Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Pitrosi 4:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Mupilele kueza tato ya Mulimu, sina mwanaaezelize Kreste (1-6)

  • Mafelelezo a lika kaufela asutelezi (7-11)

  • Kunyanda ka kuba Mukreste (12-19)

4  Bakeñisa kuli Kreste unyandile ali mwa mubili wa nama,+ ni mina muitukiseze kuba ni muhupulo* oswana ni wahae; kakuli mutu yanyandile inze anani mubili wa nama utuhezi kueza libi,+  kuli mwa nako yesiyezi ya bupilo bwahae bwa nama, asike apilela litakazo za batu,+ kono apilele kueza tato ya Mulimu.+  Kakuli nako yefitile ilikani yene mueza sesilatwa ki macaba+ hane muya ka likezo za muzamao wa kusaswabela bufosi,* ka litakazo zetulile tikanyo, ka kunwa maswe, ka mikiti yelilata, ka likangisano za macwala, ni ka kulapela milimu ya maswaniso kokusa lumelezwi ka mulao.+  Bakomoka hababona kuli hamuzwelipili kumata ni bona mwa mupilelo opongani wa mutakafululele, mi kabakaleo baminyefula.+  Kono batu bao bakaikalabela ku yaitukiselize kuatula babapila ni babashwile.+  Mane, leo ki lona libaka taba yende hane ishaezwi ni ku babashwile,+ ilikuli niha baatulwa bali mwa mubili wa nama kulikana ni mubonelo wa batu, bapile kwa neku la kwa moya ka mubonelo wa Mulimu.  Kono mafelelezo a lika kaufela asutelezi. Hakulicwalo mube babanahana hande,+ mi muitukiseze* kulapela.+  Fahalimwaa zeo kaufela, mulatane ka lilato lelituna,+ kakuli lilato likwahela libi zeñata.+  Mulate kuamuhela baenyi musatongoki.+ 10  Kulikana ni momufezwi mpo yomuñwi ni yomuñwi, muitusise yona kusebelezana sina likombwa za sishemo sa Mulimu, sesiboniswa mwa linzila zeshutana-shutana.+ 11  Haiba yomuñwi abulela, aeze cwalo sina yabulela manzwi azwa ku Mulimu; haiba yomuñwi asebeleza babañwi, aeze cwalo kulikana ni maata ao Mulimu afa;+ ilikuli mwa lika kaufela Mulimu akanyiswe+ ka Jesu Kreste. Kanya ni maata ki zahae kamita ni kuya kuile. Ameni. 12  Balatiwa, musike mwakomokiswa ki manyando aswana sina mulilo emukopana ni ona,+ inge kuli kuezahala nto yesienyi ku mina. 13  Kono muzwelepili kutaba,+ kakuli muabana mwa manyando a Kreste,+ ilikuli hape mutabe ni kunyakalala ka nako ya kubonahala kwa kanya yahae.+ 14  Haiba mwashubulwa* kabakala libizo la Kreste, munani tabo,+ kakuli moya wa kanya, ona moya wa Mulimu, u fahalimwaa mina. 15  Kono kusike kwaba ni yomuñwi ku mina yanyanda kabakala kuli ki mubulai kamba ki lisholi kamba ki sifosi kamba uikenya mwa litaba za babañwi.+ 16  Kono haiba yomuñwi anyanda kabakala kuli ki Mukreste, asike aswaba,+ kono azwelepili kukanyisa Mulimu ka libizo leo. 17  Kakuli ye ki yona nako yetomilwe ya kuli katulo ikalise ka ba ndu ya Mulimu.+ Cwale haiba ikalisa ka luna pili,+ kukaba cwañi ku babasa utwi taba yende ya Mulimu?+ 18  “Mi haiba yalukile upiliswa ka taata, ki sifi sesika ezahala ku yasasabi Mulimu ni muezalibi?”+ 19  Ka mukwa ocwalo, haike babanyandiswa kabakala kueza tato ya Mulimu bazwelepili kuipeya ku Mubupi yasepahala kuli abababalele, inze baeza zende.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “katulo.”
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mutonele.”
Kamba “mwalwahakiwa.”