Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Joani 2:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu, sitabelo sesi lukutiseza ku Mulimu (1, 2)

  • Kumamela milao ya Mulimu (3-11)

    • Mulao wakale ni omunca (7, 8)

  • Mabaka hanaañozi (12-14)

  • Musike mwalata lifasi (15-17)

  • Temuso ka za yalwanisa Kreste (18-29)

2  Bana baka babanyinyani, nimiñolela litaba ze kuli musike mwaeza sibi. Kono nihakulicwalo, haiba mutu aeza sibi, lunani mutusi* yali ku Ndate, yena Jesu Kreste,+ yalukile.+  Mi ki yena sitabelo+ sa swalelo ya libi+ zaluna sesi lukutiseza ku Mulimu,* niteñi isiñi libi zaluna feela kono ni za lifasi kaufela.+  Mi lulemuha kuli lufitile fa kumuziba, haiba luzwelapili kumamela milao yahae.  Mutu yabulela kuli: “Nifitile fa kumuziba,” kono asamameli milao yahae, yo ki lihata, mi niti haiyo ku yena.  Kono mutu kaufela yamamela linzwi lahae, lilato la Mulimu lipetehile+ luli ku mutu yo. Ka seo, luziba kuli luswalisana ni yena.+  Mutu yabulela kuli uswalisana ni yena utamehile kuzamaya sina mwanaazamaezi yo.+  Balatiwa, seni miñolela, haki mulao omunca, kono ki mulao wakale omubile ni ona kuzwa kwa makalelo.+ Mulao wakale wo ki linzwi lemuutwile.  Hape, nimiñolela mulao omunca, ili wa niti ku yena ni ku mina, kakuli lififi lafela mi liseli la niti likalisize kale kubenya.+  Mutu yabulela kuli u mwa liseli kono utoile+ muzwale wahae, usali mwa lififi.+ 10  Yalata muzwale wahae uzwelapili kuba mwa liseli,+ mi ku yena hakuna sesikona kusitatalisa mutu. 11  Kono yatoile muzwale wahae u mwa lififi mi uzamaya mwa lififi,+ mi hazibi kwaya,+ kakuli lififi likwahezi meeto ahae. 12  Namiñolela mina bana babanyinyani, kakuli muswalezwi libi bakeñisa libizo lahae.+ 13  Namiñolela mina bo ndate-bana, kakuli mufitile fa kuziba yena yanzaali teñi kuzwa kwa makalelo. Namiñolela mina mitangana, kakuli mutuzi yamaswe.+ Niñolela mina bana babanyinyani, kakuli mufitile fa kuziba Ndate.+ 14  Niñolela mina bo ndate-bana, kakuli mufitile fa kuziba yena yanzaali teñi kuzwa kwa makalelo. Niñolela mina mitangana, kakuli mutiile+ mi linzwi la Mulimu liinzi ku mina+ mi mutuzi yamaswe.+ 15  Musike mwalata lifasi kamba lika ze mwa lifasi.+ Haiba mutu alata lifasi, lilato la Ndate haliyo ku yena;+ 16  kakuli lika kaufela ze mwa lifasi—takazo ya nama+ ni takazo ya meeto+ ni moya wa kuiponahaliseza zanani zona mutu* mwa bupilo—halizwi ku Ndate, kono lizwa mwa lifasi. 17  Mi lifasi lafela ni takazo yalona,+ kono yaeza tato ya Mulimu uina kuya kuile.+ 18  Bana babanyinyani, ye ki hora ya mafelelezo, mi sina hamuutwile kuli yalwanisa Kreste wataha,+ nihaiba cwale babalwanisa Kreste babañata sebabonahezi,+ mi ka lona libaka leo lwaziba kuli ye ki hora ya mafelelezo. 19  Nebazwile ku luna, kono nesi babañwi baluna;+ kakuli kambe neli babañwi baluna, nebakabe bazwezipili ni luna. Kono nebazwile ku luna kuli kubonahale kuli haki kaufela babali ba sitopa saluna.+ 20  Mi kutoziwa kwamina, kuzwa ku yakenile,+ mi kaufelaa mina munani zibo. 21  Nimiñolela isiñi kabakala kuli hamuzibi niti,+ kono kabakala kuli mwaiziba, ni kabakala kuli hakuna buhata bobuzwa kwa niti.+ 22  Ki mañi lihata kwandaa yalatula kuli Jesu haki yena Kreste?+ Yo ki yena yalwanisa Kreste,+ yalatula Ndate ni Mwana. 23  Mutu kaufela yalatula Mwana, haswalisani ni Ndate.+ Kono mutu kaufela yaamuhela Mwana+ uswalisana ni Ndate.+ 24  Haili mina, zemuutwile kuzwa kwa makalelo lilukela kusiyala ku mina.+ Haiba zemuutwile kuzwa kwa makalelo lisiyala ku mina, mukazwelapili hape kuswalisana ni Mwana ni kuswalisana ni Ndate. 25  Hape se ki sona sanaa lusepisize yena kasibili—ili bupilo bobusa feli.+ 26  Nimiñolela litaba ze za babalika kumikelusa. 27  Mi haili mina, kutoziwa kone muamuhezi kuzwa ku yena,+ kusiyala cwalo ku mina, mi hamutokwi kulutiwa ki mutu ufi kamba ufi; kono kutoziwa kokuzwa ku yena kumiluta lika kaufela,+ mi ki kwa niti, haki kwa buhata. Sina hamulutilwe ki kutoziwa ko, muzwelepili kuswalisana ni yena.+ 28  Cwale mina bana babanyinyani, muzwelepili kuswalisana ni yena, kuli hakabonahala lukone kuba ni tukuluho ya kubulela+ mi lusike lwasaba ku yena ka maswabi ka nako ya kubateñi kwahae. 29  Haiba mwaziba kuli ki yalukile, fohe mwaziba kuli mutu kaufela yaeza zelukile upepilwe ku yena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muyemeli.”
Kamba “sitabelo sesikwahela libi zaluna.”
Kamba “kuikutwisisa ka zaluwile mutu.”