Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Samuele

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Elikana ni basali bahae (1-8)

  • Anna wa mumba ulapela kuli afiwe mwana wamushimani (9-18)

  • Samuele wapepwa mi ufiwa ku Jehova (19-28)

 • 2

  • Tapelo ya Anna (1-11)

  • Libi za bana ba Eli bababeli babashimani (12-26)

  • Jehova uatula ba ndu ya Eli (27-36)

 • 3

  • Samuele ubiziwa kuli abe mupolofita (1-21)

 • 4

  • Mafilisita bahapa Aleka (1-11)

  • Eli ni bana bahae babashimani bashwa (12-22)

 • 5

  • Aleka i mwa naha ya Mafilisita (1-12)

   • Dagoni wakokobezwa (1-5)

   • Mafilisita banatwa ka butuku (6-12)

 • 6

  • Mafilisita bakutisa Aleka kwa Isilaele (1-21)

 • 7

  • Aleka i mwa Kiriati-jearimi (1)

  • Samuele ufa susuezo yeli: ‘Musebeleze feela Jehova’ (2-6)

  • Maisilaele batula mwa Mizipa (7-14)

  • Samuele uatulela Maisilaele (15-17)

 • 8

  • Maisilaele baikupela kuli babe ni mulena (1-9)

  • Samuele ulemusa sicaba (10-18)

  • Jehova ulumela kupo ya sicaba ya kuli sibe ni mulena (19-22)

 • 9

  • Samuele ukopana ni Saule (1-27)

 • 10

  • Saule watoziwa kuli abe mulena (1-16)

  • Saule utahiswa kwa sicaba (17-27)

 • 11

  • Saule utula Maamoni (1-11)

  • Bulena bwa Saule bwatiiswa (12-15)

 • 12

  • Manzwi a Samuele a kulaeza (1-25)

   • ‘Musike mwalatelela lika zesiyo’ (21)

   • Jehova haa­na kufulalela sicaba sahae (22)

 • 13

  • Saule uketa baa­na babaka ba mwa mpi (1-4)

  • Saule ubonisa buikuhumuso (5-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-14)

  • Maisilaele habana lilwaniso (15-23)

 • 14

  • Tulo ya Jonatani mwa Mikimashi (1-14)

  • Lila za Maisilaele zafenywa ki Mulimu (15-23)

  • Saule umatukela kukonkisa sicaba (24-46)

   • Sicaba sica nama hamoho ni mali (32-34)

  • Lindwa za Saule; lubasi lwahae (47-52)

 • 15

  • Saule ka kusautwa Mulimu, upilisa Agagi (1-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-23)

   • “Kuutwa ki kwa butokwa kufita sitabelo” (22)

  • Saule wahaniwa kuli azwelepili kuba mulena (24-29)

  • Samuele ubulaya Agagi (30-35)

 • 16

  • Samuele utoza Davida kuli abe mulena yatatama (1-13)

   • “Jehova yena ubona sesi mwa pilu” (7)

  • Moya wa Mulimu uzwiswa ku Saule (14-17)

  • Davida ukalisa kulizezanga Saule harepa (18-23)

 • 17

  • Davida utula Goliati (1-58)

   • Goliati ushubula Isilaele (8-10)

   • Davida uikatulela kuyo lwanisa Goliati (32-37)

   • Davida ulwana ka libizo la Jehova (45-47)

 • 18

  • Bulikani bwa Davida ni Jonatani (1-4)

  • Litulo za Davida mwa lindwa litahisa kuli Saule amushwele muna (5-9)

  • Saule ulika kubulaya Davida (10-19)

  • Davida unyala Mikali mwanaa Saule wamusizana (20-30)

 • 19

  • Saule uzwelapili kutoya Davida (1-13)

  • Davida ubaleha ku Saule (14-24)

 • 20

  • Busepahali bwa Jonatani ku Davida (1-42)

 • 21

  • Davida uca sinkwa sa poniso mwa Nobu (1-9)

  • Davida uipumisa inge yasika iketa mwa munahano haali mwa Gati (10-15)

 •  22

  • Davida uya kwa Adulami ni kwa Mizipe (1-5)

  • Saule ubulaya baprisita ba mwa Nobu (6-19)

  • Abiatare wabaleha (20-23)

 • 23

  • Davida ulamulela muleneñi wa Keila (1-12)

  • Saule undongwama Davida (13-15)

  • Jonatani utiisa Davida (16-18)

  • Saule ubato swala Davida, kono Davida wabaleha (19-29)

 • 24

  • Davida uketa kusabulaya Saule (1-22)

   • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (6)

 • 25

  • Lifu la Samuele (1)

  • Nabali uhana kutusa baa­na ba Davida (2-13)

  • Abigaili ueza ka butali (14-35)

   • “Mukotana wa bupilo o ku Jehova” (29)

  • Nabali yasina ngana unatiwa ki Jehova (36-38)

  • Abigaili uba musalaa Davida (39-44)

 • 26

  • Davida hape uketa kusabulaya Saule (1-25)

   • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (11)

 • 27

  • Davida ufiwa muleneñi wa Zikilagi ki Mafilisita (1-12)

 • 28

  • Saule upotela mulauli kwa Eni-doro (1-25)

 • 29

  • Mafilisita bakakanya busepahali bwa Davida (1-11)

 • 30

  • Maamaleke bahapa muleneñi wa Zikilagi ni kuucisa mulilo (1-6)

   • Davida ufumana maa­ta kuzwelela ku Mulimu (6)

  • Davida utula Maamaleke (7-31)

   • Davida ukutisa bane bahapilwe (18, 19)

   • Taelo ya Davida ka za lika zehapilwe (23, 24)

 • 31

  • Lifu la Saule ni bana bahae babashimani babalaalu (1-13)