Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 MAKORINTE

1 Makorinte—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Litumeliso (1-3)

  • Paulusi uitumela ku Mulimu kabakala batu ba mwa Korinte (4-9)

  • Kelezo yeama kuswalisana (10-17)

  • Kreste ki maata ni butali bwa Mulimu (18-25)

  • Kuitumba feela ka Jehova (26-31)

 • 2

  • Paulusi ukutaza mwa Korinte (1-5)

  • Butuna bwa butali bwa Mulimu (6-10)

  • Shutano ya mutu wa kwa moya ni mutu wa nama (11-16)

 • 3

  • Batu ba mwa Korinte isali ba nama (1-4)

  • Mulimu wahulisa (5-9)

   • Kusebeza ni Mulimu (9)

  • Muyahise ka liyahiso zesaci mulilo (10-15)

  • Mu tempele ya Mulimu (16, 17)

  • Butali bwa lifasi ki butoto ku Mulimu (18-23)

 • 4

  • Likombwa liswanela kusepahala (1-5)

  • Buikokobezo bwa likombwa za Sikreste (6-13)

   • “Musike mwaekeza kwa lika zeñozwi” (6)

   • Bakreste ki nto yebuhiwa (9)

  • Paulusi ubabalela bana bahae ba kwa moya (14-21)

 • 5

  • Taba ya muzamao wa buhule (1-5)

  • Mumela omunyinyani utundulukisa bupi kaufela bobulubilwe (6-8)

  • Mutu yamaswe azwisiwe (9-13)

 • 6

  • Mizeko mwahalaa mizwale ba Sikreste (1-8)

  • Babasike bakena mwa Mubuso (9-11)

  • Mulumbeke Mulimu mwa mubili wamina (12-20)

   • “Musabe kwa muzamao wa buhule!” (18)

 • 7

  • Kelezo ku babasiyo mwa linyalo ni babali mwa linyalo (1-16)

  • Muzwelepili kuba mwa muinelo one muli ku ona hane mubizizwe (17-24)

  • Babasiyo mwa linyalo ni limbelwa (25-40)

   • Bunde bwa bukwasha (32-35)

   • Munyalele “feela ku Mulena” (39)

 • 8

  • Ka za lico zefiwa milimu ya maswaniso (1-13)

   • Ku luna kunani feela Mulimu alimuñwi (5, 6)

 • 9

  • Mutala wa Paulusi sina muapositola (1-27)

   • “Usike watama pulu kayawa kwa mulomo” (9)

   •  ‘Nimaibile haiba nisakutazi!’ (16)

   • Kuba lika kaufela kwa batu kaufela (19-23)

   • Kuiswala mwa siyano ya bupilo (24-27)

 • 10

  • Mitala yeli litemuso kwa litaba zeneezahezi kwa Maisilaele (1-13)

  • Temuso yeama kuambuka kulapela milimu ya maswaniso (14-22)

   • Tafule ya Jehova, tafule ya madimona (21)

  • Kulukuluha ni kuiseza babañwi pilu (23-33)

   • “Mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona” (31)

 • 11

  • “Munilikanyise” (1)

  • Ka za butoho ni kutama taulo (2-16)

  • Kueza Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (17-34)

 • 12

  • Limpo za moya (1-11)

  • Mubili ulimuñwi, lilama zeñata (12-31)

 • 13

  • Lilato lifita lika kaufela (1-13)

 • 14

  • Limpo za kupolofita ni kubulela ka malimi (1-25)

  • Mikopano ya Sikreste yezamaiswa ka swanelo (26-40)

   • Mayemo a basali mwa puteho (34, 35)

 • 15

  • Zuho ya Kreste (1-11)

  • Zuho ki mutomo wa tumelo (12-19)

  • Zuho ya Kreste ki bupaki (20-34)

  • Mubili wa nama, mubili wa moya (35-49)

  • Kusashwa ni kusabola (50-57)

  • Zeñata za kueza mwa musebezi wa Mulena (58)

 • 16

  • Linubu za kutusa Bakreste ba mwa Jerusalema (1-4)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (5-9)

  • Misipili yanaalukisize Timotea ni Apolosi (10-12)

  • Likelezo ni litumeliso (13-24)