Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 24:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uketa kusabulaya Saule (1-22)

    • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (6)

24  Saule asakuta feela kwa kundongwama Mafilisita, bamubulelela, bali: “Bona! Davida u mwa lihalaupa la Eni-gedi.”+  Saule kihaa nga baana ba 3,000 babaketilwe mwa Isilaele kaufela mi ayo bata Davida ni baana bahae mwa macwe mokupila lipuli za mwa malundu.  Saule ataha kwa milaka ya lingu yeezizwe ka macwe, ye kwatuko ni nzila, mi nekunani mukoti wa mwa licwe kwateñi, mi akena mwateñi kuyo ipulusa,* mi Davida ni baana bahae nebainzi mwa mukoti+ wo, kwamulaho.  Baana ba Davida bali ku yena: “Kacenu Jehova uli ku wena: ‘Bona! Nikufa sila sahao mwa lizoho lahao,+ mi ueze ku yena seulata kaufela.’” Davida kihaa nanuha asalemusehi mi ayo puma siemba kwa mungundo wa koti ya Saule yesina mazoho.  Kono hasamulaho, pilu* ya Davida yamukataza+ bakeñisa kuli naapumile siemba kwa mungundo wa koti ya Saule yesina mazoho.  Abulelela baana bahae, ali: “Haki nto yeswanela mwa meeto a Jehova kuli nieze nto yecwalo ku mulenaaka, yena mutoziwa wa Jehova, ka kuotolola lizoho laka kumulwanisa, kakuli ki mutoziwa wa Jehova.”+  Davida ahanisa* baana bahae ka manzwi ao, mi naasika balumeleza kulwanisa Saule. Saule yena azwa mwa mukoti wo mi aikela.  Cwale Davida ananuha, azwa mwa mukoti, mi ahuweleza Saule, ali: “Mulena muñaaka!”+ Saule haitemuna, Davida akubama ni kuwiseza pata yahae fafasi.  Davida ali ku Saule: “Kiñi hauteeleza zebabulela batu babali: ‘Bona! Davida ubata kukueza maswe’?+ 10  Kacenu le, uiponezi kuli Jehova naakufile mwa lizoho laka hane uli mwa mukoti. Kono yomuñwi hanaa nibulelezi kuli nikubulaye,+ nakushwela makeke, mi nali: ‘Hanina kuotolola lizoho laka kulwanisa mulenaaka, kakuli ki mutoziwa wa Jehova.’+ 11  Mi cwale ndate, hakubone siemba senisweli se, senipumile kwa mungundo wa koti yahao yesina mazoho; kakuli hane nipumile siemba kwa mungundo wa koti yahao yesina mazoho, nenisika kubulaya. Cwale waiponela mi walemuha kuli hanibati kukueza maswe kamba kukulwanisa, mi hanisika kufoseza,+ niha usweli kunizuma kuli unibulaye.+ 12  Haike Jehova aatule mwahalaa wena ni na,+ mi haike Jehova akukutiseze kabakala seuezize ku na,+ kono lizoho laka halina kukulwanisa.+ 13  Ki molibulelela lishitanguti la kwaikale kuli: ‘Bumaswe buzwa kuya maswe,’ kono lizoho laka halina kukulwanisa. 14  Cwale mulena wa Isilaele uzwile kuyo bata mañi? Ki mañi yeumatisa? Umatise nja yeshwile? Kamba mununu?+ 15  Haike Jehova abe muatuli, mi ukaatula mwahalaa wena ni na, mi yena ukabona, atalime taba yaka+ ni kuniatulela, anilamulele mwa lizoho lahao.” 16  Davida amano bulela manzwi ao ku Saule, Saule ali: “Kana ki linzwi lahao leniutwa Davida mwanaka?”+ Mi Saule akalumuka kulila. 17  Abulelela Davida, ali: “U yalukile kunifita, kakuli uniezize hande, kono na nikuezize maswe.+ 18  Ki cwalo, kacenu unibulelezi bunde bou niezize ka kusa nibulaya nako yanaa nifile Jehova mwa lizoho lahao.+ 19  Kakuli ki mañi yakona kufumana sila sahae ni kusituhelela kuikela asa siezi maswe? Jehova uka kueza hande+ bakeñisa seuezize ku na kacenu. 20  Mi cwale bona! Naziba kuli luli ukaba mulena+ ni kuli mubuso wa Isilaele ukatiya mwa lizoho lahao. 21  Cwale hakukonke ku na ka Jehova+ kuli hauna kuyundisa bana* baka babaka taha mwamulaho waka ni kuli hauna kufelisa libizo laka mwa ndu ya ndate.”+ 22  Davida kihaa konka ku Saule, mi hasamulaho Saule aya kwa ndu yahae.+ Kono Davida ni baana bahae baya mwa sibaka sa silelezo.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuyo ikwahela kwa mahutu.”
Kamba “lizwalo.”
Kamba mwendi, “ahasanya.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”