Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 26:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Litopa za balibeleli ba minyako (1-19)

  • Bababaleli ba mabulukelo a bufumu ni manduna babañwi (20-32)

26  Ki ze litopa za balibeleli ba minyako:+ ku babasimuluha ku Kora, neli Meshelemia+ mwanaa Kore wa bana ba Asafi.  Mi Meshelemia naanani bana babalatelela: wa mweli neli Zakaria, wabubeli neli Jediaele, wabulaalu neli Zebadia, wabune neli Jatiniele,  wabuketalizoho neli Elami, wabu 6 neli Jehohanani, wabu 7 neli Elieho-enai.  Mi Obedi-edomo naanani bana babalatelela: wa mweli neli Shemaya, wabubeli neli Jehozabadi, wabulaalu neli Joa, wabune neli Sakari, wabuketalizoho neli Netanele,  wabu 6 neli Amiele, wabu 7 neli Isakare, mi wabu 8 neli Peuletai; kakuli Mulimu naamufuyozi.  Mi Shemaya mwanaa hae apepa bana bane babusa lubasi lwa bahandataa bona, kakuli neli baana babamaata, babaikonela.  Bana ba Shemaya ki ba: Otini, Refaele, Obedi, ni Elizabadi; mi banabahabo yena bo Elihu ni Semakia ni bona neli baana babaikonela.  Bao kaufela nebasimuluha kwa bana ba Obedi-edomo; bona ni bana babona ni banabahabo bona neli baana babaikonela, babaswanela sebelezo, kaufelaa bona ba 62 neli ba Obedi-edomo.  Mi Meshelemia+ naanani bana ni banabahabo yena, ili baana babaikonela ba 18. 10  Mi Hosa wa bana ba Merari naanani bana. Shimiri neli yena toho, kakuli ndatahe naamuketile kuba toho, nihaike kuli nesi yena mweli, 11  wabubeli neli Hilikia, wabulaalu neli Tebalia, wabune neli Zakaria. Bana kaufela ba Hosa ni banabahabo yena kaufela neli ba 13. 12  Kwa litopa zeo za balibeleli ba minyako, manduna nebanani misebezi sina banabahabo bona, ya kusebeleza kwa ndu ya Jehova. 13  Nebaabezi minyako ka loto,+ ku yomunyinyani hamoho ni yomuhulu, ka kuya ka mabasi a bahandataa bona. 14  Mi loto ya kwa upa yawela Shelemia. Baposa loto ku Zakaria mwanaa hae, yena muelezi yabutali, mi loto yahae yawela kwa mutulo. 15  Loto ya Obedi-edomo yawela kwa mboela, mi bana bahae+ bafiwa musebezi wa kubabalela mabulukelo a bufumu. 16  Loto ya Shupimi ni Hosa+ yawela kwa wiko, bukaufi ni Munyako wa Shaleketi o kwa nzila yekambama, sitopa sesiñwi sa balibeleli nesitalimani ni sitopa sesiñwi sa balibeleli; 17  kwa upa nekuli Malivi ba 6; kwa mutulo nekuli babane zazi ni zazi, ni kwa mboela nekuli babane zazi ni zazi; mi kwa mabulukelo a bufumu,+ nekuli bababeli ka bababeli; 18  kwa malibela ili kwa wiko, nekunani babane kwa nzila+ ni bababeli mwa malibela. 19  Zeo ki zona litopa za balibeleli ba minyako ba lubasi lwa Kora ni lwa Merari. 20  Kwa Malivi, Akija naababalela mabulukelo a bufumu a ndu ya Mulimu wa niti ni mabulukelo a bufumu a lika zekenisizwe.*+ 21  Bana ba Ladani, bona bana ba Mugerishoni ka Ladani, ili litoho za mabasi a bahandataa Ladani wa Mugerishoni, neli Jehieli+ 22  ni bana ba Jehieli, bo Zetami ni Joele mwanahabo yena. Nebababalela mabulukelo a bufumu a ndu ya Jehova.+ 23  Kwa Maamirami, Maizihari, Mahebroni, ni Mauziele,+ 24  Shebuele mwanaa Gerishomi mwanaa Mushe neli yena mueteleli yanaababalela mabulukelo a bufumu. 25  Kwa banabahabo yena, babasimuluha ku Eliezere,+ nekunani Rekabia+ mwanaa Eliezere, Jeshaya mwanaa Rekabia, Jorami mwanaa Jeshaya, Zikiri mwanaa Jorami, ni Shelomoti mwanaa Zikiri. 26  Shelomoti yo, ni banabahabo yena, nebababalela mabulukelo a bufumu kaufela a lika zekenisizwe,+ zona lika zenekenisizwe ki Mulena Davida,+ litoho za mabasi a bahandataa bona,+ bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni ba litopa za masole ba 100, ni bazamaisi ba mpi. 27  Nebakenisize zeñwi za lika+ zenehapilwe mwa lindwa, kuli ndu ya Jehova ilukiswe;+ 28  hamoho ni lika kaufela zenekenisizwe ki muboni Samuele,+ Saule mwanaa Kishi, Abinere+ mwanaa Nere, ni Joabi+ mwanaa Zeruya.+ Nto kaufela yenekenisizwe ki mutu ufi kamba ufi neibeilwe mwa pabalelo ya Shelomiti* ni banabahabo yena. 29  Kwa Maizihari,+ Kenania ni banabahabo yena nebafilwe misebezi ya buzamaisi ya kwande, ya kuba manduna ni baatuli+ mwa Isilaele. 30  Kwa Mahebroni,+ Hashabia ni banabahabo yena, ili baana babaikonela ba 1,700, nebafilwe litulo za buzamaisi mwa Isilaele mwa sibaka sesi kwa wiko wa Jordani mwa misebezi kaufela ya Jehova ni mwa sebelezo ya mulena. 31  Kwa Mahebroni, Jerija+ neli yena toho ya Mahebroni ka kuya ka mabasi a bahandataa bona. Mwa silimo sabu 40 sa puso ya Davida,+ kwabatiwa baana babamaata, babaikonela mwahalaa Mahebroni, mi bafumanwa mwa Jazeri+ mwa Giliadi. 32  Mi banabahabo yena neli baana babaikonela ba 2,700, ili litoho za mabasi a bahandataa bona. Cwale Mulena Davida abaketa kuzamaisa Marubeni, Magadi, ni hafu ya lusika lwa Manase mwa litaba kaufela za Mulimu wa niti ni mwa litaba za mulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lika zeneezwi.”
Yena Shelomoti yabulezwi mwa timana ya 25 ni ya 26.