Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 28:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a Davida ka za kuyaha tempele (1-8)

  • Salumoni ufiwa litaelo; mulalo wa tempele wafiwa (9-21)

28  Cwale Davida akopanya manduna kaufela ba Isilaele mwa Jerusalema: litoho za masika, manduna ba litopa+ zesebeleza mulena, bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100,+ manduna babababalela maluwo ni limunanu za mulena+ ni za bana bahae,+ hamohocwalo ni manduna ba kwa lapa la mulena ni baana kaufela babamaata ni babaikonela.+  Mulena Davida kihaa yema mi ali: “Hamu niteeleze mina banabahesu, mina sicaba saka. Pilu yaka neilakaza kuyaha ndu moika ina aleka ya tumelelano ya Jehova, yona yekaba sipula sa mahutu a Mulimu waluna,+ mi senieza litukiso za kuyaha.+  Kono Mulimu wa niti anibulelela kuli: ‘Hauna kuyahela libizo laka ndu,+ kakuli u muuna wa lindwa, mi usuluzi mali.’+  Kono Jehova Mulimu wa Isilaele naaketile na mwahalaa ba ndu kaufela ya ndate kuli nibe mulena wa Isilaele kuya kuile,+ kakuli naaketile Juda kuba mueteleli+ mi ku ba ndu ya Juda aketa ndu ya ndate,+ mi kwa bana ba ndate, akatelwa na, kuli anieze mulena wa Isilaele kaufela.+  Mi kwa bana baka kaufela—kakuli Jehova unifile bana babañata+—aketa Salumoni mwanaka+ kuli aine mwa lubona lwa bulena bwa Jehova mwa Isilaele.+  “Anibulelela kuli: ‘Mwanaa hao Salumoni ki yena yakayaha ndu yaka ni malapa aka, kakuli nimuketile kuba mwanaka mi na nikaba ndatahe.+  Nikatiisa bulena bwahae kuya kuile+ haiba atiiseza kumamela milao yaka ni likatulo zaka,+ sina mwaezeza cwale.’  Cwalehe nibulela fapilaa meeto a Isilaele kaufela, yona puteho ya Jehova, ni mwa mazebe a Mulimu waluna, nili: Mumamele ni kubata milao kaufela ya Jehova Mulimu wamina ka tokomelo, kuli muluwe naha yende+ ni kuisiyela bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina, ibe saanda sabona sa kamita.  “Mi wena Salumoni mwanaka, uzibe Mulimu wa ndataho mi umusebeleze ka pilu yahao kaufela*+ ni ka moyo* otabile,* kakuli Jehova utatuba lipilu kaufela,+ mi ulemuha koitengamezi mihupulo ya mutu.+ Haiba umubata, uka kulumeleza kumufumana,+ kono haiba umusiya, uka kuhana kuya kuile.+ 10  Cwale utokomele, kakuli Jehova ukuketile kuyaha ndu kuli ibe sibaka sesikenile. Ube ni bundume mi ueze musebezi.” 11  Davida kihona afa Salumoni mwanaa hae mulalo+ wa tawala+ ni wa mandu ayona, mabulukelo ayona, mizuzu yayona ya fahalimu, mizuzu yayona ya mwahali, ni ndu ya sikwahezo sa swalelo ya libi.*+ 12  Amufa mulalo wa lika kaufela wanaapatululezwi ki moya wa Mulimu, wa malapa+ a ndu ya Jehova, wa mizuzu kaufela ya macelo ye mwa matuko ayona, wa mabulukelo a bufumu a ndu ya Mulimu wa niti, ni wa mabulukelo a bufumu a lika zekenisizwe;*+ 13  ni wa litopa za baprisita+ ni za Malivi, babaeza misebezi kaufela ya sebelezo ya ndu ya Jehova, ni wa lisebeliso kaufela za sebelezo ya ndu ya Jehova; 14  ni wa bukiti bwa gauda, yona gauda ya lisebeliso kaufela za sebelezo yeñwi ni yeñwi, wa bukiti bwa lisebeliso kaufela za silivera, ni wa lisebeliso kaufela za sebelezo yeñwi ni yeñwi; 15  ni wa bukiti bwa matomelo a lilambi a gauda+ ni lilambi zaona za gauda, bukiti bwa matomelo ni matomelo ni lilambi zaona, ni bukiti bwa matomelo a lilambi a silivera, ili matomelo ni matomelo ni lilambi zaona ka kuya ka mwaitusisezwa; 16  ni wa bukiti bwa gauda ya litafule za linkwa zelundatami,*+ ili tafule ni tafule, hamoho ni wa silivera ya litafule za silivera, 17  wa lifoloko, mikeke ya kwiti, lindondo za gauda yekenile, ni bukiti bwa mikekana ya kwiti ya gauda,+ ili mukekana ni mukekana wa kwiti, ni bukiti bwa mikekana ya kwiti ya silivera, ili mukekana ni mukekana wa kwiti. 18  Hape amufa bukiti bwa gauda yekenisizwe ya aletare ya insense+ ni ya siswaniso sesiyemela koloi,+ zona likerubimi+ za gauda zebapuzi mafufa azona ni kuapesa aleka ya tumelelano ya Jehova. 19  Davida ali: “Lizoho la Jehova nelili ku na, mi anifa kutwisiso ya kuñola+ litaba kaufela za mulalo+ wo.” 20  Cwale Davida abulelela Salumoni mwanaa hae, ali: “Ube ni bundume mi utiye, ueze musebezi. Usike wasaba kamba kumbemuka, kakuli Jehova Mulimu, yena Mulimu waka, uinzi ni wena.+ Haana kukuyubeka kamba kukufulalela,+ kono ukaba ni wena kufitela musebezi kaufela wa sebelezo ya ndu ya Jehova ufela. 21  Mi ki ze litopa za baprisita+ ni za Malivi+ babaeza sebelezo kaufela ya ndu ya Mulimu wa niti. Unani babeleki babalata kusebeza, babanani bukwala bwa kueza sebelezo ya mufuta kaufela,+ hamohocwalo ni manduna+ ni batu kaufela babaka latelela litaelo zahao kaufela.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”
Kamba “olata.”
Kamba “ndu ya sebelezo ya kukwahela libi.”
Kamba “lika zeneezwi.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.