Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 2:1-55

LITABA ZE MWAHALI

  • Bana ba Isilaele ba 12 (1, 2)

  • Babasimuluha ku Juda (3-55)

2  Ba, neli bona bana ba Isilaele:+ Rubeni,+ Simioni,+ Livi,+ Juda,+ Isakare,+ Zabuloni,+  Dani,+ Josefa,+ Benjamine,+ Nafetali,+ Gadi,+ ni Asere.+  Bana ba Juda neli Eri, Onani, ni Shela. Naapepezwi bana babalaalu bao ki mwanaa Shua, wa Mukanana.+ Kono Eri, mweli wa Juda, naasika tabisa Jehova, kabakaleo Mulimu amubulaya.+  Tamare,+ yena mukwenyanaa Juda, amupepela Perezi+ ni Zera. Bana ba Juda kaufelaa bona neli baketalizoho.  Bana ba Perezi neli Hezironi ni Hamule.+  Bana ba Zera neli Zimiri, Etani, Hemani, Kalukoli, ni Dara. Kaufelaa bona neli baketalizoho.  Mwanaa* Karami neli Akari,* yena yanaatahiselize Isilaele+ kozi,* ili yanaasika sepahala ka kutula taelo ya lika zeneswanela kusinyiwa.+  Mwanaa* Etani neli Azaria.  Bana banaapepezwi Hezironi neli Jerameele,+ Rami,+ ni Kelubai.* 10  Rami apepa Aminadabi.+ Aminadabi apepa Nashoni,+ yena nduna wa baikulu ba Juda. 11  Nashoni apepa Saluma.+ Saluma apepa Boazi.+ 12  Boazi apepa Obedi. Obedi apepa Jese.+ 13  Jese apepa Eliabi mwanaa hae wa mweli, Abinadabi+ mwanaa hae wabubeli, Shimea mwanaa hae wabulaalu,+ 14  Netanele mwanaa hae wabune, Radai mwanaa hae wabuketalizoho, 15  Ozemu mwanaa hae wabu 6, ni Davida+ mwanaa hae wabu 7. 16  Likaizeli zabona neli Zeruya ni Abigaili.+ Bana ba Zeruya neli Abishai,+ Joabi,+ ni Azaele,+ ili babalaalu. 17  Abigaili apepa Amasa,+ mi ndatahe Amasa neli Jeteri wa Muishimaele. 18  Kalebu* mwanaa Hezironi apepa bana ku Azuba musalaa hae ni ku Jeriota; mi ba, neli bona bana bahae: Jeshere, Shobabi, ni Aridoni. 19  Azuba hasaashwile, Kalebu anyala Efrata,+ mi yena amupepela Huri.+ 20  Huri apepa Uri. Uri apepa Bezalele.+ 21  Hamulaho, Hezironi alobala ni mwanaa Makiri,+ ndatahe Giliadi.+ Amunyala inzaa nani lilimo ze 60, mi yena amupepela Segubu. 22  Segubu apepa Jairi,+ yena yanaanani mileneñi ye 23 mwa naha ya Giliadi.+ 23  Hamulaho, batu ba mwa Geshuri+ ni ba mwa Siria+ babaamuha Havoto-jairi,+ hamoho ni Kenati+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, ili mileneñi ye 60. Kaufelaa bona bao neli baikulu ba Makiri ndatahe Giliadi. 24  Hezironi+ hasaashwile mwa Kalebu-efrata, Abija musalaa Hezironi amupepela Ashuri,+ ndatahe Tekoa.+ 25  Bana ba Jerameele, mweli wa Hezironi, neli Rami, yena mweli, Buna, Oreni, Ozemu, ni Akija. 26  Jerameele naanyezi musali yomuñwi, yanaabizwa Atara. Neli yena mahe Onami. 27  Bana ba Rami, yena mweli wa Jerameele, neli Maazi, Jamini, ni Ekere. 28  Bana ba Onami neli Shamai ni Jada. Bana ba Shamai neli Nadabi ni Abishuri. 