Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Pitrosi 4:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Mupilele kueza tato ya Mulimu, sina mwanaaezelize Kreste (1-6)

  • Mafelelezo a lika kaufela asutelezi (7-11)

  • Kunyanda ka kuba Mukreste (12-19)

4  Bakeñisa kuli Kreste unyandile ali mwa mubili wa nama,+ ni mina muitukiseze kuba ni muhupulo* oswana ni wahae; kakuli mutu yanyandile inze anani mubili wa nama utuhezi kueza libi,+  kuli mwa nako yesiyezi ya bupilo bwahae bwa nama, asike apilela litakazo za batu,+ kono apilele kueza tato ya Mulimu.+  Kakuli nako yefitile ilikani yene mueza sesilatwa ki macaba+ hane muya ka likezo za muzamao wa kusaswabela bufosi,* ka litakazo zetulile tikanyo, ka kunwa maswe, ka mikiti yelilata, ka likangisano za macwala, ni ka kulapela milimu ya maswaniso kokusa lumelezwi ka mulao.+  Bakomoka hababona kuli hamuzwelipili kumata ni bona mwa mupilelo opongani wa mutakafululele, mi kabakaleo baminyefula.+  Kono batu bao bakaikalabela ku yaitukiselize kuatula babapila ni babashwile.+  Mane, leo ki lona libaka taba yende hane ishaezwi ni ku babashwile,+ ilikuli niha baatulwa bali mwa mubili wa nama kulikana ni mubonelo wa batu, bapile kwa neku la kwa moya ka mubonelo wa Mulimu.  Kono mafelelezo a lika kaufela asutelezi. Hakulicwalo mube babanahana hande,+ mi muitukiseze* kulapela.+  Fahalimwaa zeo kaufela, mulatane ka lilato lelituna,+ kakuli lilato likwahela libi zeñata.+  Mulate kuamuhela baenyi musatongoki.+ 10  Kulikana ni momufezwi mpo yomuñwi ni yomuñwi, muitusise yona kusebelezana sina likombwa za sishemo sa Mulimu, sesiboniswa mwa linzila zeshutana-shutana.+ 11  Haiba yomuñwi abulela, aeze cwalo sina yabulela manzwi azwa ku Mulimu; haiba yomuñwi asebeleza babañwi, aeze cwalo kulikana ni maata ao Mulimu afa;+ ilikuli mwa lika kaufela Mulimu akanyiswe+ ka Jesu Kreste. Kanya ni maata ki zahae kamita ni kuya kuile. Ameni. 12  Balatiwa, musike mwakomokiswa ki manyando aswana sina mulilo emukopana ni ona,+ inge kuli kuezahala nto yesienyi ku mina. 13  Kono muzwelepili kutaba,+ kakuli muabana mwa manyando a Kreste,+ ilikuli hape mutabe ni kunyakalala ka nako ya kubonahala kwa kanya yahae.+ 14  Haiba mwashubulwa* kabakala libizo la Kreste, munani tabo,+ kakuli moya wa kanya, ona moya wa Mulimu, u fahalimwaa mina. 15  Kono kusike kwaba ni yomuñwi ku mina yanyanda kabakala kuli ki mubulai kamba ki lisholi kamba ki sifosi kamba uikenya mwa litaba za babañwi.+ 16  Kono haiba yomuñwi anyanda kabakala kuli ki Mukreste, asike aswaba,+ kono azwelepili kukanyisa Mulimu ka libizo leo. 17  Kakuli ye ki yona nako yetomilwe ya kuli katulo ikalise ka ba ndu ya Mulimu.+ Cwale haiba ikalisa ka luna pili,+ kukaba cwañi ku babasa utwi taba yende ya Mulimu?+ 18  “Mi haiba yalukile upiliswa ka taata, ki sifi sesika ezahala ku yasasabi Mulimu ni muezalibi?”+ 19  Ka mukwa ocwalo, haike babanyandiswa kabakala kueza tato ya Mulimu bazwelepili kuipeya ku Mubupi yasepahala kuli abababalele, inze baeza zende.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “katulo.”
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mutonele.”
Kamba “mwalwahakiwa.”