Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 6:1-81

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasimuluha ku Livi (1-30)

  • Baopeli ba kwa tempele (31-47)

  • Babasimuluha ku Aruni (48-53)

  • Minzi ya Malivi (54-81)

6  Bana ba Livi+ neli Gerishoni, Kohati,+ ni Merari.+  Bana ba Kohati neli Amirami, Izihari,+ Hebroni, ni Uziele.+  Bana* ba Amirami+ neli Aruni,+ Mushe,+ kubeya Miriame.+ Mi bana ba Aruni neli Nadabi, Abihu,+ Eliazare,+ ni Itamare.+  Eliazare apepa Finehasi;+ Finehasi apepa Abishua.  Abishua apepa Buki; Buki apepa Uzi.  Uzi apepa Zerakia; Zerakia apepa Merayoti.  Merayoti apepa Amaria; Amaria apepa Akitubu.+  Akitubu apepa Zadoki;+ Zadoki apepa Akimaazi.+  Akimaazi apepa Azaria; Azaria apepa Johanani. 10  Johanani apepa Azaria. Ki yena yanaali muprisita mwa ndu yanaayahile Salumoni mwa Jerusalema. 11  Azaria apepa Amaria; Amaria apepa Akitubu. 12  Akitubu apepa Zadoki;+ Zadoki apepa Shalume. 13  Shalume apepa Hilikia;+ Hilikia apepa Azaria. 14  Azaria apepa Seraya;+ Seraya apepa Jehozadaki.+ 15  Mi Jehozadaki aiswa mwa buhapiwa ka nako yeo Jehova naaisize Juda ni Jerusalema mwa buhapiwa ka kuitusisa Nebukadenezare. 16  Bana ba Livi neli Gerishomi,* Kohati, ni Merari. 17  A ki ona mabizo a bana ba Gerishomi: Libini ni Shimei.+ 18  Bana ba Kohati neli Amirami, Izihari, Hebroni, ni Uziele.+ 19  Bana ba Merari neli Mahali ni Mushi. A ki ona mabasi a Malivi ka kuya ka bo kuku wabona:+ 20  Bana ba Gerishomi+ neli Libini, Libini apepa Jahati, Jahati apepa Zima, 21  Zima apepa Joa, Joa apepa Ido, Ido apepa Zera, Zera apepa Jeaterai. 22  Bana ba* Kohati neli Aminadabi, Aminadabi apepa Kora,+ Kora apepa Asiri, 23  ni Elikana ni Ebiasafi,+ mi Ebiasafi apepa Asiri, 24  Asiri apepa Tahati, Tahati apepa Uriele, Uriele apepa Oziasi, mi Oziasi apepa Shaule. 25  Bana ba Elikana neli Amasai ni Ahimoti. 26  Haili Elikana, bana bahae neli Zofai, Zofai apepa Nahati, 27  Nahati apepa Eliabi, Eliabi apepa Jerohami, Jerohami apepa Elikana.+ 28  Bana ba Samuele+ neli Joele, yena mweli, mi wabubeli neli Abija.+ 29  Bana ba* Merari neli Mahali,+ Mahali apepa Libini, Libini apepa Shimei, Shimei apepa Uza, 30  Uza apepa Shimea, Shimea apepa Hagiya, Hagiya apepa Asaya. 31  Ba ki bona banaaketile Davida kuli bazamaise musebezi wa kuopela kwa ndu ya Jehova, Aleka hase ibeilwe mwateñi.+ 32  Neli bona bane bazamaisa musebezi wa kuopela kwa tabernakele ya tende ya makopanelo kufitela Salumoni ayaha ndu ya Jehova mwa Jerusalema,+ mi baeza sebelezo yabona kulikana ni mone balaelezwi.