• 1

  • Litumeliso (1)

  • Kuitumela kabakala tumelo ya batu ba mwa Tesalonika (2-10)

 • 2

  • Paulusi ukutaza mwa Tesalonika (1-12)

  • Batu ba mwa Tesalonika nebaamuhezi linzwi la Mulimu (13-16)

  • Paulusi unyolelwa kubona batu ba mwa Tesalonika (17-20)

 • 3

  • Paulusi ulibelela mwa Atene (1-5)

  • Piho ya Timotea yeomba-omba (6-10)

  • Kulapelela batu ba mwa Tesalonika (11-13)

 • 4

  • Temuso ka za kuambuka muzamao wa buhule (1-8)

  • Mulatane ka kutala (9-12)

   • “Kusaikenya mwa litaba za babañwi” (11)

  • Babashwile ku Kreste bakazusiwa pili (13-18)

 • 5

  • Kutaha kwa lizazi la Jehova (1-5)

   • “Kozo ni buiketo!” (3)

  • Muzwelepili kutona, muzwelepili kunahana hande (6-11)

  • Likelezo (12-24)

  • Litumeliso za mafelelezo (25-28)