• 1

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Abrahama (1-27)

  • Babasimuluha ku Abrahama (28-37)

  • Maedomo, malena ni manduna babona (38-54)

 • 2

  • Bana ba Isilaele ba 12 (1, 2)

  • Babasimuluha ku Juda (3-55)

 • 3

  • Babasimuluha ku Davida (1-9)

  • Malena babasimuluha ku Davida (10-24)

 • 4

  • Babañwi babasimuluha ku Juda (1-23)

   • Jabezi ni tapelo yanaalapezi (9, 10)

  • Babasimuluha ku Simioni (24-43)

 • 5

  • Babasimuluha ku Rubeni (1-10)

  • Babasimuluha ku Gadi (11-17)

  • Mahagari batulwa (18-22)

  • Hafu ya lusika lwa Manase (23-26)

 • 6

  • Babasimuluha ku Livi (1-30)

  • Baopeli ba kwa tempele (31-47)

  • Babasimuluha ku Aruni (48-53)

  • Minzi ya Malivi (54-81)

 • 7

  • Babasimuluha ku Isakare (1-5), ku Benjamine (6-12), ku Nafetali (13), ku Manase (14-19), ku Efraimi (20-29), ni ku Asere (30-40)

 • 8

  • Babasimuluha ku Benjamine (1-40)

   • Lusika mwasimuluha Saule (33-40)

 • 9

  • Masika a Maisilaele hamulaho wa kuzwa mwa buhapiwa (1-34)

  • Lusika mwasimuluha Saule lwataluswa hape (35-44)

 • 10

  • Lifu la Saule ni bana bahae (1-14)

 • 11

  • Davida utoziwa ki Maisilaele kaufela kuli abe mulena (1-3)

  • Davida uhapa Sione (4-9)

  • Lindwalume zemaa­ta za Davida (10-47)

 • 12

  • Bane bayemela bulena bwa Davida (1-40)

 • 13

  • Aleka iyo ngiwa kwa Kiriati-jearimi (1-14)

 • 14

  • Bulena bwa Davida bwatiiswa (1, 2)

  • Lubasi lwa Davida (3-7)

  • Mafilisita batulwa (8-17)

 • 15

  • Malivi balwala Aleka kuiisa kwa Jerusalema (1-29)

   • Mikali ushwaula Davida (29)

 • 16

  • Aleka ibeiwa mwa tende (1-6)

  • Pina ya Davida ya buitumelo (7-36)

   • “Jehova seli Mulena!” (31)

  • Sebelezo ya fapilaa Aleka (37-43)

 • 17

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-6)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (7-15)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (16-27)

 • 18

  • Litulo za Davida mwa lindwa (1-13)

  • Zamaiso ya Davida (14-17)

 • 19

  • Maamoni bashubula linumwana za Davida (1-5)

  • Maamoni ni Masiria batulwa (6-19)

 • 20

  • Muleneñi wa Raba wahapiwa (1-3)

  • Lingangalume za Mafilisita zabulaiwa (4-8)

 • 21

  • Davida waafosa ka kubala batu (1-6)

  • Koto yezwa ku Jehova (7-17)

  • Davida uyaha aletare (18-30)

 • 22

  • Davida ulukisa lika za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-5)

  • Davida ulaelela Salumoni (6-16)

  • Manduna balaelwa kuli batuse Salumoni (17-19)

 • 23

  • Davida uonga-onga Malivi (1-32)

   • Aruni ni bana bahae baketiwa kuli baezange musebezi omuñwi (13)

 • 24

  • Davida uonga-onga baprisita ka litopa ze 24 (1-19)

  • Malivi babañwi baonga-ongiwa (20-31)

 • 25

  • Balizi ni baopeli ba kwa ndu ya Mulimu (1-31)

 • 26

  • Litopa za balibeleli ba minyako (1-19)

  • Bababaleli ba mabulukelo a bufumu ni manduna babañwi (20-32)

 • 27

  • Manduna bane basebeleza mulena (1-34)

 • 28

  • Manzwi a Davida ka za kuyaha tempele (1-8)

  •  Salumoni ufiwa litaelo; mulalo wa tempele wafiwa (9-21)

 • 29

  • Linubu za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-9)

  • Tapelo ya Davida (10-19)

  • Batu baba ni tabo yetuna; bulena bwa Salumoni (20-25)

  • Lifu la Davida (26-30)