+ 33  Ba ki bona baana bane basebeza ni bana babona: Ku babasimuluha ku Kohati, neli Hemani+ wa muopeli, yena mwanaa Joele,+ mwanaa Samuele, 34  mwanaa Elikana,+ mwanaa Jerohami, mwanaa Eliele, mwanaa Toa, 35  mwanaa Zufi, mwanaa Elikana, mwanaa Mahati, mwanaa Amasai, 36  mwanaa Elikana, mwanaa Joele, mwanaa Azaria, mwanaa Zefania, 37  mwanaa Tahati, mwanaa Asiri, mwanaa Ebiasafi, mwanaa Kora, 38  mwanaa Izihari, mwanaa Kohati, mwanaa Livi, mwanaa Isilaele. 39  Asafi,+ yena mwanahabo, naayemanga ku la bulyo lahae; Asafi neli mwanaa Berekia, mwanaa Shimea, 40  mwanaa Mikaele, mwanaa Baaseya, mwanaa Malikija, 41  mwanaa Etini, mwanaa Zera, mwanaa Adaya, 42  mwanaa Etani, mwanaa Zima, mwanaa Shimei, 43  mwanaa Jahati, mwanaa Gerishomi, mwanaa Livi. 44  Banabahabo bona babasimuluha ku Merari+ nebali ku la nzohoto; nekunani Etani+ mwanaa Kishi, mwanaa Abidi, mwanaa Maluki, 45  mwanaa Hashabia, mwanaa Amazia, mwanaa Hilikia, 46  mwanaa Amazi, mwanaa Bani, mwanaa Shemere, 47  mwanaa Mahali, mwanaa Mushi, mwanaa Merari, mwanaa Livi. 48  Banabahabo bona ba Malivi nebaketilwe* kueza sebelezo kaufela ya kwa tabernakele, yona ndu ya Mulimu wa niti.+ 49  Aruni ni bana bahae+ nebatushanisezanga musi wa matabelo fa aletare ya linubu za kucisa+ ni fa aletare ya insense,+ nebaeza misebezi yeama lika zekenile, kuezeza Isilaele sebelezo ya kukwahela libi,+ kulikana ni lika kaufela zanaalaezi Mushe mutangaa Mulimu wa niti. 50  Ba ki bona babasimuluha ku Aruni:+ Eliazare+ mwanaa hae, Eliezare apepa Finehasi, Finehasi apepa Abishua, 51  Abishua apepa Buki, Buki apepa Uzi, Uzi apepa Zerakia, 52  Zerakia apepa Merayoti, Merayoti apepa Amaria, Amaria apepa Akitubu,+ 53  Akitubu apepa Zadoki,+ Zadoki apepa Akimaazi. 54  Ye ki yona minzi yabona ka kuya ka mafulo* abona mwa naha yabona: babasimuluha ku Aruni ba lubasi lwa Kohati, bona bane ikalezi kuwela loto, 55  bafiwa Hebroni+ mwa naha ya Juda, hamoho ni mafulisezo ayona. 56  Kono bafa Kalebu+ mwanaa Jefune masimu a muleneñi ni minzi yaona. 57  Mi babasimuluha ku Aruni, bafiwa mileneñi* ya masabelo,+ Hebroni,+ hamohocwalo ni Libina+ ni mafulisezo ayona, Jatiri,+ Eshitemoa ni mafulisezo ayona,+ 58  Hileni ni mafulisezo ayona, Debiri+ ni mafulisezo ayona, 59  Ashani+ ni mafulisezo ayona, ni Beti-shemeshi+ ni mafulisezo ayona; 60  mi ba lusika lwa Benjamine babafa Geba+ ni mafulisezo ayona, Alemeti ni mafulisezo ayona, ni Anatota+ ni mafulisezo ayona. Mileneñi kaufela yanaafilwe mabasi abona neli ye 13.+ 61  Makohati babasiyezi bafiwa* mileneñi yelishumi, yezwa kwa lubasi lwa lusika loluñwi, ku ba hafu yeñwi ya lusika, yona hafu ya lusika lwa Manase.