29  Libizo la musalaa Abishuri neli Abihaili, yanaa mupepezi Akabani ni Molida. 30  Bana ba Nadabi neli Seledi ni Apaimi. Kono Seledi ashwa asina bana. 31  Mwanaa* Apaimi neli Ishi. Mi mwanaa* Ishi neli Sheshani, mi mwanaa* Sheshani neli Akalai. 32  Bana ba Jada mwanahabo Shamai neli Jeteri ni Jonatani. Kono Jeteri ashwa asina bana. 33  Bana ba Jonatani neli Peleti ni Zaza. Bao neli bona baikulu ba Jerameele. 34  Sheshani naasina bana babashimani, kwandaa babasizana. Cwale Sheshani naanani mutanga wa Muegepita yanaabizwa Jaraha. 35  Sheshani anyalisa mwanaa hae wamusizana ku Jaraha, mutangaa hae, mi yena amupepela Atai. 36  Atai apepa Natani. Natani apepa Zabadi. 37  Zabadi apepa Efilali. Efilali apepa Obedi. 38  Obedi apepa Jehu. Jehu apepa Azaria. 39  Azaria apepa Helezi. Helezi apepa Eliasa. 40  Eliasa apepa Sisimai. Sisimai apepa Shalume. 41  Shalume apepa Jekamia. Jekamia apepa Elishama. 42  Bana ba Kalebu*+ mwanahabo Jerameele neli Mesha mwanaa hae wa mweli, yena ndatahe Zifi, ni bana ba Maresha, yena ndatahe Hebroni. 43  Bana ba Hebroni neli Kora, Tapua, Rekemi, ni Shema. 44  Shema apepa Rahama, yena ndatahe Jorokeami. Rekemi apepa Shamai. 45  Mwanaa Shamai neli Maoni. Maoni neli ndatahe Beti-zuri.+ 46  Efa siendi sa Kalebu apepa Harani, Moza, ni Gazezi. Harani apepa Gazezi. 47  Bana ba Jadai neli Regemi, Jotami, Geshani, Peleti, Efa, ni Shafi. 48  Maaka siendi sa Kalebu apepa Sheberi ni Tirana. 49  Hasamulaho, apepa Shafi ndatahe Madimana+ ni Sheva ndatahe Makebena ni Gibia.+ Mwanaa Kalebu+ wamusizana neli Akisa.+ 50  Bao neli bona baikulu ba Kalebu. Bana ba Huri,+ yena mweli wa Efrata,+ neli Shobali ndatahe Kiriati-jearimi,+ 51  Saluma ndatahe Betelehema,+ ni Harefi ndatahe Beti-gederi. 52  Bana ba Shobali ndatahe Kiriati-jearimi neli: Haroe ni babañwi ba Mamenuhota. 53  Mabasi a mwa Kiriati-jearimi neli Maitiri,+ Maputi, Mashumati, ni Mamishirai. Ki ku bona kone kusimuluhile Mazorati+ ni Maeshitaoli.+ 54  Bana ba Saluma neli Betelehema,+ Manetofa, Ataroti-beti-joabi, ni babañwi ba Mamanahati, ni Mazori. 55  Mabasi a bañoli bane bapila mwa Jabezi neli Matirati, Mashimeati, ni Masukati. Bao neli bona Makeni+ bane basimuluhile ku Hamati, yena ndatahe ba ndu ya Rekabi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Lelitalusa “Yatisa Kozi; Yatisa Bumai Bobutuna.” Kwa Jos 7:1, hape ubizwa Akani.
Kamba “butata; bumai bobutuna.”
Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Hape ubizwa Kalebu mwa litimana za 18, 19, ni 42.
Hape ubizwa Kelubai mwa timana 9.
Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Hape ubizwa Kelubai mwa timana 9.