Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Matesalonika 2:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Paulusi ukutaza mwa Tesalonika (1-12)

  • Batu ba mwa Tesalonika nebaamuhezi linzwi la Mulimu (13-16)

  • Paulusi unyolelwa kubona batu ba mwa Tesalonika (17-20)

2  Mizwale, ni mina mwaizibela hande kuli nelusika mipotela feela kusatusi sesiñwi.+  Kakuli sina hamuziba, nihaike kuli nelunyandile pili ni kushubulwa maswe mwa Filipi,+ Mulimu alufa bundume bwa kuli lumibulelele taba yende ya Mulimu+ lunze luhanyezwa maswe.  Kakuli kelezo yelufa haisika toma fa mihupulo yefosahezi kamba yemasila kamba ya bupumi,  kono sina halulumelelizwe ki Mulimu kuli lufiwe taba yende, lubulela cwalo, isiñi kuli lutabise batu, kono kuli lutabise Mulimu, yena yatatuba lipilu zaluna.+  Mane mwaziba kuli nelusika itusisa manzwi a kucolaula kamba kuipumisa kabakala mukwañuli;+ Mulimu ki paki!  Hape nelusika bata kanya kwa batu, ibe ku mina kamba ku babañwi, nihaike neluka ba mushimbo obuima ku mina ka kuba baapositola ba Kreste.+  Kono lwaba bababunolo mwahalaa mina, sina me yaanyisa mwababalelelanga* bana bahae ka lilato.  Cwale bakeñisa lilato laluna ku mina, neluikatulezi* kumifa taba yende ya Mulimu, mane cwalo ni bupilo bwaluna,+ kakuli nemubile balatiwa baluna.+  Kaniti mizwale mwahupula mone lusebelelize ni kumbindanela. Nelubeleka busihu ni musihali kuli lusike lwafa yomuñwi wa ku mina mushimbo obuima,+ hane lukutaza taba yende ya Mulimu ku mina. 10  Mu lipaki za mone lusepahalezi ni kuba babalukile ni kusanyazahala ku mina balumeli, ni Mulimu ni yena ki paki. 11  Mwaizibela hande kuli nelunze lumielezanga ni kumiomba-omba ni kupaka ku yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina,+ sina ndate+ mwaezezanga bana bahae, 12  kuli muzwelepili kuzamaya ka mukwa oswanela Mulimu,+ yena yamibizeza kwa Mubuso+ ni kanya yahae.+ 13  Ki niti, ki lona libaka ni luna haluzwelapili kuitumela ku Mulimu,+ bakeñisa kuli hane muamuhezi linzwi la Mulimu, lene muutwile ku luna, nemu liamuhezi, isiñi sina linzwi la batu, kono sina ka moliinezi luli, sina linzwi la Mulimu, lona lelisebeza ni ku mina balumeli. 14  Kakuli mizwale, nemulikanyisize liputeho za Mulimu zeswalisana ni Kreste Jesu ze mwa Judea, bakeñisa kuli nemunyandisizwe ki bayahi ba naha yahabo mina+ ka nzila yeswana ni yebasweli kunyandiswa ka yona ki Majuda, 15  bona bane babulaile Mulena Jesu+ ni bapolofita ni kulunyandisa.+ Hape habatabisi Mulimu, kono balwanisa zebatokwa batu kaufela, 16  habanze balika kulupalelwisa kubulela kwa batu ba macaba kuli bao bapiliswe.+ Ka mukwa wo, baeza libi zeñata ka nako kaufela. Kono kwa mafelelezo batahezwi ki buhali bwahae.+ 17  Kono hane lukauhani ni mina mizwale ka nakonyana (ka mubili, isiñi mwa lipilu zaluna), neluezize ka taata luli kuli lumibone,* kabakala kunyolelwa hahulu kumibona. 18  Ka lona libaka leo nelubatile kutaha ku mina, ki cwalo, na Paulusi, nenilikile kutaha ku mina, isiñi feela hañwi kono habeli; kono Satani alutibela nzila. 19  Kakuli ki ifi sepo yaluna kamba tabo kamba kuwani ya bulena yeluitumba ka yona fapilaa Mulenaa luna Jesu mwa nako ya kubateñi kwahae? Kana haki mina?+ 20  Kaniti ki mina kanya ni tabo yaluna.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwalatela.”
Linzwi ka linzwi, “nelutabile.”
Linzwi ka linzwi, “kuli lubone pata yamina.”