Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 22:1-19

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida ulukisa lika za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-5)

  • Davida ulaelela Salumoni (6-16)

  • Manduna balaelwa kuli batuse Salumoni (17-19)

22  Cwale Davida ali: “Ye ki yona ndu ya Jehova Mulimu wa niti, mi ye ki yona aletare ya Isilaele ya linubu za kucisa.”+  Davida kihaa laela kuli bazwahule+ babapila mwa naha ya Isilaele bakubukane, mi abafa musebezi wa kuba babeti ba macwe kuli bapumake ni kubeta macwe a kuyahisa ndu ya Mulimu wa niti.+  Hape Davida alukisa sipi yeñata hahulu ya kuitusisa kwa kutula limapo za likwalo za minyako ni kwa kutula liswalisiso, mi alukisa ni kopa yeñata hahulu yesakonahali kupimiwa,+  ni likota za sidare+ zesakonahali kubaliwa, kakuli batu ba kwa Sidoni+ ni ba kwa Tire+ nebatiselize Davida likota za sidare zeñata hahulu.  Mi Davida ali: “Mwanaka Salumoni usali mwanana mi usatokwa zibo,*+ kono ndu yekayahelwa Jehova ilukela kuba yende hahulu nikufita,+ ilikuli kububana kwayona ni bunde bwayona+ lizibahale mwa linaha kaufela. Kabakaleo, nika mulukiseza za kuitusisa.”+ Mi Davida alukisa za kuyahisa zeñata hahulu pili asika shwa kale.  Kutuha fo, Davida abiza Salumoni mwanaa hae mi amulaela kuli ayahele Jehova Mulimu wa Isilaele ndu.  Davida abulelela Salumoni mwanaa hae, ali: “Haili na, pilu yaka neilakaza kuyahela libizo la Jehova Mulimu waka ndu.+  Kono linzwi la Jehova lataha ku na, lali: ‘Usuluzi mali amañata hahulu, mi ulwanile lindwa zetuna. Hauna kuyahela libizo laka ndu,+ kakuli usuluzi mali amañata hahulu mwa lifasi fapilaa ka.  Bona! Ukapepa mwana wamushimani+ yakaba mutu wa kozo,* mi nika mupumulisa kwa lila zahae kaufela zeemupotolohile,+ kakuli libizo lahae ikaba Salumoni*+ mi nikafa Isilaele kozo ni buiketo mwa mazazi ahae.+ 10  Ki yena yakayahela libizo laka ndu.+ Ukaba mwanaka, mi nikaba ndatahe.+ Nikatiisa lubona lwa bulena bwahae mwa Isilaele kuya kuile.’+ 11  “Cwale mwanaka, haike Jehova abe ni wena, ukondise mi uyahe ndu ya Jehova Mulimu wahao, kulikana ni mwabulelezi ka zahao.+ 12  Feela, Jehova akufe butali ni kutwisiso,+ haka kufa maata a kubusa Isilaele, ilikuli umamele mulao wa Jehova Mulimu wahao.+ 13  Mi ukakondisa haiba umamela ka tokomelo litaelo+ ni likatulo zeo Jehova naalaezi Mushe kufa Isilaele.+ Ube ni bundume mi utiye. Usike wasaba kamba kumbemuka.+ 14  Niikatalize kulukiseza ndu ya Jehova litalenta* za gauda ze 100,000 ni litalenta za silivera ze 1,000,000, ni kopa ni sipi zeñata hahulu+ kuli mane halikonahali kupimiwa, mi nilukisize likota ni macwe,+ kono wena ukaekeza kwateñi. 15  Unani babeleki babañata—babeti ba macwe, bayahi babayaha ka macwe,+ babeti ba likota, ni babeleki ba likwala ba mifuta kaufela.+ 16  Gauda, silivera, kopa, ni sipi halikonahali kupimiwa.+ Nanuha ukalise musebezi, mi Jehova abe ni wena.”+ 17  Cwale Davida alaela manduna kaufela ba Isilaele kuli batuse Salumoni mwanaa hae, ali: 18  “Kana Jehova Mulimu wamina haayo ni mina nji, mi kana hasika mipumulisa mwa maneku kaufela? Kakuli ufile babayahile mwa naha mwa mazoho aka, mi naha i mwa maata a Jehova ni mwa maata a sicaba sahae. 19  Cwale muise pilu yamina kaufela ni moyo* wamina kaufela kwa kubata Jehova Mulimu wamina,+ mi mukalise kuyaha sibaka sesikenile sa Jehova Mulimu wa niti,+ ilikuli mutise aleka ya tumelelano ya Jehova ni lisebeliso zekenile za Mulimu wa niti+ mwa ndu yeyahezwi libizo la Jehova.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “usafokola.”
Linzwi ka linzwi, “pumulo.”
Libizo le, lisimuluha fa linzwi la Siheberu lelitalusa “Kozo.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.