Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 MALENA

Litaba ze Mwahali—1 Malena

 • 1

  • Davida ni Abishagi (1-4)

  • Adonija ubata kuba mulena (5-10)

  • Natani ni Bati-sheba baa­nga muhato (11-27)

  • Davida ulaela kuli Salumoni atoziwe (28-40)

  • Adonija usabela kwa aletare (41-53)

 • 2

  • Davida ulaelela Salumoni (1-9)

  • Davida washwa; Salumoni uina mwa lubona (10-12)

  • Mulelo wa Adonija utahisa kuli abulaiwe (13-25)

  • Abiatare walelekwa; Joabi wabulaiwa (26-35)

  • Shimei wabulaiwa (36-46)

 • 3

  • Salumoni unyala mwanaa Faro (1-3)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni mwa tolo (4-15)

   • Salumoni uikupela butali (7-9)

  • Salumoni uatulela basali bababeli babapepile bana (16-28)

 • 4

  • Zamaiso ya Salumoni (1-19)

  • Batu bapila hande mwa puso ya Salumoni (20-28)

   • Kupila mwa buiketo mwatasaa kota ya veine ni ya feiga (25)

  • Butali bwa Salumoni ni mashitanguti ahae (29-34)

 • 5

  • Mulena Hiramu ufa Salumoni lika za kuyahisa (1-12)

  • Babeleki ba Salumoni babakenyizwe misebezi ya kuhapeleza (13-18)

 • 6

  • Salumoni uyaha tempele (1-38)

   • Muzuzu wa mwahali hahulu (19-22)

   • Likerubimi (23-28)

   •  Maswaniso a kucakula, likwalo, lapa la mwahali (29-36)

   • Tempele iyahiwa mwa lilimo zebato ba ze 7 (37, 38)

 • 7

  • Ndu ya bulena ya Salumoni (1-12)

  • Hiramu wa sikwala utusa Salumoni (13-47)

   • Misumo yemibeli ya kopa (15-22)

   • Liwate la sipi yeshengunuzwi (23-26)

   • Likoloi zelishumi ni mikeke ya kopa (27-39)

  • Lisebeliso za gauda zafezwa kueziwa (48-51)

 • 8

  • Aleka ikenywa mwa tempele (1-13)

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (14-21)

  • Tapelo ya Salumoni ya kukakula tempele (22-53)

  • Salumoni ufuyaula sicaba (54-61)

  • Matabelo ni mukiti wa kakulo (62-66)

 • 9

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni hape (1-9)

  • Mpo ya Salumoni ku Mulena Hiramu (10-14)

  • Misebezi ya Salumoni ye­shutana-­shutana (15-28)

 • 10

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-13)

  • Sifumu sesituna sa Salumoni (14-29)

 • 11

  • Basali ba Salumoni bakelusa pilu yahae (1-13)

  • Bahanyezi balwanisa Salumoni (14-25)

  • Jeroboami usepiswa kufiwa masika alishumi (26-40)

  • Salumoni washwa; Roboami uba mulena (41-43)

 • 12

  • Roboami ualaba ka buhali (1-15)

  • Masika alishumi afetuhela mulena (16-19)

  • Jeroboami uezwa mulena wa Isilaele (20)

  • Roboami uhaniswa kulwanisa Isilaele (21-24)

  • Jeroboami ukalisa bulapeli bwa kulapela manamani (25-33)

 • 13

  • Bupolofita ka za aletare ya mwa Betele (1-10)

   • Aletare ipazuha fahali (5)

  • Muuna wa Mulimu upalelwa kuipeya kuutwa (11-34)

 • 14

  • Bupolofita bwa Akija bwa ziyezi yekatahela Jeroboami (1-20)

  • Roboami ubusa Juda (21-31)

   • Shishaki ulwanisa Jerusalema (25, 26)

 • 15

  • Abijami, mulena wa Juda (1-8)

  • Asa, mulena wa Juda (9-24)

  • Nadabi, mulena wa Isilaele (25-32)

  • Baasha, mulena wa Isilaele (33, 34)

 • 16

  • Jehova uatula Baasha (1-7)

  • Ela, mulena wa Isilaele (8-14)

  • Zimiri, mulena wa Isilaele (15-20)

  • Omiri, mulena wa Isilaele (21-28)

  • Akabe, mulena wa Isilaele (29-33)

  • Hiele uyaha sinca Jeriko (34)

 • 17

  • Mupolofita Elia upolofita kuli kukaba ni linanga (1)

  • Elia ufepiwa ki mañwalala (2-7)

  • Elia upotela mbelwa mwa Sarepta (8-16)

  • Mwanaa mbelwa washwa mi wazusiwa (17-24)

 • 18

  • Elia ukopana ni Obadia ni Akabe (1-18)

  • Elia ni bapolofita ba Baale kwa Karmele (19-40)

   • ‘Kutozeza kafa ni kafa’ (21)

  • Kufela kwa linanga la lilimo zetaa­lu ni licika (41-46)

 • 19

  • Elia wabaleha kusaba Jezabele yabata kumubulaya (1-8)

  • Jehova uiponahaza ku Elia kwa Horebe (9-14)

  • Elia utalusezwa kuli atoze Hazaele, Jehu, ni Elisha (15-18)

  • Elisha uketiwa kuli ayole Elia (19-21)

 • 20

  • Masiria balwanisa Akabe (1-12)

  • Akabe utula Masiria (13-34)

  • Bupolofita bwa kozi yekatahela Akabe (35-43)

 • 21

  • Akabe ulakaza simu ya veine ya Nabote (1-4)

  • Jezabele ulukisa kuli Nabote abulaiwe (5-16)

  • Lushango lwa Elia lwa ziyezi yekatahela Akabe (17-26)

  • Akabe waikokobeza (27-29)

 • 22

  • Tumelelano ya Josafati ni Akabe (1-12)

  • Mikaya upolofita za kutulwa kwa sicaba (13-28)

   • Moya wa buhata okapuma Akabe (21, 22)

  • Akabe wabulaiwa kwa Ramoti-giliadi (29-40)

  • Josafati ubusa Juda (41-50)

  • Akazia mulena wa Isilaele (51-53)