Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Matesalonika 4:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Temuso ka za kuambuka muzamao wa buhule (1-8)

  • Mulatane ka kutala (9-12)

    • “Kusaikenya mwa litaba za babañwi” (11)

  • Babashwile ku Kreste bakazusiwa pili (13-18)

4  Ka kufeza mizwale, sina hane muamuhezi taelo yezwa ku luna ya za momuswanela kuzamaela kuli mutabise Mulimu,+ sina mane hamuzamaya cwalo, lwamikupa ni kumilapela ka Mulena Jesu kuli muzwelepili kueza cwalo ka kutala.  Kakuli mwaziba litaelo zene lumifile ka Mulena Jesu.  Kakuli tato ya Mulimu kikuli mube babakenile+ mi muambuke muzamao wa buhule.*+  Yomuñwi ni yomuñwi wamina uswanela kuziba mwakuzamaiseza mubili wahae+ ka bukeni+ ni ka likute,  isiñi ka litakazo za kulobala ni mutu zetulile tikanyo+ zetiswa ki moya wa mukwañuli sina mobaezeza batu babasa zibi Mulimu.+  Hakuna yaswanela kutula tikanyo ni kueza maswe muzwale wahae mwa taba ye, kakuli Jehova* ufa koto batu kabakala lika zeo kaufela, sina hane lumitaluselize cimo ni hane lumilemusize.  Kakuli Mulimu naasika lubizeza kuli lube babamasila, kono kuli lube babakenile.+  Hakulicwalo, mutu yanyaziseza taba ye, hanyazisezi mutu, kono unyaziseza Mulimu,+ yena yamifa moya wahae okenile.+  Kono ka za kulatana ni mizwale bamina,+ hamutokwi kuli lumiñolele, kakuli mina kasibili mulutiwa ki Mulimu kuli mulatane.+ 10  Mane ki momuezeza cwalo kwa mizwale kamukana ba mwa Masedonia kaufela. Kono lwamieleza mizwale, kuli muzwelepili kueza cwalo ka kutala. 11  Mueze ka taata kuli mupile mwa kozo+ ni kusaikenya mwa litaba za babañwi+ mi musebeze ka mazoho amina,+ sina mone lumilaelezi, 12  kuli muzamaye ka mukwa okutekeha fapilaa batu baba kwande+ mi musike mwatokwa sesiñwi. 13  Hape mizwale, halulati kuli musike mwaba babasina zibo ka za babaitobalezi ka lifu,+ ilikuli musike mwaswaba sina mobaswabela babañwi kaufela babasina sepo.+ 14  Kakuli haiba lunani tumelo ya kuli Jesu naashwile mi hape naazuhile,+ uzibe ni bona babaitobalezi ka lifu ku Jesu, Mulimu uka bakutiseza kwa bupilo kuli babe hamoho ni Jesu.+ 15  Kakuli se ki sona selu mibulelela ka linzwi la Jehova,* kuli luna babasiyalezi babaka pila mwa nako ya kubateñi kwa Mulena hakuna moluka lakela babaitobalezi ka lifu; 16  kakuli Mulena kasibili ukashetumuka kuzwa kwa lihalimu ka muhuwo wa taelo, ka linzwi la nduna wa mangeloi+ ni ka tolombita ya Mulimu, mi babashwile ka kuswalisana ni Kreste bakazuha pili.+ 17  Hasamulaho, luna babapila babasiyalezi, lukaangelwa mwa malu+ hamoho ni bona, kuyo katanyeza Mulena+ mwa mbyumbyulu; mi ka mukwa ocwalo lukaba ni Mulena kamita.+ 18  Cwale muzwelepili kuomba-ombana ka ona manzwi a.

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.