+ 62  Magerishomi bafiwa mileneñi ye 13 ka kuya ka mabasi abona, yezwa ku ba lusika lwa Isakare, lusika lwa Asere, lusika lwa Nafetali, ni lusika lwa Manase mwa Bashani.+ 63  Mamerari bafiwa mileneñi ye 12 ka loto ka kuya ka mabasi abona, yezwa ku ba lusika lwa Rubeni, lusika lwa Gadi, ni lusika lwa Zabuloni.+ 64  Maisilaele bafa cwalo Malivi mileneñi yeo ni mafulisezo ayona.+ 65  Kuzwa fo, babaabela ka loto mileneñi yezwa ku ba lusika lwa Juda, lusika lwa Simioni, ni lusika lwa Benjamine, ili yebulezwi ka mabizo ayona. 66  Babañwi kwa mabasi a Makohati nebafilwe mileneñi yezwa ku ba lusika lwa Efraimi.+ 67  Babafa mileneñi* ya masabelo, Sikemi+ ni mafulisezo ayona mwa naha ya malundu ya Efraimi, Gezeri+ ni mafulisezo ayona, 68  Jokimeami ni mafulisezo ayona, Beti-horoni+ ni mafulisezo ayona, 69  Aijaloni+ ni mafulisezo ayona, ni Gati-rimoni+ ni mafulisezo ayona; 70  mi kwa hafu ya lusika lwa Manase baanga Anere ni mafulisezo ayona ni Bileami ni mafulisezo ayona, balifa kwa mabasi anaasiyezi a Makohati. 71  Hafu ya lusika lwa Manase bafa babasimuluha ku Gerishomi muleneñi wa Golani+ mwa Bashani ni mafulisezo aona ni Ashitaroti ni mafulisezo ayona;+ 72  mi ba lusika lwa Isakare babafa Kedeshi ni mafulisezo ayona, Daberati+ ni mafulisezo ayona,+ 73  Ramoti ni mafulisezo ayona, ni Anemi ni mafulisezo ayona; 74  mi ba lusika lwa Asere babafa Mashali ni mafulisezo ayona, Abidoni ni mafulisezo ayona,+ 75  Hukoki ni mafulisezo ayona, ni Rehobo+ ni mafulisezo ayona; 76  mi ba lusika lwa Nafetali babafa Kedeshi+ mwa Galilea+ ni mafulisezo ayona, Hamoni ni mafulisezo ayona, ni Kiriataimi ni mafulisezo ayona. 77  Ba lusika lwa Zabuloni bafa babasiyezi ku babasimuluha ku Merari muleneñi wa Rimono ni mafulisezo aona,+ Tabore ni mafulisezo ayona; 78  mi mwa sibaka sa Jordani bukaufi ni Jeriko, kwa upa wa Jordani, ba lusika lwa Rubeni babafa Bezeri mwa lihalaupa ni mafulisezo ayona, Jahazi+ ni mafulisezo ayona, 79  Kedemoti+ ni mafulisezo ayona, ni Mefaati ni mafulisezo ayona; 80  mi ba lusika lwa Gadi babafa Ramoti mwa Giliadi ni mafulisezo ayona, Mahanaimi+ ni mafulisezo ayona, 81  Heshiboni+ ni mafulisezo ayona, ni Jazeri+ ni mafulisezo ayona.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Hape ubizwa Gerishoni mwa timana 1.
Kamba “Babasimuluha ku.”
Kamba “Babasimuluha ku.”
Linzwi ka linzwi, “ki bona bane bafilwe.”
Kamba “minganda ya makwakwa.”
Kamba mwendi, “muleneñi,” ka kulumelelana ni Jos 21:13.
Kamba “bafiwa ka loto.”
Kamba mwendi, “muleneñi,” ka kulumelelana ni Jos 21:21.