Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele 12:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a Samuele a kulaeza (1-25)

    • ‘Musike mwalatelela lika zesiyo’ (21)

    • Jehova haa­na kufulalela sicaba sahae (22)

12  Kwa mafelelezo, Samuele abulelela Maisilaele kaufela, ali: “Hamubone, niezize* lika kaufela zene munikupile, mi nimiketezi mulena yaka mibusa.+  Cwale ki yo mulena yaka mietelela!*+ Haili na, senisupezi, seninani limbi, mi bana baka ba mwahalaa mina,+ mi nimietelezi kuzwa kwa bunca bwaka kuto fita ni la kacenu le.+  Ki na yo. Hamu nizekise fapilaa Jehova ni fapilaa mutoziwa wahae:+ Ki mañi yeniingezi komu yahae kamba mbongolo yahae?+ Mi ki mañi yeniputelezi kamba kuhatelela? Ki mañi yeniamuhezi kweta* ku yena kuli niatule ka kusaluka?+ Haiba niezize cwalo, nika mikutiseza zona.”+  Kiha bali: “Hausika luputelela kamba kuluhatelela kamba kuunga nto ifi kamba ifi ku yomuñwi waluna.”  Ali ku bona: “Jehova ki paki yemitama, mi mutoziwa wahae ki paki kacenu ya kuli hamusika fumana taba ya kunitama ka yona.”* Kiha bali ku yena: “Ki paki.”  Samuele abulelela sicaba, ali: “Jehova, yena yanaaitusisize Mushe ni Aruni ni yanaazwisize bo kuku wamina mwa naha ya Egepita,+ ki paki.  Cwale hamuyeme, mi nika mizekisa fapilaa Jehova kabakala lika kaufela zelukile zamiezelize Jehova ni zaezelize bo kuku wamina.  “Jakobo asakena feela mwa Egepita+ mi bo kuku wamina habakala kukupa tuso ku Jehova,+ Jehova aluma Mushe+ ni Aruni kuyo bazwisa mwa Egepita ni kubatisa mwa sibaka se, kuli bapile mwateñi.+  Kono balibala Jehova Mulimu wabona, mi abafa+ mwa lizoho la Sisera,+ nduna wa mpi ya Hazori ni mwa mazoho a Mafilisita+ ni mwa lizoho la mulena wa Moabi,+ mi babalwanisa. 10  Mi bakupa tuso ku Jehova,+ bali: ‘Luezize sibi,+ kakuli lusiile Jehova ni kusebeleza milimu ya Baale+ ni maswaniso a Ashitaroti;+ cwale haku lulamulele mwa mazoho a lila zaluna kuli lukusebeleze.’ 11  Mi Jehova aluma Jerubaale+ ni Bedani ni Jefita+ ni Samuele,+ mi amilamulela mwa mazoho a lila zenee mipotolohile, kuli mupile ka kozo.+ 12  Hane muboni kuli Nahashi,+ mulena wa Maamoni, naatile kuto milwanisa, mwazwelapili kunibulelela kuli: ‘Batili, luikatulezi kuba ni mulena yaka lubusa!’+ nihaike kuli Jehova Mulimu wamina ki yena Mulenaa mina.+ 13  Cwale ki yo mulena yemuketile, yena yene mukupile. Hamubone! Jehova uketile mulena yaka mibusa.+ 14  Haiba musaba Jehova+ ni kumusebeleza+ ni kuutwa linzwi lahae,+ mi musakwenuheli taelo ya Jehova, mi haiba mina ni mulenaa mina yamibusa mulatelela Jehova Mulimu wamina, mukaeza hande. 15  Kono haiba musautwi linzwi la Jehova mi mukwenuhela taelo ya Jehova, lizoho la Jehova lika milwanisa ni kulwanisa bo ndataa mina.+ 16  Cwale hamuyeme mi mubone nto yekomokisa ye yakaeza Jehova fapilaa mina. 17  Kana ye haki nako ya kutulo ya buloto? Nikakupa ku Jehova kuli atahise mishika ni pula; mi mukaziba ni kuutwisisa kuli muezize nto yemaswe fapilaa Jehova hamuikupezi mulena.”+ 18  Samuele kihaa kupa ku Jehova, mi Jehova atahisa mishika ni pula mwa lizazi leo, mi batu kaufela bakenelwa ki sabo yetuna, basaba Jehova ni Samuele. 19  Mi batu kaufela babulelela Samuele, bali: “Hakulapelele batanga bahao ku Jehova Mulimu wahao,+ kakuli lusaba kushwa, bakeñisa kuli luekelize bumaswe kwa libi zaluna kaufela ka kuikupela mulena.” 20  Samuele kihaa li kwa sicaba: “Musike mwasaba. Luli muezize bumaswe bobutuna. Feela musike mwatuhela kulatelela Jehova,+ kono musebeleze Jehova ka pilu yamina kaufela.+ 21  Musike mwakeluha kuli mulatelele lika zesiyo,+ zesatusi sesiñwi+ ni zesakoni kulamulela mutu, kakuli ki lika zesiyo. 22  Kabakala libizo lahae lelituna,+ Jehova haana kufulalela sicaba sahae,+ kakuli Jehova uikatulezi kumieza sicaba sahae.+ 23  Haili na, hanina kufoseza Jehova ka kutuhela kumilapelela, mi nikazwelapili kumilaya mwa nzila yende ni yelukile. 24  Feela musabe Jehova,+ mi mumusebeleze ka busepahali* ka pilu yamina kaufela, kakuli umiezelize lika zetuna.+ 25  Kono haiba muñañelela kueza lika zemaswe, mukayundiswa,+ mina ni mulenaa mina.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “niteelelize kwa linzwi lamina ka za.”
Linzwi ka linzwi, “yakazamaya fapilaa mina.”
Kamba “masheleñi a kweta.”
Linzwi ka linzwi, “hamusika fumana sesiñwi mwa lizoho laka.”
Kamba “ka niti.”