Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 14:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Bulena bwa Davida bwatiiswa (1, 2)

  • Lubasi lwa Davida (3-7)

  • Mafilisita batulwa (8-17)

14  Mulena Hiramu+ wa Tire aluma batu ku Davida, likota za sidare, bayahi babayaha ka macwe,* ni babeti kuli bamuyahele+ ndu.*  Mi Davida aziba kuli Jehova umutiisize kuli abe mulena wa Isilaele,+ kakuli bulena bwahae nebupahamisizwe hahulu kabakala sicaba Sahae sa Isilaele.+  Davida anyala basali babañwi+ mwa Jerusalema, mi Davida apepa bana babañwi babashimani ni babasizana.+  A ki ona mabizo a bana bahae bane bapepezwi mwa Jerusalema:+ Shamua, Shobabi, Natani,+ Salumoni,+  Ibari, Elishua, Elipeleti,  Noga, Nefegi, Jafia,  Elishama, Beeliada, ni Elifeleti.  Mafilisita habautwa kuli Davida utozizwe kuba mulena wa Isilaele kaufela,+ Mafilisita kaufela bataha kuto bata Davida.+ Davida hautwa cwalo, azwa kuyo balwanisa.  Mi Mafilisita bakala kulwanisa batu bane bapila mwa Musindi* wa Refaimi.+ 10  Davida abuza Mulimu, ali: “Kana naswanela kuyo lwanisa Mafilisita? Kana uka bafa mwa mazoho aka?” Jehova ali ku yena: “Zamaya, mi luli nika bafa mwa mazoho ahao.”+ 11  Davida kihaa kambamela kwa Baale-perazimi,+ mi ayo babulaela kwateñi. Mi Davida ali: “Ka lizoho laka, Mulimu wa niti upunyize lisuba mwahalaa lila zaka, sina lisuba lelipunyizwe ki mezi.” Ki lona libaka hane babeile sibaka seo libizo la Baale-perazimi.* 12  Mafilisita basiya milimu yabona hona ko, mi Davida hasaafile taelo, milimu yeo yacisiwa mwa mulilo.+ 13  Hasamulaho, Mafilisita hape bato lwanisa batu ba mwa musindi* wo.+ 14  Davida hape abuza Mulimu, kono Mulimu wa niti ali ku yena: “Usike wayo bakatanyeza. Kono ubapotolohe kwamulaho, uyo bataseza fapilaa macacani a baaka.+ 15  Mi hauka utwa misindo ya babacaula fahalimwaa macacani a baaka, ushokomoke uyo lwana, kakuli Mulimu wa niti uka kuzamaya kwapili kuyo bulaya mpi ya Mafilisita.”+ 16  Davida aeza mwanaa mulaelezi Mulimu wa niti,+ mi bayo bulaya mpi ya Mafilisita kukalela mwa Gibioni kuyo fita kwa Gezeri.+ 17  Mi libubo la Davida laya mwa linaha kaufela, mi Jehova akenya sabo ya kumusaba mwa macaba kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bayahi ba mamota.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “Libala.”
Lelitalusa “Mupunyi Yomutuna wa Masuba.”
Kamba “libala.”