Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 SAMUELE

Litaba ze Mwahali—1 Samuele

 • 1

  • Elikana ni basali bahae (1-8)

  • Anna wa mumba ulapela kuli afiwe mwana wamushimani (9-18)

  • Samuele wapepwa mi ufiwa ku Jehova (19-28)

 • 2

  • Tapelo ya Anna (1-11)

  • Libi za bana ba Eli bababeli babashimani (12-26)

  • Jehova uatula ba ndu ya Eli (27-36)

 • 3

  • Samuele ubiziwa kuli abe mupolofita (1-21)

 • 4

  • Mafilisita bahapa Aleka (1-11)

  • Eli ni bana bahae babashimani bashwa (12-22)

 • 5

  • Aleka i mwa naha ya Mafilisita (1-12)

   • Dagoni wakokobezwa (1-5)

   • Mafilisita banatwa ka butuku (6-12)

 • 6

  • Mafilisita bakutisa Aleka kwa Isilaele (1-21)

 • 7

  • Aleka i mwa Kiriati-jearimi (1)

  • Samuele ufa susuezo yeli: ‘Musebeleze feela Jehova’ (2-6)

  • Maisilaele batula mwa Mizipa (7-14)

  • Samuele uatulela Maisilaele (15-17)

 • 8

  • Maisilaele baikupela kuli babe ni mulena (1-9)

  • Samuele ulemusa sicaba (10-18)

  • Jehova ulumela kupo ya sicaba ya kuli sibe ni mulena (19-22)

 • 9

  • Samuele ukopana ni Saule (1-27)

 • 10

  • Saule watoziwa kuli abe mulena (1-16)

  • Saule utahiswa kwa sicaba (17-27)

 • 11

  • Saule utula Maamoni (1-11)

  • Bulena bwa Saule bwatiiswa (12-15)

 • 12

  • Manzwi a Samuele a kulaeza (1-25)

   • ‘Musike mwalatelela lika zesiyo’ (21)

   • Jehova haa­na kufulalela sicaba sahae (22)

 • 13

  • Saule uketa baa­na babaka ba mwa mpi (1-4)

  • Saule ubonisa buikuhumuso (5-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-14)

  • Maisilaele habana lilwaniso (15-23)

 • 14

  • Tulo ya Jonatani mwa Mikimashi (1-14)

  • Lila za Maisilaele zafenywa ki Mulimu (15-23)

  • Saule umatukela kukonkisa sicaba (24-46)

   • Sicaba sica nama hamoho ni mali (32-34)

  • Lindwa za Saule; lubasi lwahae (47-52)

 • 15

  • Saule ka kusautwa Mulimu, upilisa Agagi (1-9)

  • Samuele unyaza Saule (10-23)

   • “Kuutwa ki kwa butokwa kufita sitabelo” (22)

  • Saule wahaniwa kuli azwelepili kuba mulena (24-29)

  • Samuele ubulaya Agagi (30-35)

 • 16

  • Samuele utoza Davida kuli abe mulena yatatama (1-13)

   • “Jehova yena ubona sesi mwa pilu” (7)

  • Moya wa Mulimu uzwiswa ku Saule (14-17)

  • Davida ukalisa kulizezanga Saule harepa (18-23)

 • 17

  • Davida utula Goliati (1-58)

   • Goliati ushubula Isilaele (8-10)

   • Davida uikatulela kuyo lwanisa Goliati (32-37)

   • Davida ulwana ka libizo la Jehova (45-47)

 • 18

  • Bulikani bwa Davida ni Jonatani (1-4)

  • Litulo za Davida mwa lindwa litahisa kuli Saule amushwele muna (5-9)

  • Saule ulika kubulaya Davida (10-19)

  • Davida unyala Mikali mwanaa Saule wamusizana (20-30)

 • 19

  • Saule uzwelapili kutoya Davida (1-13)

  • Davida ubaleha ku Saule (14-24)

 • 20

  • Busepahali bwa Jonatani ku Davida (1-42)

 • 21

  • Davida uca sinkwa sa poniso mwa Nobu (1-9)

  • Davida uipumisa inge yasika iketa mwa munahano haali mwa Gati (10-15)

 •  22

  • Davida uya kwa Adulami ni kwa Mizipe (1-5)

  • Saule ubulaya baprisita ba mwa Nobu (6-19)

  • Abiatare wabaleha (20-23)

 • 23

  • Davida ulamulela muleneñi wa Keila (1-12)

  • Saule undongwama Davida (13-15)

  • Jonatani utiisa Davida (16-18)

  • Saule ubato swala Davida, kono Davida wabaleha (19-29)

 • 24

  • Davida uketa kusabulaya Saule (1-22)

   • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (6)

 • 25

  • Lifu la Samuele (1)

  • Nabali uhana kutusa baa­na ba Davida (2-13)

  • Abigaili ueza ka butali (14-35)

   • “Mukotana wa bupilo o ku Jehova” (29)

  • Nabali yasina ngana unatiwa ki Jehova (36-38)

  • Abigaili uba musalaa Davida (39-44)

 • 26

  • Davida hape uketa kusabulaya Saule (1-25)

   • Davida ukuteka mutoziwa wa Jehova (11)

 • 27

  • Davida ufiwa muleneñi wa Zikilagi ki Mafilisita (1-12)

 • 28

  • Saule upotela mulauli kwa Eni-doro (1-25)

 • 29

  • Mafilisita bakakanya busepahali bwa Davida (1-11)

 • 30

  • Maamaleke bahapa muleneñi wa Zikilagi ni kuucisa mulilo (1-6)

   • Davida ufumana maa­ta kuzwelela ku Mulimu (6)

  • Davida utula Maamaleke (7-31)

   • Davida ukutisa bane bahapilwe (18, 19)

   • Taelo ya Davida ka za lika zehapilwe (23, 24)

 • 31

  • Lifu la Saule ni bana bahae babashimani babalaalu (1-13)