Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 3:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasimuluha ku Davida (1-9)

  • Malena babasimuluha ku Davida (10-24)

3  Ba ki bona bana ba Davida banaapepezwi mwa Hebroni:+ wa mweli ki Amunoni,+ mi mahe ki Akinoami+ wa kwa Jizireele; wabubeli ki Daniele, mi mahe ki Abigaili+ wa kwa Karmele;  wabulaalu ki Abisalomi+ mwanaa Maaka mwanaa Talimai mulena wa Geshuri; wabune ki Adonija+ mwanaa Hagiti;  wabuketalizoho ki Shefatia, mi mahe ki Abitali; wabu 6 ki Itireami, mi mahe ki Egila musalaa Davida.  Ba 6 bao ki bona bana banaapepezwi mwa Hebroni; naabusize ka lilimo ze 7 ni likweli ze 6 mwateñi, mi naabusize lilimo ze 33 mwa Jerusalema.+  Ba ki bona bana banaapepezwi mwa Jerusalema:+ Shimea, Shobabi, Natani,+ ni Salumoni;+ mahe bana babane bao ki Bati-sheba+ mwanaa Amiele.  Mi bana bahae babañwi ba 9 neli Ibari, Elishama, Elifeleti,  Noga, Nefegi, Jafia,  Elishama, Eliada, ni Elifeleti.  Bao kaufela neli bana ba Davida, kusabalwi bana ba liendi zahae, mi Tamare+ neli kaizelaa bona. 10  Mwanaa Salumoni neli Roboami,+ mi Roboami apepa Abija,+ Abija apepa Asa,+ Asa apepa Josafati,+ 11  Josafati apepa Jorami,+ Jorami apepa Akazia,+ Akazia apepa Joasi,+ 12  Joasi apepa Amazia,+ Amazia apepa Azaria,+ Azaria apepa Jotami,+ 13  Jotami apepa Akazi,+ Akazi apepa Ezekiasi,+ Ezekiasi apepa Manase,+ 14  Manase apepa Amone,+ Amone apepa Josiasi.+ 15  Bana ba Josiasi neli Johanani, yena mweli, wabubeli neli Joyakimi,+ wabulaalu neli Zedekia,+ wabune neli Shalume. 16  Bana ba Joyakimi neli Jekonia+ mwanaa hae ni Zedekia mwanaa hae. 17  Bana ba Jekonia yanaahapilwe neli Salatiele, 18  Malikirami, Pedaya, Shenazari, Jekamia, Hoshami, ni Nedabia. 19  Bana ba Pedaya neli Zerubabele+ ni Shimei; mi bana ba Zerubabele neli Meshulami ni Hanania (mi Shelomiti neli kaizelaa bona); 20  mi bana bahae babañwi baketalizoho neli Hashuba, Oheli, Berekia, Hasadia, ni Jushaba-hesedi. 21  Mi bana ba Hanania neli Pelatia ni Jeshaya; mwanaa* Jeshaya neli Refaya; mwanaa* Refaya neli Arinani; mwanaa* Arinani neli Obadia; mwanaa* Obadia neli Shekania; 22  mi bana ba Shekania neli Shemaya ni bana ba Shemaya bo: Hatushi, Igali, Baria, Nearia, ni Shafati—neli ba 6 kaufelaa bona. 23  Mi bana ba Nearia neli Elioenai, Hizikia, ni Azirikami, ili babalaalu. 24  Mi bana ba Elioenai neli Hodavia, Eliashibi, Pelaya, Akubu, Johanani, Delaya, ni Anani, ili ba 7.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”