Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Matesalonika 3:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Paulusi ulibelela mwa Atene (1-5)

  • Piho ya Timotea yeomba-omba (6-10)

  • Kulapelela batu ba mwa Tesalonika (11-13)

3  Cwale hane lupalezwi kuitiisa mwa taba ya kubata kumibona, lwabona kuli nekuli hande kusiyala lunosi mwa Atene;+  mi lwaluma Timotea,+ muzwale waluna ni sikombwa sa Mulimu* mwa taba yende ya za Kreste, kuli amitiise ni kumiomba-omba bakeñisa tumelo yamina,  kuli kusike kwaba ni mutu yakanyanganyiswa ki manyando ao. Kakuli mwaizibela kuli halukoni kuambuka manyando acwalo.+  Kakuli haneluli ni mina, nelu mitalusezanga cimo kuli lukakopana ni manyando, mi ki mona mokuezahalezi, sina hamuizibela cwalo.+  Ki lona libaka, hane nipalezwi kuitiisa, nenilumile numwana kuli nizibe za busepahali bwamina,+ kuli mwendi ka mukwa omuñwi Muliki+ umilikile, mi musebezi waluna neukasuhana waba osina tuso.  Kono Timotea kihona asazo taha kuzwa ku mina+ mi ulutaluselize taba yende ya busepahali ni lilato lamina, kuli kamita muzwelapili kuluhupula, ni kuli munyolelwa kulubona sina ni luna molunyolelezwi kumibona.  Ki lona libaka, mizwale, mwa liziyezi* zaluna ni manyando aluna kaufela, luomba-ombilwe kabakala mina ni busepahali bomubonisa.+  Kakuli lwatiiswa* hamutiyela ku Mulena.  Kakuli lukona kubonisa cwañi buitumelo ku Mulimu ka za mina bakeñisa tabo yetuna yelunani yona fapilaa Mulimu waluna kabakala mina? 10  Busihu ni musihali lufitisa likupo ka molukonela kaufela kuli lumibone* ni kumiekeleza sesitokwahala kwa tumelo yamina.+ 11  Cwale haike Mulimu waluna yena Ndataa luna kasibili ni Mulenaa luna Jesu balulukiseze nzila ya kutaha ku mina. 12  Mi haike Mulena amituse kuhula mwa lilato, ki cwalo, amituse kuatelwa mwa lilato la kulatana yomuñwi ni yomuñwi+ ni kulata batu kaufela, sina molumilatela ni luna, 13  ilikuli atiise lipilu zamina, libe zesanyazahali kwa bukeni fapilaa Mulimu waluna+ yena Ndataa luna, mwahalaa nako ya kubateñi kwa Mulenaa luna Jesu+ ni bahae kaufela babakenile.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “ni yasebelisana ni Mulimu.”
Linzwi ka linzwi, “butokwi.”
Linzwi ka linzwi, “lwapila.”
Linzwi ka linzwi, “lubone pata yamina.”