mutangaa hae: Haiba ki Jehova yakususumelize kuli unilwanise, nikupa kuli aamuhele* nubu yaka ya bubeke. Kono haiba ki batu baba kususumelize kuli unilwanise,+ bakutilwe fapilaa Jehova, kakuli kacenu banipalelwisize kuswalisana ni saanda sa Jehova,+ ka kubulela kuli: ‘Zamaya, uyo sebeleza milimu isili!’ 20  Mi cwale usike watuhelela mali aka kusuluhela fafasi kwahule ni Jehova, kakuli mulena wa Isilaele uzwile kuyo bata mununu,+ inge yayo matisa likwali fa malundu.” 21  Saule kihaa li: “Niezize sibi.+ Kuta kwanu, Davida mwanaka, kakuli hanina kukueza maswe hape, kakuli kacenu uungile bupilo* bwaka kuba bwa butokwa.+ Ki cwalo, niezize ka bukuba mi nifosize luli.” 22  Davida aalaba, ali: “Ki le lilumo la mulena. Yomuñwi wa mitangana atahe ato liinga. 23  Jehova ki yena yakafa mupuzo mutu ni mutu kabakala kuluka kwahae ni kusepahala kwahae,+ kakuli kacenu Jehova naakufile mwa lizoho laka, kono nenisa lati kuotolola lizoho laka kulwanisa mutoziwa wa Jehova.+ 24  Bona! Sina bupilo* bwahao habubile bwa butokwa ku na kacenu, haike Jehova aange bupilo* bwaka kuba bwa butokwa ku yena, mi haike anilamulele mwa liziyezi kaufela.”+ 25  Saule aalaba Davida, ali: “Ufuyolwe, Davida mwanaka. Kaniti ukaeza lika zetuna, mi ukakondisa luli.”+ Davida kihaa ikela, mi Saule akutela kwa sibaka sahae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “lihalaupa.”
Linzwi ka linzwi, “anunke.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”