Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 PITROSI

1 Pitrosi—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Litumeliso (1, 2)

  • Kupepwa sinca ni kuba ni sepo yepila (3-12)

  • Mube babakenile ka kuba bana babautwa (13-25)

 • 2

  • Mushukelwe linzwi (1-3)

  • Macwe apila ayahilwe kuba ndu ya kwa moya (4-10)

  • Kupila sina bazwahule mwa lifasi (11, 12)

  • Kuipeya kwatasi kokuswanela (13-25)

   • Kreste ki mutala waluna (21)

 • 3

  • Basali babanyezwi ni baana babanyezi (1-7)

  • Muutwelane butuku; mubate kozo (8-12)

  • Kunyanda kabakala kuluka (13-22)

   • Muitukiseze kuikalabela za sepo yamina (15)

   • Kolobezo ni lizwalo lelinde (21)

 • 4

  • Mupilele kueza tato ya Mulimu, sina mwanaaezelize Kreste (1-6)

  • Mafelelezo a lika kaufela asutelezi (7-11)

  • Kunyanda ka kuba Mukreste (12-19)

 • 5

  • Mulise mutapi wa Mulimu (1-4)

  • Muikokobeze mi mutone (5-11)

   • Munepele lipilaelo kaufela ku Mulimu (7)

   • Diabulosi uswana sina tau yebuluma (8)

  • Manzwi a mafelelezo (12-14)