Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 27:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Manduna bane basebeleza mulena (1-34)

27  Ye ki yona palo ya Maisilaele, litoho za mabasi a bahandataa bona, bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni ba litopa za masole ba 100,+ ni manduna babona bane basebeleza mulena+ mwa litaba kaufela za litopa zenekena ni zenezwa mwa musebezi ka kweli ni kweli mwa likweli kaufela za silimo; nekunani ba 24,000 mwa sitopa ni sitopa.  Yanaazamaisa sitopa sapili mwa kweli yapili neli Jashobeami+ mwanaa Zabidiele, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000.  Neli wa bana ba Perezi,+ mi neli yena toho ya bazamaisi kaufela ba likwata zeneketilwe kueza musebezi mwa kweli yapili.  Yanaazamaisa sitopa sa mwa kweli yabubeli neli Dodai+ wa Muakoka,+ mi Mikuloti neli yena mueteleli wabona, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000.  Muzamaisi wa sitopa sabulaalu sene siketilwe kueza musebezi mwa kweli yabulaalu neli Benaya+ mwanaa Jehoyada+ muprisita yomuhulu, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000.  Benaya yo, neli ndwalume yamaata wa ba 30 ni muzamaisi wa ba 30 bao, mi sitopa sahae nesizamaiswa ki Amizabadi mwanaa hae.  Muzamaisi wabune wa mwa kweli yabune neli Azaele,+ yena mwanahabo Joabi,+ ni Zebadia mwanaa hae mwamulaho wahae, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000.  Muzamaisi wabuketalizoho wa mwa kweli yabuketalizoho neli Shamahuta wa Muizirahia, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000.  Muzamaisi wabu 6 wa mwa kweli yabu 6 neli Ira+ mwanaa Ikeshi wa kwa Tekoa,+ mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 10  Muzamaisi wabu 7 wa mwa kweli yabu 7 neli Helezi+ wa Mupeloni wa lusika lwa Efraimi, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 11  Muzamaisi wabu 8 wa mwa kweli yabu 8 neli Sibekai+ wa Muhusha, yasimuluha ku Zera,+ mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 12  Muzamaisi wabu 9 wa mwa kweli yabu 9 neli Abi-ezere+ wa kwa Anatota,+ wa lusika lwa Benjamine, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 13  Muzamaisi wabulishumi wa mwa kweli yabulishumi neli Maharai+ wa kwa Netofa, yasimuluha ku Zera,+ mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 14  Muzamaisi wabu 11 wa mwa kweli yabu 11 neli Benaya+ wa kwa Piratoni wa bana ba Efraimi, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 15  Muzamaisi wabu 12 wa mwa kweli yabu 12 neli Helidai wa kwa Netofa, yasimuluha ku Otiniele, mi mwa sitopa sahae nekunani ba 24,000. 16  Ba ki bona baeteleli ba masika a Isilaele: Ku ba lusika lwa Rubeni, mueteleli neli Eliezere mwanaa Zikiri; ku ba lusika lwa Simioni, neli Shefatia mwanaa Maaka; 17  ku ba lusika lwa Livi, neli Hashabia mwanaa Kemuele; ku babasimuluha ku Aruni, neli Zadoki; 18  ku ba lusika lwa Juda, neli Elihu,+ yomuñwi wa banabahabo Davida; ku ba lusika lwa Isakare, neli Omiri mwanaa Mikaele; 19  ku ba lusika lwa Zabuloni, neli Ishimaya mwanaa Obadia; ku ba lusika lwa Nafetali, neli Jerimoti mwanaa Aziriele; 20  ku ba lusika lwa Efraimi, neli Hoshea mwanaa Azazia; kwa hafu ya lusika lwa Manase, neli Joele mwanaa Pedaya; 21  kwa hafu ya lusika lwa Manase mwa Giliadi, neli Ido mwanaa Zakaria; ku ba lusika lwa Benjamine, neli Jaasiele mwanaa Abinere;+ 22  ku ba lusika lwa Dani, neli Azarele mwanaa Jerohami. Bao neli bona litoho za masika a Isilaele. 23  Davida naasika bala batu bane banani lilimo ze 20 ni kukuta mwatasi, kakuli Jehova naasepisize kuatisa Maisilaele kuli babe babañata sina linaleli za kwa mahalimu.+ 24  Joabi mwanaa Zeruya naakalile kubabala, kono naasika feza; mi buhali bwa Mulimu bwatukela Isilaele* kabakala taba yeo,+ mi palo yabona neisika ñolwa mwa litaba za linako za Mulena Davida. 25  Yanaababalela mabulukelo a bufumu a mulena+ neli Azimaveti mwanaa Adiele. Jonatani mwanaa Oziasi naababalela mabulukelo* anaali mwa masimu, mwa mileneñi, mwa minzi, ni mwa litawala. 26  Muzamaisi wa babeleki ba mwa masimu bane balima mubu neli Eziri mwanaa Kelubu. 27  Shimei wa kwa Rama naababalela masimu a likota za veine; Zabidi wa kwa Sifomoti naababalela zekutulwa mwa masimu a veine, zebeiwa mwa mabulukelo a waine. 28  Baale-hanani wa Mugederi naababalela likota za olive ni za sikomora+ zeneli mwa Shefela;*+ Joasi naababalela mabulukelo a oli. 29  Shitirai wa kwa Sharoni+ naababalela likomu zenefulela mwa Sharoni, mi Shafati mwanaa Adelai naababalela likomu za mwa misindi.* 30  Obili wa Muishimaele naababalela likamele; Jedaya wa kwa Meronota naababalela limbongolo.* 31  Jaziza wa Muhagari naababalela lingu. Bao kaufela neli manduna bane bababalela liluwo la Mulena Davida. 32  Jonatani,+ mwanaa mwanahabo Davida, neli muelezi, neli muuna yanani kutwisiso mi neli muñoli, mi Jehiele mwanaa Hakamoni naababalela bana ba mulena.+ 33  Akitofele+ neli muelezi wa mulena, mi Hushai+ wa Muariki neli mulikanaa* mulena. 34  Hamulaho wa Akitofele baelezi bahae neli Jehoyada mwanaa Benaya+ ni Abiatare;+ Joabi+ neli muzamaisi wa mpi ya mulena.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mi buhali bwaba fahalimwaa Isilaele.”
Kamba “mabulukelo a bufumu.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba “mabala.”
Linzwi ka linzwi, “limbongolo zabasali.”
Kamba “wa makunutu a.”