Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Matesalonika 5:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutaha kwa lizazi la Jehova (1-5)

    • “Kozo ni buiketo!” (3)

  • Muzwelepili kutona, muzwelepili kunahana hande (6-11)

  • Likelezo (12-24)

  • Litumeliso za mafelelezo (25-28)

5  Cwale haili ka za linako ni linako za silimo mizwale, hamutokwi kuñolelwa sesiñwi.  Kakuli mwaizibela hande ili mina kuli lizazi la Jehova*+ litaha luli sina lisholi mwahalaa busihu.+  Fona fobaka bulelela kaufela kuli: “Kozo ni buiketo!” ki fona fobaka tulukelwa ki sinyeho ya ka sipundumukela,+ sina butuku bwa lupepo mobutelanga ku musali yaitwezi, mi habana kubanduka nihanyinyani.  Kono mina mizwale, hamuyo mwa lififi, kuli lizazi leo limipatise sina musihali moupatisezanga masholi,  kakuli kaufelaa mina mu bana ba liseli ni bana ba musihali.+ Halu ba busihu kamba ba lififi.+  Ka mukwa ocwalo, lusike lwalobala sina mobaezeza babañwi kaufela,+ kono luzwelepili kutona+ ni kunahana hande.+  Kakuli babalobala balobalanga busihu, ni babakolwa bucwala bakolwanga busihu.+  Kono haili luna ba musihali, lube babanahana hande, haubona luapezi sisilelezo sa fa sifuba sa tumelo ni lilato mi luapezi kuwani ya busole ya sepo ya puluso,+  kakuli Mulimu naasika luketela buhali, kono naaluketezi kupiliswa+ ka Mulenaa luna Jesu Kreste. 10  Naalushwezi,+ kuli lupile hamoho ni yena, ibe kuli lwatona kamba lulobezi.*+ 11  Hakulicwalo, muzwelepili kususuezana* ni kutiisana,+ sina mane momuezeza. 12  Cwale lwamikupa, mizwale, kuli mukuteke babasebeza ka taata mwahalaa mina ni baba mizamaisa ku Mulena ni kumieleza; 13  mi mubakuteke hahulu ka lilato kabakala musebezi wabona.+ Mupilisane ka kozo.+ 14  Nihakulicwalo, lwamieleza mizwale, mulemuse* babasaezi lika ka mukwa oswanela,+ mubulele ka nzila yeomba-omba ku babalobehile lipilu,* mutiise babafokola, mube ni pilu-telele kwa batu kaufela.+ 15  Mubone teñi kuli hakuna mutu ya kutisa bumaswe ka bumaswe ku mutu ufi kamba ufi,+ kono kamita mutundamene kuezana hande mi mueze cwalo ni ku babañwi kaufela.+ 16  Mube babatabile kamita.+ 17  Mulapele ka nako kaufela.+ 18  Muitumele kwa lika kaufela.+ Yeo ki yona tato ya Mulimu ku mina ka Kreste Jesu. 19  Musike mwatima mulilo wa moya wa Mulimu.+ 20  Musike mwanyefula bupolofita.+ 21  Muikolwisise lika kaufela;+ mukumalele ku zende. 22  Musike mwaeza bumaswe bwa mufuta kaufela.+ 23  Haike Mulimu wa kozo amikenise kufeleleza. Mi haike moya, bupilo, ni mubili wamina mizwale, ili zekwanile mwa linto kaufela, lisiyale lisanyazahali mwa nako ya kubateñi kwa Mulena Jesu Kreste.+ 24  Yamibiza wasepahala, mi kaniti ukaeza cwalo. 25  Mizwale, muzwelepili kululapelela.+ 26  Mulumelise mizwale kaufela ka kuitubeta kokukenile. 27  Namikupa ka taata ka libizo la Mulena kuli liñolo le, libalelwe mizwale kaufela.+ 28  Haike sishemo sa Mulenaa luna Jesu Kreste sibe ni mina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lulobezi ka lifu.”
Kamba “kuomba-ombana.”
Kamba “mukalimele.”
Kamba “babazwafile.”