Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 24:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uonga-onga baprisita ka litopa ze 24 (1-19)

  • Malivi babañwi baonga-ongiwa (20-31)

24  Cwale ki ze litopa za babasimuluha ku Aruni: Bana ba Aruni neli Nadabi, Abihu,+ Eliazare, ni Itamare.+  Kono Nadabi ni Abihu bashwa,+ ndataa bona asika shwa kale, mi nebasika pepa mwana wamushimani nihaiba alimuñwi; kono Eliazare+ ni Itamare bazwelapili kuba baprisita.  Davida, hamoho ni Zadoki+ yasimuluha kwa bana ba Eliazare ni Akimeleki yasimuluha kwa bana ba Itamare, baalula baikulu ba Aruni ka litopa ka kuya ka misebezi yabona.  Bakeñisa kuli bana ba Eliazare nebanani manduna babañata kufita bana ba Itamare, baalula manduna bao ka kuya ka palo yabona: Kwa bana ba Eliazare kwaketiwa manduna ba 16 kuli babe litoho za mabasi a bahandataa bona, mi kwa bana ba Itamare kwaketiwa manduna ba 8 kuli babe litoho za mabasi a bo ndataa bona.  Kutuha fo, babaalula ka loto,+ ka sikwata ni sikwata, kakuli kwa bana ba Eliazare ni kwa bana ba Itamare nekunani manduna ba sibaka sesikenile ni manduna ba Mulimu wa niti.  Cwale Shemaya mwanaa Netanele muñoli wa Malivi, añola mabizo abona fapilaa mulena, manduna ba sicaba, muprisita Zadoki,+ Akimeleki+ mwanaa Abiatare,+ ni litoho za mabasi a bahandataa baprisita ni a Malivi, ku Eliazare nekuketilwe lubasi lululuñwi mi ku Itamare nekuketilwe lubasi lululuñwi.  Loto yapili yenezwile neli ya Jehoyaribi; yabubeli neli ya Jedaya,  yabulaalu neli ya Harimi, yabune neli ya Seorimi,  yabuketalizoho neli ya Malikija, yabu 6 neli ya Mijamine, 10  yabu 7 neli ya Hakozi, yabu 8 neli ya Abija,+ 11  yabu 9 neli ya Jeshua, yabulishumi neli ya Shekania, 12  yabu 11 neli ya Eliashibi, yabu 12 neli ya Jakimi, 13  yabu 13 neli ya Hupa, yabu 14 neli ya Jeshebeabi, 14  yabu 15 neli ya Biliga, yabu 16 neli ya Imeri, 15  yabu 17 neli ya Heziri, yabu 18 neli ya Hapizezi, 16  yabu 19 neli ya Petahia, yabu 20 neli ya Jehezikeli, 17  yabu 21 neli ya Jakini, yabu 22 neli ya Gamule, 18  yabu 23 neli ya Delaya, yabu 24 neli ya Maazia. 19  Yeo ki yona misebezi yabona+ yene baezanga habakena mwa ndu ya Jehova, ka kulatelela muezezo wanaatomile Aruni kuku wabona, kulikana ni mwanaa mulaelezi Jehova Mulimu wa Isilaele. 20  Mi Malivi babañwi kaufela ki ba: kwa bana ba Amirami,+ neli Shubaele; kwa bana ba Shubaele,+ neli Jedaya; 21  ku Rekabia:+ kwa bana ba Rekabia, neli Ishia, yena toho; 22  kwa bana ba Izihari, neli Shelomoti;+ kwa bana ba Shelomoti, neli Jahati; 23  mi kwa bana ba Hebroni, neli Jeria,+ yena toho, wabubeli neli Amaria, wabulaalu neli Jahaziele, wabune neli Jekameami; 24  kwa bana ba Uziele, neli Mika; kwa bana ba Mika, neli Shamiri. 25  Mwanahabo Mika neli Ishia; kwa bana ba Ishia, neli Zakaria. 26  Bana ba Merari +neli Mahali ni Mushi; kwa bana ba Jaazia, neli Beno. 27  Bana ba Merari: ku Jaazia, neli Beno, Shohami, Zakuri, ni Ibiri; 28  ku Mahali, neli Eliazare, yanaasina mwana wamushimani nihaiba alimuñwi;+ 29  ku Kishi: kwa bana ba Kishi, neli Jerameele; 30  mi bana ba Mushi neli Mahali, Edere, ni Jerimoti. Bao neli bona bana ba Livi ka kuya ka mabasi a bahandataa bona. 31  Mi ni bona nebaitusisize loto+ sina mone baezelize banabahabo bona, bona bana ba Aruni, fapilaa Mulena Davida, Zadoki, Akimeleki, ni litoho za mabasi a baprisita ni a Malivi. Mi mwa mabasi a bahandataa bona, yanaali toho naaswana sina munyanaa hae.

Litaluso ze kwatasi