Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 21:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uca sinkwa sa poniso mwa Nobu (1-9)

  • Davida uipumisa inge yasika iketa mwa munahano haali mwa Gati (10-15)

21  Hasamulaho, Davida ataha mwa Nobu+ ku muprisita Akimeleki. Akimeleki akala kunjanja hakopana ni Davida, mi ali ku yena: “Kiñi hauli unosi, kusina mutu yainzi ni wena?”+  Davida aalaba muprisita Akimeleki, ali: “Mulena unilaezi kueza nto yeñwi, kono uize: ‘Usike wazibisa mutu ufi kamba ufi taba yeni kulumile kueza ni litaelo zeni kufile.’ Nilumelelani ni mitangana baka kuli luyo kopana ni bona kwa sibaka sesiñwi.  Cwale haiba unani linkwa zeketalizoho, haku nife zona, kamba unife sico sesi liteñi kaufela.”  Kono muprisita aalaba Davida, ali: “Hakuna sinkwa sesiñwi sesi liteñi, kwandaa sinkwa sesikenile+—nakona kukufa sona haiba mitangana bahao baikambusize kwa basali mwa mazazinyana afelile.”*+  Davida aalaba muprisita, ali: “Kaniti luikambusize kwa basali mwa mazazinyana afelile sina hane luezize cwalo ka linako zene niile kwa ndwa.+ Mi haiba mitangana baka babanga babakenile halutama misipili-sipili feela, uzibe kacenu bakenile hahulu nikufita!”  Cwale muprisita amufa sinkwa sesikenile+ seo, kakuli nekusina sinkwa sesiñwi kwandaa sinkwa sa poniso, sene sizwisizwe fapilaa Jehova ni kuyoliswa ka sinkwa sesinca, ka lizazi lene sizwisizwe.  Cwale yomuñwi wa batanga ba Saule naaliteñi lizazi leo, akwalezwi fapilaa Jehova. Libizo lahae neli Doege+ wa kwa Edomo,+ yena nduna wa balisana ba Saule.  Davida kihaa li ku Akimeleki: “Kana unani lilumo kamba mukwale kwanu? Hanisika shimba mukwale waka kamba lilwaniso zaka, kakuli nenitokwa kuakufa kuli nipete sanaa nilumile mulena.”  Muprisita kihaa li: “Mukwale wa Goliati,+ yena Mufilisita yene ubulaile mwa Musindi* wa Ela,+ ki wo uteñi, uputezwi mwa lisila kwamulaho wa efoda.+ Haiba ubata kuunga, haku uunge, kakuli ki ona feela oliteñi.” Davida ali: “Hakuna oswana ni ona. Haku nife ona.” 10  Ka lona lizazi leo, Davida ananuha mi azwelapili kubaleha,+ kusaba Saule, mi ato fita ku Mulena Akishi wa Gati.+ 11  Batanga ba Akishi bali ku yena: “Kana yo haki yena Davida, mulena wa naha? Kana haki yena yene baopela mwa pina hane babina banze bali:‘Saule ubulaile babaeza likiti,Mi Davida ubulaile babaeza likiti zemashumi-shumi’?”+ 12  Davida anahanisisa manzwi ao, mi asaba hahulu+ Mulena Akishi wa Gati. 13  Kihaa ipumisa inge yasika iketa mwa munahano+ fapilaa bona* mi aeza inge mutu yatakana mwahalaa bona. Afalaula fa likwalo za munyako inzaa lotisa lwenge kwa mulelu wahae. 14  Kwa mafelelezo, Akishi ali kwa batanga bahae: “Mwaiponela kuli muuna yo watakana! Mumutiselizeñi ku na? 15  Kana nitokwile batu babatakana kuli munitiseze muuna yo yaeza likezo za kutakana fapilaa ka? Kikuli muuna yo walukela kukena mwa ndu yaka?”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “habasika lobala ni basali.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “mwa lizoho labona.”