Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 MAKOLONIKA

Litaba ze Mwahali—1 Makolonika

 • 1

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Abrahama (1-27)

  • Babasimuluha ku Abrahama (28-37)

  • Maedomo, malena ni manduna babona (38-54)

 • 2

  • Bana ba Isilaele ba 12 (1, 2)

  • Babasimuluha ku Juda (3-55)

 • 3

  • Babasimuluha ku Davida (1-9)

  • Malena babasimuluha ku Davida (10-24)

 • 4

  • Babañwi babasimuluha ku Juda (1-23)

   • Jabezi ni tapelo yanaalapezi (9, 10)

  • Babasimuluha ku Simioni (24-43)

 • 5

  • Babasimuluha ku Rubeni (1-10)

  • Babasimuluha ku Gadi (11-17)

  • Mahagari batulwa (18-22)

  • Hafu ya lusika lwa Manase (23-26)

 • 6

  • Babasimuluha ku Livi (1-30)

  • Baopeli ba kwa tempele (31-47)

  • Babasimuluha ku Aruni (48-53)

  • Minzi ya Malivi (54-81)

 • 7

  • Babasimuluha ku Isakare (1-5), ku Benjamine (6-12), ku Nafetali (13), ku Manase (14-19), ku Efraimi (20-29), ni ku Asere (30-40)

 • 8

  • Babasimuluha ku Benjamine (1-40)

   • Lusika mwasimuluha Saule (33-40)

 • 9

  • Masika a Maisilaele hamulaho wa kuzwa mwa buhapiwa (1-34)

  • Lusika mwasimuluha Saule lwataluswa hape (35-44)

 • 10

  • Lifu la Saule ni bana bahae (1-14)

 • 11

  • Davida utoziwa ki Maisilaele kaufela kuli abe mulena (1-3)

  • Davida uhapa Sione (4-9)

  • Lindwalume zemaa­ta za Davida (10-47)

 • 12

  • Bane bayemela bulena bwa Davida (1-40)

 • 13

  • Aleka iyo ngiwa kwa Kiriati-jearimi (1-14)

 • 14

  • Bulena bwa Davida bwatiiswa (1, 2)

  • Lubasi lwa Davida (3-7)

  • Mafilisita batulwa (8-17)

 • 15

  • Malivi balwala Aleka kuiisa kwa Jerusalema (1-29)

   • Mikali ushwaula Davida (29)

 • 16

  • Aleka ibeiwa mwa tende (1-6)

  • Pina ya Davida ya buitumelo (7-36)

   • “Jehova seli Mulena!” (31)

  • Sebelezo ya fapilaa Aleka (37-43)

 • 17

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-6)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (7-15)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (16-27)

 • 18

  • Litulo za Davida mwa lindwa (1-13)

  • Zamaiso ya Davida (14-17)

 • 19

  • Maamoni bashubula linumwana za Davida (1-5)

  • Maamoni ni Masiria batulwa (6-19)

 • 20

  • Muleneñi wa Raba wahapiwa (1-3)

  • Lingangalume za Mafilisita zabulaiwa (4-8)

 • 21

  • Davida waafosa ka kubala batu (1-6)

  • Koto yezwa ku Jehova (7-17)

  • Davida uyaha aletare (18-30)

 • 22

  • Davida ulukisa lika za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-5)

  • Davida ulaelela Salumoni (6-16)

  • Manduna balaelwa kuli batuse Salumoni (17-19)

 • 23

  • Davida uonga-onga Malivi (1-32)

   • Aruni ni bana bahae baketiwa kuli baezange musebezi omuñwi (13)

 • 24

  • Davida uonga-onga baprisita ka litopa ze 24 (1-19)

  • Malivi babañwi baonga-ongiwa (20-31)

 • 25

  • Balizi ni baopeli ba kwa ndu ya Mulimu (1-31)

 • 26

  • Litopa za balibeleli ba minyako (1-19)

  • Bababaleli ba mabulukelo a bufumu ni manduna babañwi (20-32)

 • 27

  • Manduna bane basebeleza mulena (1-34)

 • 28

  • Manzwi a Davida ka za kuyaha tempele (1-8)

  •  Salumoni ufiwa litaelo; mulalo wa tempele wafiwa (9-21)

 • 29

  • Linubu za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-9)

  • Tapelo ya Davida (10-19)

  • Batu baba ni tabo yetuna; bulena bwa Salumoni (20-25)

  • Lifu la Davida (26-30)