Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 8:1-40

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasimuluha ku Benjamine (1-40)

    • Lusika mwasimuluha Saule (33-40)

8  Benjamine+ apepa Bela+ mwanaa hae wa mweli, Ashibele+ mwanaa hae wabubeli, Ahara mwanaa hae wabulaalu,  Noha mwanaa hae wabune, ni Refa mwanaa hae wabuketalizoho.  Bana ba Bela neli Adari, Gera,+ Abihudi,  Abishua, Naamani, Akowa,  Gera, Shefufani, ni Hurami.  Ba ki bona bana ba Ehudi, bona litoho za mabasi a bahandataa bona batu bane bapila mwa Geba,+ bane baisizwe mwa buhapiwa kwa Manahati:  Naamani, Akija, ni Gera—Gera ki yena yanaa baisize mwa buhapiwa, mi apepa Uza ni Ahihudi.  Shaharaimi apepa bana mwa naha* ya Mamoabi hasaa balelekile. Basali bahae neli Hushimi ni Baara.*  Mi ku Hodeshi musalaa hae, apepa Jobabi, Zibia, Mesha, Malukami, 10  Jeuzi, Shakia, ni Mirima. Bao neli bona bana bahae, bona litoho za mabasi a bahandataa bona. 11  Ku Hushimi, apepa Abitubi ni Elipaali. 12  Mi bana ba Elipaali neli Ebere, Mishami, Shemedi (yanaayahile Ono+ ni Lodi+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona), 13  Beria, ni Shema. Bao neli bona litoho za mabasi a bahandataa bona batu bane bapila mwa Aijaloni.+ Ki bona bane balelekile batu bane bapila mwa Gati. 14  Mi nekunani Ahio, Shashaki, Jeremoti, 15  Zebadia, Aradi, Edere, 16  Mikaele, Ishipa, Joha, bona bana ba Beria; 17  ni Zebadia, Meshulami, Iziki, Hebere, 18  Ishimerai, Izilia, Jobabi, bona bana ba Elipaali; 19  ni Jakimi, Zikiri, Zabidi, 20  Elienai, Ziletai, Eliele, 21  Adaya, Beraya, Shimirati, bona bana ba Shimei; 22  ni Ishipani, Ebere, Eliele, 23  Abidoni, Zikiri, Hanani, 24  Hanania, Elami, Antotiya, 25  Ifideya, Penuele, bona bana ba Shashaki; 26  ni Shamisherai, Sheharia, Atalia, 27  Jaareshia, Elia, Zikiri, bona bana ba Jerohami. 28  Bao neli litoho za mabasi a bahandataa bona ka kuya ka simuluho yabona. Manduna bao nebapila mwa Jerusalema. 29  Jeiele yanaatomile muleneñi wa Gibioni, naapila mwa Gibioni.+ Libizo la musalaa hae neli Maaka.+ 30  Mi mwanaa hae wa mweli neli Abidoni, kihona apepa Zuri, Kishi, Baale, Nadabi, 31  Gedori, Ahio, ni Zekeri. 32  Mikuloti apepa Shimea. Mi kaufelaa bona nebapila bukaufi ni banabahabo bona mwa Jerusalema, hamoho ni banabahabo bona babañwi. 33  Nere+ apepa Kishi; Kishi apepa Saule;+ Saule apepa Jonatani,+ Maliki-shua,+ Abinadabi,+ ni Eshibaale.*+ 34  Mi mwanaa Jonatani neli Meri-baale.*+ Meri-baale apepa Mika.+ 35  Mi bana ba Mika neli Pitoni, Meleki, Tarea, ni Akazi. 36  Akazi apepa Jehoada; Jehoada apepa Alemeti, Azimaveti, ni Zimiri. Zimiri apepa Moza. 37  Moza apepa Binea, Binea apepa Rafa, Rafa apepa Eliasa, Eliasa apepa Azele. 38  Azele naanani bana ba 6, mi mabizo abona neli Azirikami, Bokeru, Ishimaele, Shearia, Obadia, ni Hanani. Bao kaufela neli bana ba Azele. 39  Mi bana ba Esheki mwanahabo yena neli Ulami mwanaa hae wa mweli, Jeushu mwanaa hae wabubeli, ni Elifeleti mwanaa hae wabulaalu. 40  Mi bana ba Ulami neli lindwalume zemaata bane bakona kulwana ka* buta, mi nebanani bana babañata ni baikulu babañata, ba 150. Bao kaufela nebasimuluha ku Benjamine.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “simu.”
Kamba mwendi, “hasaalelekile basali bahae bo Hushimi ni Baara.”
Hape ubizwa Ishi-bosheti.
Hape ubizwa Mefibosheti.
Linzwi ka linzwi, “bane bahata.”