Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 5:1-26

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasimuluha ku Rubeni (1-10)

  • Babasimuluha ku Gadi (11-17)

  • Mahagari batulwa (18-22)

  • Hafu ya lusika lwa Manase (23-26)

5  Ba ki bona bana ba Rubeni+ mweli wa Isilaele. Neli yena mweli, kono kabakala kuli naasilafalize* bulobalo bwa ndatahe,+ tukelo yahae ya bueli yafiwa bana ba Josefa+ mwanaa Isilaele, ka mukwa ocwalo naasika ñolwa sina mweli mwa mukoloko wa mabizo a masika.  Nihaike kuli Juda+ naafita banabahabo yena, mi ku yena nekuzwile yakaba mueteleli,+ tukelo ya bueli neli ya Josefa.  Bana ba Rubeni mweli wa Isilaele neli Hanoki, Palu, Hezironi, ni Karami.+  Bana ba Joele neli Shemaya, Shemaya apepa Gogo, Gogo apepa Shimei,  Shimei apepa Mika, Mika apepa Reaya, Reaya apepa Baale,  mi Baale apepa Beera, yanaaisizwe mwa buhapiwa ki Mulena Tiligati-pilinezere+ wa Asiria; neli nduna wa lusika lwa Rubeni.  Banabahabo yena ka mabasi abona ka mobañolezwi mwa mukoloko wa mabizo a masika ka kuya ka simuluho yabona neli Jeiele, yena toho yabona, Zakaria,  ni Bela mwanaa Azazi mwanaa Shema mwanaa Joele, yanaapilile mwa Aroere+ mane kuyo fita kwa Nebo ni Baale-meoni.+  Kwa neku la upa ayaha kuyo fita kokukalela lihalaupa kwa Nuka ya Eufrati,+ kakuli limunanu zabona neliatile hahulu mwa naha ya Giliadi.+ 10  Mwa mazazi a Saule, balwanisa Mahagari ni kubatula, mi bapila mwa litende zabona mwa naha kaufela ya kwa upa wa Giliadi. 11  Mi baikulu ba Gadi nebapila kwatuko ni bona mwa naha ya Bashani kuyo fita kwa Saleka. + 12  Joele neli yena toho yabona, Shafami ki yena yanaa mutatama, ni Janai ni Shafati, mwa Bashani. 13  Mi banabahabo bona ba lubasi lwa bahandataa bona neli Mikaele, Meshulami, Sheba, Jorai, Jakani, Ziya, ni Ebere, mi kaufelaa bona neli ba 7. 14  Bao ki bona bana ba Abihaili mwanaa Huri mwanaa Jaroa mwanaa Giliadi mwanaa Mikaele mwanaa Jeshishai mwanaa Johido mwanaa Buzi. 15  Ahi mwanaa Abidiele mwanaa Guni, neli yena toho ya lubasi lwa bahandataa bona. 16  Nebapilile mwa Giliadi,+ mwa Bashani+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, ni mwa mafulisezo kaufela a Sharoni kuyo fita ni kwa mululwani waona. 17  Kaufelaa bona nebañozwi mwa mukoloko wa mabizo a masika mwa mazazi a Mulena Jotami+ wa Juda ni mwa mazazi a Mulena Jeroboami*+ wa Isilaele. 18  Ba lusika lwa Rubeni, ni lwa Gadi, ni hafu ya lusika lwa Manase, mwa mpi yabona, nebanani lindwalume zemaata ze 44,760, babalwana ka litebe ni mikwale ni buta,* ili babalutilwe ndwa. 19  Balwanisa Mahagari,+ Jeturi, Nafishi,+ ni Nodabi. 20  Mi batusiwa mwa ndwa yeo, mi Mahagari ni bane bali ni bona kaufela bafiwa mwa mazoho abona, kakuli nebakupile Mulimu kuli abatuse mwa ndwa, mi aalaba kupo yabona kakuli neba musepile.+ 21  Bahapa limunanu zabona—likamele ze 50,000, lingu ze 250,000, ni limbongolo ze 2,000—hamohocwalo ni batu ba 100,000. 22  Babañata nebabulailwe, kakuli ndwa neli ya Mulimu wa niti.+ Mi sebayaha mwa sibaka sabona kufitela baiswa mwa buhapiwa.+ 23  Baikulu ba hafu ya lusika lwa Manase+ nebapilile mwa naha kukalela kwa Bashani kuyo fita kwa Baale-hermoni ni Seniri ni Lilundu la Hermoni.+ Neli babañata hahulu. 24  Ba ki bona litoho za mabasi a bahandataa bona: Efere, Ishi, Eliele, Aziriele, Jeremia, Hodavia, ni Jadiele; nebali lindwalume zemaata, ili baana babaile kabubo, ni litoho za mabasi a bahandataa bona. 25  Kono nebasika sepahala ku Mulimu wa bo kuku wabona mi balapela milimu ya batu ba naha,*+ banaayundisize Mulimu fapilaa bona. 26  Kabakaleo, Mulimu wa Isilaele ashangumuna moya wa Mulena Pule wa Asiria+ (fo kikuli, Mulena Tiligati-pilinezere+ wa Asiria) mi aisa mwa buhapiwa ba lusika lwa Rubeni, ba lusika lwa Gadi, ni hafu ya lusika lwa Manase, abaisa mwa Hala, Habori, Hara, ni kwa nuka ya Gozani,+ kobasa inzi ni la kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naashwauzi.”
Fo kikuli, Jeroboami Wabubeli.
Linzwi ka linzwi, “mi nebahata buta.”
Linzwi ka linzwi, “baeza buhule ni milimu ya batu ba naha.”