Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Pitrosi 3:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Basali babanyezwi ni baana babanyezi (1-7)

  • Muutwelane butuku; mubate kozo (8-12)

  • Kunyanda kabakala kuluka (13-22)

    • Muitukiseze kuikalabela za sepo yamina (15)

    • Kolobezo ni lizwalo lelinde (21)

3  Ka mukwa oswana, mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina,+ ilikuli haiba babañwi ku bona habamameli linzwi, bakolwiswe kusina linzwi lelibulelwa kabakala muzamao wa basali babona,+  bakeñisa kuba lipaki zeiponezi muzamao wamina okenile+ hamohocwalo ni likute lelituna.  Kukaba kwamina kusike kwaba kwa kwande—kwa kuota milili ni kuapala likabisa za gauda+ kamba liapalo zende—  kono kube kwa mutu wa mwahali, wa mwa pilu, ka kukabiswa kokusa koni kubola kwa moya wa muombela ni obunolo,+ ili wa butokwa hahulu mwa meeto a Mulimu.  Kakuli ki mone baikabisezanga basali babakenile baikale, bane basepile Mulimu, banze baipeya kwatasaa baana babona,  sina Sara hanaautwa Abrahama, ka kumubiza kuli mulena.+ Mi mina mufetuhile bana bahae, ibile feela muzwelapili kueza hande musasabi sesiñwi.+  Ni mina baana, muzwelepili kupilisana ni bona ka kutwisiso.* Mubafe likute+ sina lipiza zefokola, sina basali, kakuli mukaca hamoho ni bona saanda+ sa sishemo sa bupilo, ilikuli litapelo zamina lisike zapaleliswa ki sesiñwi.  Ka kufeza nili, kaufelaa mina mube ni maikuto alimañwi,*+ muutwelane butuku, mulatane ka kuba mizwale, mube ni mukekecima,+ ni buikokobezo.+  Musike mwakutisa bumaswe ka bumaswe+ kamba litapa ka litapa.+ Kono mufuyole baba mieza cwalo,+ bakeñisa kuli nemubizelizwe bupilo bo, kuli mukone kuamuhela mbuyoti. 10  Kakuli “mutu kaufela yaiketela kulata bupilo ni kubona mazazi amande ulukela kutibela lulimi lwahae kwa bumaswe+ ni mulomo wahae kwa kubulela bupumi. 11  Atuhele kueza zemaswe+ mi aeze zende;+ abate kozo mi aitundamene.+ 12  Kakuli meeto a Jehova* atalimezi babalukile, mi mazebe ahae ateeleza kwa likupo zabona,+ kono pata ya Jehova* ilwanisa babaeza lika zemaswe.”+ 13  Kaniti, ki mañi yaka mieza maswe haiba mutukufalelwa kueza zende?+ 14  Kono niha munyanda kabakala kuluka, munani tabo.+ Niteñi, musike mwasaba zebasaba,* mi musike mwafilikana.+ 15  Kono mukenise Kreste sina Mulena mwa lipilu zamina, kamita inze muitukiselize kuikalabela ku mutu kaufela yamibuza za sepo yeliteñi ku mina, kono mueze cwalo ka bunolo+ ni ka likute lelituna.+ 16  Mube ni lizwalo lelinde,+ kuli mwa litaba kaufela momubulelwa maswe, baba mibulela maswe bakone kuswaba+ kabakala muzamao wamina omunde ka kuba balateleli ba Kreste.+ 17  Kakuli ki hande hamunyanda kabakala kuli mueza zende,+ haiba tato ya Mulimu ilumeleza cwalo, kufita kunyanda kabakala kueza zemaswe.+ 18  Kakuli Kreste naashwile feela hañwi bakeñisa libi,+ yalukile naashwezi babasika luka,+ ilikuli amilibise ku Mulimu.+ Naabulailwe inze anani mubili wa nama,+ kono apiliswa inze anani mubili wa moya.+ 19  Mi hanaali mwa muinelo wo, naaile kuyo kutaza kwa mioya yeneli mwa tolongo,+ 20  yene isika utwa ka nako yeo Mulimu naalibelezi ka pilu-telele mwa mazazi a Nuwe,+ aleka hane isweli kuyahiwa,+ ili mo batu basikai, fo kikuli, mioyo* ye 8, nebapilisizwe kwa mezi.+ 21  Kolobezo, yeswaniseza taba yeo, ni yona yamipilisa cwale (isiñi ka kuzwisa masila a kwa mubili, kono ka kupo yeeziwa ku Mulimu kuli mube ni lizwalo lelinde),+ ka zuho ya Jesu Kreste. 22  Uinzi ku la bulyo la Mulimu,+ kakuli naaile kwa lihalimu, mi mangeloi ni bulena ni maata nelibeilwe mwatasaa hae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kubaiseza pilu; kubautwisisa.”
Kamba “munahane ka kulumelelana.”
Kamba mwendi, “musike mwasaba mifumbo yabona.”
Kamba “batu.”