Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 15:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Malivi balwala Aleka kuiisa kwa Jerusalema (1-29)

    • Mikali ushwaula Davida (29)

15  Mi azwelapili kuicahela mandu mwa Muleneñi wa Davida, mi alukiseza Aleka ya Mulimu wa niti sibaka ni kuitomela tende.+  Ka nako yeo Davida ali: “Hakuna yaswanela kulwala Aleka ya Mulimu wa niti kwandaa Malivi, kakuli Jehova ubaketile kuli balwalange Aleka ya Jehova ni kuli bamusebeleze kamita.”+  Davida kihaa kopanya Isilaele kaufela mwa Jerusalema kuyo nga Aleka ya Jehova ni kuitisa mwa sibaka sanaa ilukiselize.+  Davida akopanya baikulu ba Aruni+ ni Malivi:+  ku babasimuluha ku Kohati, neli Uriele, yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 120;  ku babasimuluha ku Merari, neli Asaya,+ yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 220;  ku babasimuluha ku Gerishomi, neli Joele,+ yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 130;  ku babasimuluha ku Elizafani,+ neli Shemaya, yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 200;  ku babasimuluha ku Hebroni, neli Eliele, yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 80; 10  ku babasimuluha ku Uziele,+ neli Aminadabi, yena mueteleli, ni banabahabo yena ba 112. 11  Kuzwa fo, Davida abiza baprisita bo Zadoki+ ni Abiatare,+ ni Malivi bo Uriele, Asaya, Joele, Shemaya, Eliele, ni Aminadabi, 12  mi ababulelela, ali: “Ki mina litoho za mabasi a bahandataa mina a Malivi. Muikenise, mina ni banabahabo mina, mi muyo nga Aleka ya Jehova Mulimu wa Isilaele ni kuitisa mwa sibaka seni ilukiselize. 13  Bakeñisa kuli nemusika ilwala lwapili,+ buhali bwa Jehova Mulimu waluna nebu lutukezi,+ kakuli nelusika batisisa mushimbelo oswanela.”+ 14  Ka mukwa ocwalo, baprisita ni Malivi baikenisa kuli bayo nga Aleka ya Jehova Mulimu wa Isilaele. 15  Mi Malivi bayo lwala Aleka ya Mulimu wa niti fa maheta ka likota zayona,+ kulikana ni mwanaalaelezi Mushe ka kuya ka linzwi la Jehova. 16  Cwale Davida abulelela baeteleli ba Malivi kuli bakete banabahabo bona ba baopeli kuli baopele ka tabo, inze baliza zelizwa: zelizwa za mihala, liharepa,+ ni likambeliso.+ 17  Ka mukwa ocwalo, Malivi baketa Hemani+ mwanaa Joele, mi kwa banabahabo yena, baketa Asafi+ mwanaa Berekia, mi kwa banabahabo bona babasimuluha ku Merari, baketa Etani+ mwanaa Kushaya. 18  Mi nebali hamoho ni banabahabo bona ba mwa sitopa sabubeli,+ bo Zakaria, Beni, Jaaziele, Shemiramoti, Jehiele, Uni, Eliabi, Benaya, Maaseya, Matitia, Elifelehu, ni Mikineya ni Obedi-edomo ni Jeiele, bona balibeleli ba minyako. 19  Baopeli bo Hemani,+ Asafi,+ ni Etani nebafilwe kuliza likambeliso za kopa;+ 20  mi Zakaria, Aziele, Shemiramoti, Jehiele, Uni, Eliabi, Maaseya, ni Benaya nebaliza zelizwa za mihala zecunilwe kulila ka mulumo wa Alamoti;*+ 21  mi Matitia,+ Elifelehu, Mikineya, Obedi-edomo, Jeiele, ni Azazia nebaliza liharepa zecunilwe kulila ka mulumo wa Sheminiti,*+ kuli baetelele baopeli. 22  Kenania+ mueteleli wa Malivi naazamaisa musebezi wa kulwala Aleka, kakuli neli caziba, 23  mi Berekia ni Elikana neli balibeleli ba Aleka. 24  Baprisita bo Shebania, Joshafati, Netanele, Amasai, Zakaria, Benaya, Eliezere, baliza litolombita ka mulumo omutuna fapilaa Aleka ya Mulimu wa niti,+ mi bo Obedi-edomo ni Jehia ni bona neli balibeleli ba Aleka. 25  Cwale Davida ni baana-bahulu ba Isilaele ni bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bona baya kwa kuyo nga aleka ya tumelelano ya Jehova kwa ndu ya Obedi-edomo,+ inze batabile.+ 26  Mulimu wa niti hanaatusize Malivi bane balwezi aleka ya tumelelano ya Jehova, baeza matabelo a lipohwana ze 7 ni lingu zabaana ze 7.+ 27  Davida naapezi siapalo sa lisila lelinde sesisina mazoho, sina mone baapalezi Malivi kaufela bane balwezi Aleka, ni baopeli, ni Kenania mueteleli yanaazamaisa musebezi wa kulwala Aleka ni kuzamaisa baopeli; Davida hape naapezi efoda ya line.+ 28  Maisilaele kaufela nebatisa aleka ya tumelelano ya Jehova ka mihuwo ya tabo,+ ka mulumo wa manaka, ka litolombita,+ ka likambeliso, inze baliza zelizwa za mihala ni liharepa ka mulumo omutuna.+ 29  Kono aleka ya tumelelano ya Jehova hane itisizwe mwa Muleneñi wa Davida,+ Mikali+ mwanaa Saule wamusizana anangela fafasi mwa lihaulo mi abona Mulena Davida inzaa tulaka ni kubina; mi akala kumushwaula mwa pilu yahae.+

Litaluso ze kwatasi