Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 4:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Babañwi babasimuluha ku Juda (1-23)

    • Jabezi ni tapelo yanaalapezi (9, 10)

  • Babasimuluha ku Simioni (24-43)

4  Bana ba Juda neli Perezi,+ Hezironi,+ Karami, Huri,+ ni Shobali.+  Reaya mwanaa Shobali apepa Jahati; Jahati apepa Ahumai ni Lahadi. Ao ki ona mabasi a Mazorati.+  Ba ki bona bana ba ndatahe Etami:+ Jizireele, Ishimi, ni Idibashi (libizo la kaizelaa bona neli Hazeleliponi),  mi Penuele neli ndatahe Gedori, mi Ezeri neli ndatahe Husha. Bao ki bona bana ba Huri,+ mwanaa Efrata wa mweli, ndatahe Betelehema.+  Ashuri+ ndatahe Tekoa+ naanani basali bababeli, bo Hela ni Naara.  Naara amupepela Ahuzami, Heferi, Temeni, ni Ahashitari. Bao ki bona bana ba Naara.  Mi bana ba Hela neli Zereti, Izihari, ni Etinani.  Akozi apepa Anubu, Zobeba, ni mabasi a Aharihele mwanaa Harumi.  Jabezi naakutekeha hahulu kufita banabahabo; mahe naamubeile libizo la Jabezi,* kakuli naaize: “Nimupepile ka kuutwa butuku.” 10  Jabezi alapela ku Mulimu wa Isilaele, ali: “Haku nifuyole ni kuniekeleza kwa naha yaka mi unituse ni kunisileleza kwa ziyezi, kuli isike yaniholofaza!” Mulimu kihaa muezeza zanaakupile. 11  Kelubu mwanahabo Shuha apepa Mehiri, yena ndatahe Eshitoni. 12  Eshitoni apepa Beti-rafa, Pasea, ni Tehina, yena ndatahe Iri-nahashi. Bao ki bona baana ba mwa Reka. 13  Bana ba Kenazi neli Otiniele+ ni Seraya, mi mwanaa* Otiniele neli Hatati. 14  Meonotai apepa Ofira. Seraya apepa Joabi ndatahe batu ba mwa Ge-harashimi,* mi nebabizwa cwalo kakuli nebali likwala za misebezi ya mazoho. 15  Bana ba Kalebu+ mwanaa Jefune neli Iru, Ela, ni Naami; mwanaa* Ela neli Kenazi. 16  Bana ba Jehaleleli neli Zifi, Zifa, Tiriya, ni Asarele. 17  Bana ba Ezira neli Jeteri, Meredi, Efere, ni Jaloni; musalaa hae* aitwala mi apepa Miriame, Shamai, ni Ishiba ndatahe Eshitemoa. 18  (Mi musalaa hae wa Mujuda apepa Jeredi ndatahe Gedori, Hebere ndatahe Soko, ni Jekutiele ndatahe Zanoa.) Bao ki bona bana ba Bitiya, mwanaa Faro wamusizana, yanaanyezwi ki Meredi. 19  Bana ba musalaa Hodia, kaizelaa Nahami, neli ndatahe Keila wa Magarimi ni ndatahe Eshitemoa wa Mamaakati. 20  Mi bana ba Shimoni neli Amunoni, Rina, Beni-hanani, ni Tiloni. Mi bana ba Ishi neli Zoheti ni Beni-zoheti. 21  Bana ba Shela+ mwanaa Juda neli Eri ndatahe Leka, Laada ndatahe Maresha, ni mabasi a baezi ba masila amande, bona ba ndu ya Ashabea, 22  ni Jokimi, ni baana ba mwa Kozeba, ni Joasi, ni Sarafi, bane banyezi basali ba Mamoabi, ni Jashubi-lehema. Zeo ki litaba zakale-kale.* 23  Neli babupi ba lipiza bane bapila mwa Netaimi ni Gedera. Nebapila mwateñi mi nebabelekela mulena. 24  Bana ba Simioni+ neli Nemuele, Jamini, Jaribi, Zera, ni Shaule.+ 25  Shaule apepa Shalume, Shalume apepa Mibisami, mi Mibisami apepa Mishima. 26  Mi bana ba Mishima neli Hamuele, Hamuele apepa Zakuri, Zakuri apepa Shimei. 27  Mi Shimei naanani bana babashimani ba 16 ni babasizana ba 6; kono banabahabo yena nebasina bana babashimani babañata, mi kwa mabasi abona nekusina lubasi lone lunani bana babañata inge ba lusika lwa Juda.+ 28  Nebapila mwa Beere-sheba,+ Molada,+ Hazari-shuali,+ 29  Biliha, Ezemu,+ Tolada, 30  Betuele,+ Horoma,+ Zikilagi,+ 31  Beti-marakaboti, Hazari-susimi,+ Beti-biri, ni Shaaraimi. Yeo neli yona mileneñi yabona kuisa ka nako ya puso ya Davida. 32  Minzi yabona neli Etami, Aini, Rimoni, Tokeni, ni Ashani,+ ili mileneñi yeketalizoho, 33  kubeya cwalo ni minzi yabona yenepotolohile mileneñi yeo kuyo fita kwa Baale. Ao ki ona masika abona kulikana ni mone bañoliselizwe, ni libaka zene bapila ku zona. 34  Babañwi babasimuluha ku Simioni neli Mishobabi, Jameleki, Josha mwanaa Amazia, 35  Joele, Jehu mwanaa Joshibiya mwanaa Seraya mwanaa Asiele, 36  ni Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiele, Jesimiele, Benaya, 37  ni Ziza mwanaa Shifi mwanaa Aloni mwanaa Jedaya mwanaa Shimiri mwanaa Shemaya; 38  bao bababulezwi ka mabizo abona nebali manduna mwa mabasi abona, mi mabasi a bo kuku wabona aekezeha. 39  Mi nebaile kwa makenelo a Gedori, kwa upa wa musindi, kuyo batela mitapi yabona mafulisezo. 40  Kiha sebafumana mafulisezo amande a bucwañi bobununile, mi naha yateñi neli yetuna, mokukuzize, mokuiketile. Bane bapilanga mwa naha yeo sapili neli ba lusika lwa Kama.+ 41  Bao babakolohanyizwe ka mabizo abona nebatile mwa linako za Mulena Ezekiasi+ wa Juda mi basinya litende za ba lusika lwa Kama ni Mameunimi bane bali kwateñi. Babayundisa kufitela ni la kacenu le; bayaha mwa sibaka sabona, kakuli nekunani mafulisezo a mitapi yabona mwateñi. 42  Babañwi ba lusika lwa Simioni, ili baana ba 500, baya kwa Lilundu la Seiri+ hamoho ni Pelatia, Nearia, Refaya, ni Uziele, bona bana ba Ishi bane babaetelezi. 43  Mi babulaya Maamaleke+ bane basiyezi, ili bane babalehile, mi bapilile mwa sibaka seo kufitela ni la kacenu le.

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli libizo la Jabezi libato swana ni linzwi leliñwi la Siheberu lelitalusa “butuku.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Lelitalusa “Musindi wa Likwala za Misebezi ya Mazoho.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Mwendi ili kutalusa Bitiya yabulezwi mwa timana 18.
Kamba “Ao ki manzwi a sizo sakale.”