Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 14:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Bulena bwa Davida bwatiiswa (1, 2)

  • Lubasi lwa Davida (3-7)

  • Mafilisita batulwa (8-17)

14  Mulena Hiramu+ wa Tire aluma batu ku Davida, likota za sidare, bayahi babayaha ka macwe,* ni babeti kuli bamuyahele+ ndu.*  Mi Davida aziba kuli Jehova umutiisize kuli abe mulena wa Isilaele,+ kakuli bulena bwahae nebupahamisizwe hahulu kabakala sicaba Sahae sa Isilaele.+  Davida anyala basali babañwi+ mwa Jerusalema, mi Davida apepa bana babañwi babashimani ni babasizana.+  A ki ona mabizo a bana bahae bane bapepezwi mwa Jerusalema:+ Shamua, Shobabi, Natani,+ Salumoni,+  Ibari, Elishua, Elipeleti,  Noga, Nefegi, Jafia,  Elishama, Beeliada, ni Elifeleti.  Mafilisita habautwa kuli Davida utozizwe kuba mulena wa Isilaele kaufela,+ Mafilisita kaufela bataha kuto bata Davida.+ Davida hautwa cwalo, azwa kuyo balwanisa.  Mi Mafilisita bakala kulwanisa batu bane bapila mwa Musindi* wa Refaimi.+ 10  Davida abuza Mulimu, ali: “Kana naswanela kuyo lwanisa Mafilisita? Kana uka bafa mwa mazoho aka?” Jehova ali ku yena: “Zamaya, mi luli nika bafa mwa mazoho ahao.”+ 11  Davida kihaa kambamela kwa Baale-perazimi,+ mi ayo babulaela kwateñi. Mi Davida ali: “Ka lizoho laka, Mulimu wa niti upunyize lisuba mwahalaa lila zaka, sina lisuba lelipunyizwe ki mezi.” Ki lona libaka hane babeile sibaka seo libizo la Baale-perazimi.* 12  Mafilisita basiya milimu yabona hona ko, mi Davida hasaafile taelo, milimu yeo yacisiwa mwa mulilo.+ 13  Hasamulaho, Mafilisita hape bato lwanisa batu ba mwa musindi* wo.+ 14  Davida hape abuza Mulimu, kono Mulimu wa niti ali ku yena: “Usike wayo bakatanyeza. Kono ubapotolohe kwamulaho, uyo bataseza fapilaa macacani a baaka.+ 15  Mi hauka utwa misindo ya babacaula fahalimwaa macacani a baaka, ushokomoke uyo lwana, kakuli Mulimu wa niti uka kuzamaya kwapili kuyo bulaya mpi ya Mafilisita.”+ 16  Davida aeza mwanaa mulaelezi Mulimu wa niti,+ mi bayo bulaya mpi ya Mafilisita kukalela mwa Gibioni kuyo fita kwa Gezeri.+ 17  Mi libubo la Davida laya mwa linaha kaufela, mi Jehova akenya sabo ya kumusaba mwa macaba kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bayahi ba mamota.”
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “Libala.”
Lelitalusa “Mupunyi Yomutuna wa Masuba.”
Kamba “libala.”