Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 23:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida uonga-onga Malivi (1-32)

    • Aruni ni bana bahae baketiwa kuli baezange musebezi omuñwi (13)

23  Davida hasaasupezi ni hanaatuha ashwa,* ayolisa Salumoni mwanaa hae fa bulena bwa Isilaele.+  Mi cwale akopanya manduna kaufela ba Isilaele, ni baprisita,+ ni Malivi.+  Malivi ba lilimo ze 30 kuisa kwahalimu babaliwa;+ mi palo yabona, hakubalwa muuna ni muuna, neieza 38,000.  Ku bona bao, ba 24,000 neli bazamaisi ba musebezi wa ndu ya Jehova, mi ba 6,000 neli manduna ni baatuli,+  ba 4,000 neli balibeleli ba minyako,+ mi ba 4,000 nebalumbeka+ Jehova ka zelizwa zanaabulezi Davida kuli: “Niliezize kuli liitusiswe kwa kufa milumbeko.”  Cwale Davida abaonga-onga* ka likwata+ ka kuya ka bana ba Livi: Gerishoni, Kohati, ni Merari. +  Ku babasimuluha ku Gerishoni, nekunani Ladani ni Shimei.  Bana ba Ladani neli Jehiele, yena nduna, ni Zetami, ni Joele,+ babalaalu.  Bana ba Shimei neli Shelomoti, Haziele, ni Harani, babalaalu. Bao neli bona litoho za mabasi a bahandataa Ladani. 10  Mi bana ba Shimei neli Jahati, Zina, Jeushu, ni Beria. Babane bao neli bona bana ba Shimei. 11  Jahati neli yena toho mi wabubeli neli Ziza. Kono bakeñisa kuli Jeushu ni Beria nebasina bana babañata, babaliwa sina lubasi lwa bahandataa bona lululuñwi lolunani buikalabelo bulibuñwi. 12  Bana ba Kohati neli Amirami, Izihari,+ Hebroni, ni Uziele,+ babane. 13  Bana ba Amirami neli Aruni+ ni Mushe.+ Kono Aruni naaketilwe kuli kamita+ akenisange Sibaka Sesikenile Hahulu, yena ni bana bahae, kuli banoezanga matabelo fapilaa Jehova, bamusebeleze, ni kufuyola batu ka libizo lahae kamita.+ 14  Haili Mushe, muuna wa Mulimu wa niti, bana bahae nebabalezwi kwa lusika lwa Malivi. 15  Bana ba Mushe neli Gerishomi+ ni Eliezere.+ 16  Kwa bana ba Gerishomi, Shebuele+ neli yena toho. 17  Ku babasimuluha* ku Eliezere, Rekabia+ neli yena toho; Eliezere naasina bana babañwi babashimani, kono bana ba Rekabia neli babañata hahulu. 18  Kwa bana ba Izihari,+ Shelomiti+ neli yena nduna. 19  Bana ba Hebroni neli Jeria, yena toho, wabubeli neli Amaria, wabulaalu neli Jahaziele, mi wabune neli Jekameami.+ 20  Bana ba Uziele+ neli Mika, yena toho, mi wabubeli neli Ishia. 21  Bana ba Merari neli Mahali ni Mushi.+ Bana ba Mahali neli Eliazare ni Kishi. 22  Eliazare ashwa, kono naasina bana babashimani, naanani bana babasizana feela. Ka mukwa ocwalo, bana babashimani ba Kishi, ili bahabo bona, babanyala. 23  Bana ba Mushi neli Mahali, Edere, ni Jeremoti, babalaalu. 24  Bao neli bana ba Livi ka kuya ka mabasi a bo ndataa bona, ili litoho za mabasi a bahandataa bona, ka kuya ka bane bañozwi, ili bane babalilwe ni kukolohanyiwa ka mabizo abona, bane baeza sebelezo ya ndu ya Jehova, kukalela ku ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu. 25  Kakuli Davida naaize: “Jehova Mulimu wa Isilaele upumulisize sicaba sahae,+ mi ukaina mwa Jerusalema kuya kuile.+ 26  Mi Malivi habasana kulwala tabernakele kamba lisebeliso lifi kamba lifi zeitusiswa kwa sebelezo yayona.”+ 27  Kakuli ka kuya ka litaelo za Davida za mafelelezo, Malivi ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu nebabalilwe. 28  Musebezi wabona neli kutusa bana ba Aruni+ mwa sebelezo ya ndu ya Jehova, kubabalela malapa,+ ni macelo, ni kukenisa nto yekenile kaufela, ni kueza musebezi ufi kamba ufi otokwahala mwa sebelezo ya ndu ya Mulimu wa niti. 29  Nebatusa kwa musebezi wa linkwa zelundatami,*+ fulaulo yenekile ya nubu ya bubeke, mañende amasisani asika ya mumela,+ mañende aezelizwe fa libesezo, fulaulo yelubilwe ka oli,+ ni kwa misebezi kaufela ya kupima buñata ni butuna bwa lika. 30  Nebanani kuyemanga zazi ni zazi kakusasana+ kuitumela ku Jehova ni kumulumbeka mi nebaezanga cwalo ni manzibwana.+ 31  Nebatusanga nako kaufela hane kuezezwanga Jehova matabelo a kucisa fa Lisabata,+ ni kweli haitasa,+ ni ka linako za mikiti,+ kulikana ni palo yetokwahala ka kuya ka milao yateñi, mi nebaezanga cwalo kamita fapilaa Jehova. 32  Hape nebapeta buikalabelo bwabona bwa kwa tende ya makopanelo, kwa sibaka sesikenile, ni kwa banabahabo bona, ili bana ba Aruni, mwa sebelezo ya ndu ya Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “hasaasupezi ni kuba ni mazazi atezi.”
Kamba “abaalula.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.