Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Matesalonika 1:1-10

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1)

  • Kuitumela kabakala tumelo ya batu ba mwa Tesalonika (2-10)

1  Na Paulusi, Silvano,*+ ni Timotea,+ niñolela puteho ya Matesalonika babaswalisana ni Mulimu yena Ndate ni Mulena Jesu Kreste, nili: Haike sishemo ni kozo ya Mulimu libe ni mina.  Luitumelanga ku Mulimu kamita halubulela zamina kaufela mwa litapelo zaluna,+  kakuli luzwelapili kuhupulanga musebezi wa tumelo yamina, musebezi omueza ka lilato, ni buitiiso bomubonisa kabakala sepo yamina+ ku Mulenaa luna Jesu Kreste fapilaa Mulimu waluna yena Ndate.  Mizwale babalatwa ki Mulimu, lwaziba za kuketiwa kwamina ki yena,  kakuli taba yende yelukutaza neisika taha ku mina ka manzwi feela, kono neitile ni ka maata ni ka moya okenile ni ka buikolwiso bobutuna, sina momuzibela kuli nelubile batu babacwañi ku mina.  Mi semulikanyisa luna+ ni Mulena,+ kakuli nemuamuhezi linzwi mwa manyando amatuna+ ka tabo ya moya okenile,  mi mwafetuha mutala kwa balumeli kaufela baba mwa Masedonia ni mwa Akaya.  Niti kikuli, linzwi la Jehova* halisika zwa ku mina ni kuutwahala feela mwa Masedonia ni Akaya, kono tumelo yamina ku Mulimu ihasanezi mwa libaka kaufela,+ kuli mane halutokwi kubulela sesiñwi.  Kakuli bona kasibili basweli kutalusa za mone lukopanezi ni mina lwapili ni mone mufulalelezi milimu yamina ya maswaniso+ ni kusikuluhela ku Mulimu kuli musebeleze Mulimu wa niti yapila, 10  ni kuli mulibelele Mwanaa hae kuzwa kwa lihalimu,+ ili yo Mulimu naazusize kwa bafu, yena Jesu, yalulamulela kwa buhali bobutaha.+

Litaluso ze kwatasi

Hape ubizwa Silasi.